Helderberg Uitreik is ’n Organisasie Sonder Winsoogmerk, NPO 032-078, wat daarna streef om mense te mobiliseer om draers van Christus se hoop te wees.

Die organisasie staan onder leiding van ’n verkose bestuur. Die projekte word elk deur ’n projekspan bestuur. Projekspanlede is vrywillige medewerkers wat deur hulle verlossing in Christus geïnspireer is en ’n hart het vir die spesifieke projek wat hulle bestuur.

Die finansiering van die projekte is nie vanuit dankoffers nie, maar deur geloofoffers, geloofsvennote en fondsinsamelings.

Kontak gerus die Uitreikbestuurder, Louise Theron, as jy meer wil weet.

Please contact the Outreach Manager, Louise Theron for more information about our Outreach Projects.

Lees meer en raak betrokke by:

Vroeë kinderjare-ontwikkeling
Tiener- en volwasse-ontwikkeling
Evangelisasie
Berading, terapie en medies
Ondersteuning

Waar Behoefte Bestaan

Dit is ‘n steunfonds vir al die projekte van Helderberg Uitreik en word deur die Uitreikbestuur administreer. Indien lidmate onseker is oor watter projek hulle steun die nodigste het, kan geloofoffers aan hierdie fonds toevertrou word. Die bestuur sal dit oordeelkundig toeken volgens behoefte.

 

Helderberg Uitreik nou geregistreer vir Art 18A

Helderberg Uitreik (NPO 032-078) PBO 930009259 is pas registreer om Art 18A(1)(a) kwitansies uit te reik vir donateurs.

Dit beteken dat donasies wat deur indiwidue of besighede aan Helderberg Uitreik gemaak word vir plaaslike armoede-verligting- en ontwikkelingsprojekte, belasting aftrekbaar is vir die donateur.

Donateurs moet asb hulle volle name en adresse beskikbaar maak vir die doeleindes van die Art 18A kwitansie. Donasies kan in kontant of in natura gemaak word (met kontantwaardewaarde gestipuleer).

Helderberg Uitreik kan nou ook vir besighede BEE briewe voorsien op versoek vir donasies aan aangewese projekte wat aan die vereistes voldoen.

LW: Donasies wat vir Art 18A kwalifiseer moet asb in die rekening van Helderberg Uitreik,

ABSA Helderberg,

Rek nr 9114 483 080,

Takkode 632005 gemaak word. (Dit is nie die kerk se bankrekening nr nie)

Swift-kode vir buitelandse donateurs: ABSAZAJJ

Merk asb steeds watter projek ondersteun word.

Navrae: Louise Theron

Top