Vir die afgelope 19 jaar seën die Here die Versorgingsfonds. Die huidige ekonomiese klimaat in ons land veroorsaak dat behoeftes van alle lidmate in ons pragtige gemeente onder druk geplaas word. Die Versorgingsfonds kry al hoe meer versoeke om hulp. Dit kan moontlik die persoon wat huidiglik langs jou in die kerk sit, bure of familie wees. Spreuke 19 vers 17- “Wie hom oor ‘n arm mens ontferm gee ‘n lening aan die Here, en Hy sal hom ten volle vergoed”. Gesinne in nood in ons gemeente word finansieel en maatskaplik deur die Versorgingsfonds ondersteun. Dankie vir al die gebede en bydraes.

Kontak vir Hennie Smit of Marie Kotze vir enige navrae.

 

Vrydag 6 Maart is dit Wêreldbiddag vir vroue. Daar is ’n gesamentlike diens by die Methodist Church in Coronationlaan 15 om 10:00. Dit is hierdie jaar die 90’ste Wêreldbiddag vir vroue.

Ons besef die kerk se tuine is tans nie in ‘n goeie toestand nie. Een van ons lidmate wat baie kennis dra van besproeiing, sowel as plante, is besig om vir ons na die sisteem te kyk. Daar is miskien nie oornag ‘n verskil nie, maar weet net daar word daadwerklik aandag hieraan gegee. Fasiliteite groete Odette 

Die volgende lidmate is verkies tot die kerkraad en word op Sondag 8 Maart bevestig by die informele diens om 09:30: Ulrich Prozesky, Marinda Prinsloo, Chris Eager, Aneleh Fourie-Le Roux en Herman Labuschagne. Baie geluk en mag dit vir julle 'n geseënde tyd wees.

Top