Neem asseblief kennis dat die doopgesprek vir Desember 2019 en Januarie 2020 gesamentlik sal plaasvind op 20 November 2019. Dit is belangrik dat ouers asseblief vroegtydig registreer.

Die vorm is op die webblad, kliek hier, beskikbaar of kontak vir Grazie by die kerkkantoor.

We have just completed a four-day leadership development and strategic planning session with Prof. Marius Ungerer from Stellenbosch University's Business School. It was a huge help to have him here and the timing could not have been more appropriate. We are extremely grateful for the assistance of Helderberg Church (Helderberg Uitreik) in Somerset West, Cape Town, South Africa in helping us to make this opportunity a reality.
Marius was paid in (cash)ew nuts for his pro bono work with this partner of Helderberg Uitreik. 😊
Thanks Marius
Roelien Muller CEO ACF

Helderberg Uitreik se Sir Lowry's Pass Projek fokus op die kinders van die Village. Ons bestuur sedert 2010 ‘n kindervoedingsprogram in samewerking met inwoners soos Babsie Steyn (Sir Lowry's Pass Primêr), Fiela Opperman (Fiela se sopkombuis en Young Ones-tienerkoffiekamer) en Zelna Cupido (Kingdom Kids crèche). Behalwe vir die direkte waarde van gesonde, gereelde voeding, glo ons ook dit is een van die voorvereistes vir suksesvolle opvoeding wat weer die sleutels tot persoonlike ontwikkeling en armoedeverligting is.

Die SLP Beursprogram het in 2014 begin deur twee leerders van SLP Primêr wat Graad 7 suksesvol voltooi het en met hulle hoërskoolopleiding wou voortgaan, finansieel te ondersteun. Die doel van die program is om behoeftige leerders d.m.v. ‘n beurs in staat te stel om met hul hoërskoolopleiding voort te gaan, hulle te mentor en hul vordering te moniteer. Die beurs dek skoolfooie, uniforms en skryfbehoeftes. Gemeentelede se bydraes het ons in staat gestel om die beursprogram te vergroot en in 2020 sal ons 20 leerders in hierdie program kan ondersteun.>>

Lees verder: Getuienisgeleentheid: Sir Lowry's Pass Projek

Die hele familie, ouma en oupa ook, word uitgenooi na ons jaarlikse Familie Kersdiens op Sondag, 24 November tydens die informele diens om 9:30. 
By hierdie diens is ons jeug, Kleuterkerk (3–6 jariges), Kiddie– en Tekkiekerk (gr. 1-6) en Tekkiekerk (gr. 4-6) ‘n groot deel van die diens. Kom beleef sáám Familie-bediening se reis na en in die Beloofde Land en die viering van die hoogtepunte as kinders van God.

Die versegende droogte eis sy tol op die omgewing en talle mense in ons land. Baie vra: Hoe kan ons sinvol help? Ons is deur ons projekspan vir Rampbestuur van Helderberg Uitreik saam met verskeie ander instansies betrokke by mense/gemeenskappe wat deur die droogte ontwrig word.

Geld kan in Helderberg Uitreik se rekening oorbetaal word: ABSA Helderberg, Rek nr: 911 4483 080, Takkode: 632005 Verwysing met inbetaling: Rampfonds - DROOGTE. Een van die wyke het voorgestel dat ons eerder die geld wat ons vanjaar aan kersgeskenke spandeer in dié rekening oorbetaal.

 

Top