Die Helderberg Beradingsentrum streef daarna om ‘n ruimte te skep waar individue, gesinne en families van die gemeenskap emosionele ondersteuning kan ontvang en bemagtig word in die proses van heelwording. Die sentrum is ook een van Helderberg Uitreik se projekte.

Beradingsdienste

Hoewel al die pastorale hulpwekers hul tyd vrywillig beskikbaar stel (sonder vergoeding) om ander te dien, wil die sentrum jou graag aanmoedig om ‘n finansiële bydrae te maak na die sentrum om ons administratiewe kostes te dek en ook ons volhoubaarheid te verseker.
Ons moedig ons kliënte aan om hul eie diskresie te gebruik en per sessie te betaal by ontvangs (tussen R20 en R200)

Opleiding en werkswinkels Soos gespesifiseer per geleentheid
Ondersteuningsgroepe Donasie boks
Mediasie en ouerkoördinering Soos ooreengekom
 Spelterapie vir kinders (4 tot 18 jaar)  Glyskaal begin by R200 per sessie

Dienste word gelewer tydens kantoorure by Helderberg Gemeente se administratiewe kantore.
Vir enige navrae kontak Annette Botha by 021 850 6923

Watter dienste word gelewer? (kliek op elkeen om meer te lees)
1. Beradingsdienste
2. Opleiding en werkswinkels
3. Hospitaal en sieke besoeke
4. Speel gebaseerde terapie met kinders

Kontak ons gerus, kliek hier

Kliek hier vir nuus.

Top