Helderberg Gemeente

Bankbesonderhede 
Bank:  ABSA Bank, Somerset-Wes
Rek naam:  NGK Helderberg
Tipe rek:  Tjek rek
Rek nr:  2900 590094
Takkode:  632 005
Verwysing:  Naam, dankoffer of projek

Kliek hier vir die skenkingsvorm

Kliek hier vir die debietordervorm

Op die SnapScan kan jy die bediening kies

Navrae: Antoinette du Toit

 

 

Helderberg Uitreik

Helderberg Uitreik (NPO 032-078) PBO 930009259 is pas registreer om Art 18A(1)(a) kwitansies uit te reik vir donateurs.

Bankbesonderhede:
ABSA Helderberg,
Rek nr 9114 483 080,
Takkode 632005 gemaak word. (Dit is nie die kerk se bankrekening nr nie)
Swift-kode vir buitelandse donateurs: ABSAZAJJ

Navrae: Louise Theron

Top