Projekleier: Louise Jacobs

Ons visie:
Die Helderberg Beradingsentrum, deel van Helderberg Uitreik, streef daarna om ‘n ruimte te skep waar individue, gesinne en families van die gemeenskap emosionele ondersteuning kan ontvang en bemagtig word in die proses van heelwording.

Wie bied die dienste aan?
‘n Uitgebreide groep vrywillige pastorale hulpwerkers met besondere gawes, gerugsteun deur professionele persone, stel hulself beskikbaar om te werk aan ons missie deur te luister, om te gee, te ondersteun en hoop te bring.

Waarmee help ons?
Onderwerpe wat aangespreek kan word tydens beradingsgesprekke sluit in rou, ouerskap uitdagings, stres, angs, uitbranding en ander uitdagings in die werksplek, verhoudings, trauma en egskeiding.

Enige kostes?
Hoewel al die pastorale hulpwerkers hul tyd vrywillig beskikbaar stel (sonder vergoeding) om ander te dien, wil die sentrum jou graag aanmoedig om ‘n finansiële bydrae te maak om ons administratiewe kostes te dek en ook ons volhoubaarheid te verseker. Donasies kan gemaak word by: Helderberg Uitreik, ABSA Helderberg, rek nr 9114 483 080, takkode 632005 (merk: Berading)

Waar en Wanneer word dienste gelewer?
Dienste word gelewer tydens kantoorure by Helderberg Gemeente se administratiewe kantore of aanlyn via Zoom of Whatsapp video call.

Ander dienste:
1. Ondersteuning aan gebedslys:
Ons beraders kontak gereeld almal op die gebedslys om hulle te ondersteun. Kontak gerus vir Meagin as jy iemand op die lys wil byvoeg.

2. Pastoraal Narratiewe Opleiding:
Dr Chris Malan bied jaarliks opleiding aan vir enigiemand wat belangstel, kontak ons vir meer inligting. 

Hier is die skakel na ons Facebookblad: https://www.facebook.com/Helderberg-Beradingsentrum-111281073832240/?modal=admin_todo_tour

Kontak ons gerus, kliek hier

 

Top