24 April: Waarom gebruik ek woorde versigtig?
Skrifgedeeltes:
Spreuke 10:19b - Hy wat sy woorde tel, is verstandig.
Miga 6:8b - Die Here verwag van julle om reg te laat geskied, om liefde en trou te bewys, en om nederig voor God te lewe.
Om my woorde te tel is om diens aan God te bewys. Deur negatiewe gedagtes nie toe te laat nie en dus ook nie die negatiewe woorde uit te spreek nie, wy ek my toe aan God en die opbou van die goeie in ander mense.
Om in Jesus se voetspore te stap beteken om alles op te gee wat afstand tussen my en God bring.
Praktiese nadenke:
Dink en skryf neer (om jouself te help) sodat jy dit in hierdie 4 weke dae heeltyd onder oë kan hê:
• Watter woorde wat jy dikwels gebruik bring afstand tussen jou en God?
• Watter woorde bring afstand tussen jou en ander mense?
• Skryf neer hóé jy vandag se teksgedeeltes gaan toepas om te praat soos God van jou vra.
Aan die einde van vandag kan jy terugkyk en neerskryf wat vir jou moeilik was en waar jy dit reg gekry het om woorde wat opbou te gebruik.
Aand:
• Word stil en ervaar die oomblik wat jy opbouende woorde gebruik het... Hoe het jy in die situasie gevoel? Wat het jy by die ander mense(e) waargeneem?
• Wat dink jy wil God vanaand vir jou sê?>>

Lees verder: Week 1 - Opstanding: Meer as net WOORDE

Beste Lidmaat,
Te midde van al die verhale aangaande Jesus se lewe op aarde, staan die verhaal van die owerspelige vrou (in Johannes) vir my uit as een van die mees aangryplike. Wat die verhaal so besonders maak, lê juis in DIT wat ons nie in die verhaal vind nie. Nooit hoor ons hoe daar aan die owerspelige vrou gesê word hoe eindeloos dankbaar sy moes wees dat sy so pas gered was van ‘n verskriklike dood nie. Nêrens hoor ons van die preek wat sy ontvang het oor die heiligheid van die huwelik en hoe sondig haar skending daarvan in die oë van God was nie. Maar hoekom nie? Want sondaars benodig geen herinnering aan die loon van die sonde nie, want almal van ons wat lewe binne hierdie gebroke wêreld weet dat die wêreld gebroke is. Hierdie verhaal se diepsinnigheid strek egter nog verder, dit spreek boekdele oor die taak wat aan die gelowige gestel word.

Die beskrywing van hierdie taak vind ons in Jesus se woorde aan haar: “En toe Jesus Hom oprig en niemand sien, behalwe die vrou nie, sê Hy vir haar: Vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord: Niemand nie, Here, en Jesus sê vir haar: Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die wêreld, wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê.”>>

Lees verder: Getuienis van die Beradingsentrum

Die Helderberg Beradingsentrum streef daarna om ‘n ruimte te skep waar individue, gesinne en families van die gemeenskap met emosionele- of spirituele pyn of nood gedien kan word, deurdat hulle ondersteuning ontvang en bemagtig word in die proses van heelwording.

‘n Groep van opgeleide beraders en pastorale hulpwerkers met besondere gawes, gerugsteun deur professionele persone, stel hulleself beskikbaar om te werk aan ons missie deur te luister, om te gee, te ondersteun en hoop te bring en waar moontlik, ook herstel te bewerkstellig.

Beskikbare dienste:
Gesprekke kan handel oor uitdagings van gesinne, persoonlike bekommernisse, verhoudings, rou, trauma, asook gesprekke met tieners of kinders.

Ander dienste sluit ook in:
- Egskeiding, Divorce Care, Single & Parenting, Divorce Care for kids
- Ondersteuningsgroepe byvoorbeeld, kunsterapie, spelterapie en Divorce Care for Kids
- Mediasie en ouerkoördinering 
- Life coach

Ons behoeftes>>

Lees verder: Getuienisgeleentheid van Helderberg Beradingsentrum

Leadership is the primary topic at the centre of many conversations these days!
And within those conversations the following questions arise again and again. What’s the definition of leadership? How do we research, seek out and incorporate fresh, actionable and inspiring leadership content that creates a sustainable future for today’s world and beyond?

The Global Leadership Summit provides an annual injection of inspiration and skill development to help leaders grow their leadership wherever they are for maximum impact.

The Global Leadership Summit (GLS) is more than an event. It is a catalyst for change and a resource to be leveraged for community impact throughout the year.

REGISTER now before you miss the SUPER EARLY BIRD registration deadline on 30 April 2017.

Luk 24:13-35
Die Christelike geloof is ʼn opstandingsgeloof. Die opstanding van Jesus Christus is die hartklop van ons geloof. Neem dit weg, en jy vernietig eintlik alles rondom die Christelike geloof. Die Gekruisigde lééf – dit is die goeie nuus. Geloof in die opstanding van Jesus Christus is nie ʼn naskrif tot die Christelike geloof nie. Dit is die kern van die Christelike geloof. Christene glo in ʼn God wat die pad uit die graf ken, daarom leef ons met hoop en ʼn verwagting.

Tog vertel die woorde wat ons gebruik baiekeer ʼn ander storie. Die woorde wat ons telkens gebruik vertel stories van: Ek het moed opgegee. Ek hoop nie meer nie; ek glo nie meer nie; ek wonder maar net. Die omstandig-hede, die werklikhede en die feitlikheid van gebeure maak dat ek hoop eintlik prysgegee het. Ons moet tog “immers realisties wees”.

Die Emmausgangers in Luk 24 verwoord baie van ons gevoelens met die woorde: “Ons het bly hoop”. Hulle kon hulle hoop net nie heeltemal afskryf, vergeet en laat vaar nie, maar tog is dit nie meer egte, lewende, vreugdevolle hoop nie.
Alles verander wanneer hulle saam met Jesus eet en Hy die brood geneem en die seëngebed uitgespreek het. “Hulle oë is geopen en hulle het Hom herken”.

Mense wat erns maak met dissipelskap is soos voëlkykers: Hulle is oplettend en leef met ʼn verwagting. Dissipels is ingestel om die teenwoordigheid van die lewende opgestane Here raak te sien en deur Hom verras te word.
Hoe kan ons mekaar help dat die woorde wat ons gebruik mense help om die opgestane lewende Here te beleef?

Volg ons ook op Facebook. Daar sal elke dag ʼn dagstukkie wees met nadenke.

Top