Noodlenigingsriglyne vir Versorgingsfonds

Leier:  Hennie Smit

Te midde van uitsprake en statistiek oor ons landsekonomie, probeer elkeen om binne eie gemaksones te oorleef. Te midde daarvan is ons meesal heel onbewus van ons mede-gelowiges se oorlewingsstryd. Selfs nie ons eie lidmate word die finansiële terugslae en verlies aan ‘n inkomste gespaar nie. Vele lidmate kan nie langer in hulle eie lewensonderhoud voorsien nie, wat nog van die nakom van die addisionele verpligtinge.

Gelukkig is daar ‘n groepie gemeentelede met ‘n ruim hart vir diegene wat gebuk gaan onder finansiële nood en gevolglik hulle daaraan wy om sodaniges se nood te help verlig deur ‘n verskeidenheid van inisiatiewe. Dit is duidelik dat die bogenoemde groepie van die hulp, ondersteuning, bydraes en voorbidding van ons gemeentelede afhanklik is. Na die voorbeeld van die eerste gemeente in Handelinge word ons ook geroep om dit wat ons het met mekaar te deel en sodoende sy liefdesgebod kragtig uit te leef.

As dit op jou hart gelê word om ‘n verskil in diegene wat in finansiële nood verkeer se lewens te help maak, is jy welkom om ‘n bydrae in die bruin Versorgingsfondskoevertjie te plaas wat by die kerkdeure en by ontvangs beskikbaar is.

Indien u op enige ander wyse wil help om die nood te verlig, is u welkom om ontvangs by die kerkkantoor te kontak.

Dankie aan diegene wat tans bydraes lewer!

 Gebruik gerus SnapScan, Versoringsfonds is een van die keuses.

Top