'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense en 'n wêreld in nood

Wil jy nuus kry op WhatsApp, kliek op hierdie skakel met jou selfoon en word outomaties deel van die groep:

https://chat.whatsapp.com/G798zGo4z4EG4CBQO8RPDz

Met in ag neming van die POPI-wetgewing wat op 1 Julie 2021 van krag is oor die gebruik van persoonlike inligting wil ons net die volgende deurgee asseblief: Om deel te wees van hierdie Algemene WhatsApp-groep van Helderberg Gemeente moet jy self die kode hierbo skandeer en word so deel van die groep. Onthou jy kan ook enige tyd self van die groep afgaan. Maar as jy deel van die groep bly moet ons onder die nuwe wetgewing asseblief mekaar se data op die groep respekteer en dit nie misbruik nie. Helderberg hou egter nie ‘n register van hierdie groep se inligting nie. Baie dankie vir julle samewerking hiermee, so help ons mekaar om die regte dinge te doen.

Top