Ons somer eredienstye begin op Sondag 1 September:
- Meditatiewe dienste om 8:00 en 9:30
- Klassieke diens om 8:00
- Informeel en jeugaksies om 9:30

“Rampgebeure roep die kerk op tot naasteliefde, noodverligting, onmiddellike versorging en dan ook nasorg of herstel. Die kerk se betrokkenheid by rampondersteuning moet in die teken van diensbaarheid, barmhartigheid, gasvryheid en geregtigheid staan.” Só beskryf die Diaconia-diensgroep van die Wes-Kaapse sinode hul siening oor die rol van gemeentes ten tye van rampgebeure in hul publikasie “Spirale van hoop”.

Helderberg Uitreik Ramponder-steuningprojek maak dit vir Helderberg Gemeente makliker om betrokke te raak by noodlenigingsaksies wanneer rampe gemeenskappe in die Helderberg-kom, en onder spesiale omstandighede ook elders, raak.

In die afgelope jaar:
Te danke aan mildelike bydraes uit die gemeente kon die projek in die afgelope jaar verskeie gemeenskappe bystaan. In Oktober 2018 het die Rampondersteuningprojek in samewerking met die diensgroep Diaconia en die interkerklike rampondersteuningsgroep RESPOND ’n omgee-uitreik na Khayelitsha gereël nadat ’n brand groot verwoesting gesaai het.>>

Lees verder: Getuienisgeleentheid: Rampondersteuningprojek

Dalk soek jy ‘n plek om betrokke te raak en jou tyd vir die Here te gee. Daar is plek vir jou by enige van die eredienste met die volgende behoeftes:
- Verwelkoming by die kerkdeure
- Opneem van kollekte
- Bediening van nagmaal een keer ‘n kwartaal

Kom word deel van die Aanbiddingspan. Vir meer inligting kontak gerus vir Annette Botha 

Die volk Israel volg vir God, maar God voel vir hulle vêr, veral as Moses lank wegbly. Dan begin hulle soek na meer, nie noodwendig iets anders nie, maar net God op 'n manier wat vir hulle sin maak.

Hulle praat vir Aaron om, om hulle te help om vir hulle 'n God te maak wat hulle kan sien (en ook beheer kan hê oor). Hulle soek nie 'n ander God nie, hulle soek God net op 'n manier waar hulle in beheer is.

Soveel keer vandag nog bou ons afgode, nie wanneer ons moeg is vir God nie, maar wanneer ons 'n dringende behoefte het dat God op 'n spesifieke manier daar moet wees. Dan maak ons van Hom iets wat Hy nie is nie.
Definieer ons hom so goed dat Hy 'n klein afgod word wat sin maak vir ons verstand. Een waar ons min of meer in beheer kan wees. Presies kan sê wat God wil. 

Dit is dan juis wanneer God ontsteld word en ons terugroep na Hom. Hoe gemaklik is jy om 'n God te dien wat groter is as jou verstaan, jou logika, jou wetenskap waar jy nie in beheer is nie?

Stop'it! is een van Helderberg Uitreik se projekte.

Top