Die kerkkantoor is oop:
Vanaf 4 Desember:
Skoolvakansie: 8:00 - 13:00
Gesluit: 20 Desember 2019
Open: 6 Januarie 2020

Marizanne Pfeil het die beroep aanvaar (termynbepaalde pos van 2 jaar met opdrag om Hoop Geloofsgemeenskap as predikant te bedien) en word op 12 Januarie by Hoop Geloofsgemeenskap as predikant georden en bevestig.

Helderberg Beradingsentrum
Sentrum is gesluit vanaf 13 Desember 2019 tot 13 Januarie 2020.

Opleiding vir 2020 is gefokus op spirituele verryking en basiese beradings vaardighede: kliek hier vir die inskrywingsvorm.

Kostes
Die kursus beloop R1 800 vir die jaar wat eenmalig betaalbaar is teen 1 Februarie of in twee paaiemente, betaalbaar teen 1 Februarie en 1 Julie.

Jaar program:>>

Lees verder: Kursus vir 2020

Moenie dat Oujaarsaand ‘n alleen-aand wees nie, kom kuier saam met jou Helderberg-familie. Ons hou ‘n bring-en-braai tussen die twee dienste wat om 19:00 en 23:15 sal wees. Daar sal vure en kuiertafels wees, bring jou eie piekniekmandjie met eetgerei, eet- en drinkgoed.

Elke Dinsdagoggend van 06:00-06:45 bid ons saam vir die land, kerk, gemeenskap en gemeente. Dit is so ‘n kosbare geleentheid. Ons het die biduur vir die jaar afgesluit en begin weer daarmee op Dinsdag 14 Januarie 2020.

Top