Noodlenigingsriglyne vir Versorgingsfonds

Leier:  Hennie Smit

Versorgingsfonds is druk besig
Ons is steeds diensbaar gedurende die coronavirus inperkingstydperk. Kospakkies aan ons lidmate in nood word persoonlik afgelewer by die gesinne/lidmate. Meer kontak word gemaak d.m.v. tegnologie, sodat die gesinne/lidmate gekoester en geliefd voel. Emosionele ondersteuners en finansiële voogde maak seker dat hierdie persone positief bly en voortdurend bewus is van die Versorgingsfonds se omgee. Daar word noukeurig aandag gegee aan persone wie hul werk en inkomste gedurende die tydperk verloor het.

Op meer persoonlike vlak:
Dikwels is daar gebeure wat mens ‘n glimlag met ‘n traan in die oog gee. Een van ons lidmate in ‘n versorgingsoord wat ondersteun word deur die fonds, kan nie daagliks meer deur die familie besoek word nie. Hulle maak dan kontak dmv video call. Hy het hulle glad nie op die video herken nie, maar wel toe hulle stemme bykom. Toe hulle klaar gepraat het, wou hy nie ophou om die telefoon te soen nie......agterkant, voorkant, sykante ....... dit was omtrent ‘n geveg om die telefoon weer terug te kry by die personeel. Die liefde wat uitgestraal word deur die Versorgingsfonds is deel van die groot Liefdesgebod wat Christus aan ons gegee het in Matteus 22: “Die tweede opdrag wat langs die eerste een op die lys staan is. ‘Jy moet ander mense so liefhê asof hulle jyself is.‘ Hierdie twee opdragte vorm die pilare waarop alles rus waarvan ons in die Bybel lees.”. (Die Boodskap). Die Versorgingsfonds wil ons gemeente se lidmate-in-nood help waar moontlik. So wil ons Christus se liefde en teenwoordigheid by jou wees.

Te midde van uitsprake en statistiek oor ons landsekonomie, probeer elkeen om binne eie gemaksones te oorleef. Te midde daarvan is ons meesal heel onbewus van ons mede-gelowiges se oorlewingsstryd. Selfs nie ons eie lidmate word die finansiële terugslae en verlies aan ‘n inkomste gespaar nie. Vele lidmate kan nie langer in hulle eie lewensonderhoud voorsien nie, wat nog van die nakom van die addisionele verpligtinge.

Gelukkig is daar ‘n groepie gemeentelede met ‘n ruim hart vir diegene wat gebuk gaan onder finansiële nood en gevolglik hulle daaraan wy om sodaniges se nood te help verlig deur ‘n verskeidenheid van inisiatiewe. Dit is duidelik dat die bogenoemde groepie van die hulp, ondersteuning, bydraes en voorbidding van ons gemeentelede afhanklik is. Na die voorbeeld van die eerste gemeente in Handelinge word ons ook geroep om dit wat ons het met mekaar te deel en sodoende sy liefdesgebod kragtig uit te leef.

As dit op jou hart gelê word om ‘n verskil in diegene wat in finansiële nood verkeer se lewens te help maak, is jy welkom om ‘n bydrae in die bruin Versorgingsfondskoevertjie te plaas wat by die kerkdeure en by ontvangs beskikbaar is.

Indien u op enige ander wyse wil help om die nood te verlig, is u welkom om ontvangs by die kerkkantoor te kontak.

Dankie aan diegene wat tans bydraes lewer!

 Gebruik gerus SnapScan, Versoringsfonds is een van die keuses.

Top