17 November - tieners kom in die Tent bymekaar vir Tienerkerk
Onthou by die informele diens op 24 November is jy uitgenooi na Familie-bediening se Kersdiens. Almal is welkom en ons jeug gaan ʼn groot deel van hierdie diens uitmaak.
24 November aand - afsluiting in die Strand

Kies die lewe! So eindig Moses se preek in Deuteronomium 30:1-20. Die wete dat God ons liefhet en ons Hom kan liefhê omdat Hy ons eerste lief gehad het; dat ons sy stem kan hoor; en aan Hom kan vashou – dit is die lewe. Anders gestel: Dit is om in die Beloofde Land te wees. Omdat God so goed is, behels hierdie verhouding seën, maar soms ook straf. Hierdie verhouding vra ook om God toe te laat om my hart te besny, juis omdat ons dit nie maak om getrou aan God te bly. So dankbaar om deel van ‘n kerk/gemeente te wees wat nie perfek is nie, maar met wie God op pad is.

Neem asseblief kennis dat die doopgesprek vir Desember 2019 en Januarie 2020 gesamentlik sal plaasvind op 20 November 2019. Dit is belangrik dat ouers asseblief vroegtydig registreer.

Die vorm is op die webblad, kliek hier, beskikbaar of kontak vir Grazie by die kerkkantoor.

We have just completed a four-day leadership development and strategic planning session with Prof. Marius Ungerer from Stellenbosch University's Business School. It was a huge help to have him here and the timing could not have been more appropriate. We are extremely grateful for the assistance of Helderberg Church (Helderberg Uitreik) in Somerset West, Cape Town, South Africa in helping us to make this opportunity a reality.
Marius was paid in (cash)ew nuts for his pro bono work with this partner of Helderberg Uitreik. 😊
Thanks Marius
Roelien Muller CEO ACF

Helderberg Uitreik se Sir Lowry's Pass Projek fokus op die kinders van die Village. Ons bestuur sedert 2010 ‘n kindervoedingsprogram in samewerking met inwoners soos Babsie Steyn (Sir Lowry's Pass Primêr), Fiela Opperman (Fiela se sopkombuis en Young Ones-tienerkoffiekamer) en Zelna Cupido (Kingdom Kids crèche). Behalwe vir die direkte waarde van gesonde, gereelde voeding, glo ons ook dit is een van die voorvereistes vir suksesvolle opvoeding wat weer die sleutels tot persoonlike ontwikkeling en armoedeverligting is.

Die SLP Beursprogram het in 2014 begin deur twee leerders van SLP Primêr wat Graad 7 suksesvol voltooi het en met hulle hoërskoolopleiding wou voortgaan, finansieel te ondersteun. Die doel van die program is om behoeftige leerders d.m.v. ‘n beurs in staat te stel om met hul hoërskoolopleiding voort te gaan, hulle te mentor en hul vordering te moniteer. Die beurs dek skoolfooie, uniforms en skryfbehoeftes. Gemeentelede se bydraes het ons in staat gestel om die beursprogram te vergroot en in 2020 sal ons 20 leerders in hierdie program kan ondersteun.>>

Lees verder: Getuienisgeleentheid: Sir Lowry's Pass Projek

Top