“Moenie worry nie, meneer”, sê die man vir my. Dadelik begin ek “worry”. Dalk is dit die wêreld waarbinne ons leef, maar hierdie gerusstellende woorde van mense, beteken dikwels nie veel nie. Dit maak ons selfs meer onrustig.

Die Bybel sê ook ons moet ons nie bekommer nie. Het ek genoeg rede om anders hieroor te dink? As ek vas kyk in die omstandighede van die lewe, laat dit my broos en bekommerd. Al lees ek ook wat in die Bybel.

Maar, omdat God vir my werklik is, kry ek ‘n ander perspektief. Heel eerste ‘n ander perspektief op God – die argitek en skepper van die heelal. ‘n Heelal waarvan ons nog besig is om van die oorbluffende grootsheid tot die fynste detail te ontdek.

Dit is hierdie God wat my met vertroue laat opstaan elke dag met ‘n ander perspektief op die uitdagings van my lewe. Dit is hierdie God wat my hoop gee vir die lewe. Wat my veral hoop gee, is om te sien hoedat die Heilige Gees mense verander – my inkluis. Nie noodwendig oornag nie – en baie keer op en af - maar mense verander. God neem ons op hierdie reis en dit bly ‘n voorreg om dit saam met jou te beleef.

“Worry meneer nog?” Ja, maar dit maak my nie bekommerd nie!!

Romeine 15:13: “Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees!”

21 Oktober om 18:00 – 19:00 word #Tienerkerk by die Helderberg Plasie, op die R44 gehou. Dissipelskapgroepe volg daarna tot 20:00.

Ouers is welkom om die Boskerk by te woon. Om 19:00 – 20:00 is koffie en tee beskikbaar by die restaurant en kan daar lekker gekuier word in die tuin. Ouers is ook welkom om hul eie piekniekmandjies saam te bring of kan ook “drop & go”  en tieners weer om 20:00 optel.

Navrae: Annette Botha of Paul Barnard

 

 

4 Lines Sports Coaching bestaan uit vrywilligers wat hulself ten doel stel om afrigters en spelers te bemagtig om tot eer van God ‘n volhoubare verskil te maak in en deur sport.

Lewensvaardighede, bewegingsvaardighede, tegniek/taktiek word gedeel en aangeleer. Geskenkte sporttoerusting word met toeligting versprei aan gemeenskapsorganisasies, klubs, skole en uitreik-organisasies in die Helderbergkom, asook aan Branched in die Koue Bokkeveld, by Piketberg Sports Development Trust in Piketberg, Monteith Trust in Grabouw en Omonia-gemeente in Griekeland. Opleiding in lewensvaardighede, bewegingsvaardighede en sportbestuurbeginsels is gedeel met gemeenskappe in Piketberg, Grabouw, die Koue Bokkeveld, Kayamandi, Macassar en in die Paarl. ‘n Kort termyn rugby uitreik na Mexico word onderneem in Desember.

Tydens die maandelikse Afrigters Forum word aktuele sportonderwerpe bespreek o.a. Street Racket deur Marcel Straub van Switzerland en What it takes deur Liezel Stolz (voormalige Protea netbalkaptein). Hierdie persone, asook Jacques le Roux, (voormalige SA hokkiespeler) met die tema van Leadership in sport het as rolmodelle bygedra tot die verryking van elke persoon. Tydens die sportseminaar is Mental Toughness deur Christo Spies toegelig met insette van ‘n aantal voormalige SA spelers vanuit netbal, rugby en hokkie geledere.>>

Lees verder: Sport om ‘n verskil te maak

Ons word as gemeente op soveel maniere geseën met wonderlike toegewyde volgelinge (dissipels) van die Here Jesus Christus wat soveel van hulle tyd, kundigheid en bronne deel om tekens van die koninkryk van God op te rig.

Ons is wel ook diep bekommerd. Met ons huidige inkomste uit dankoffers, kollektes en ander inkomste gaan ons dit nie maak nie. Die instandhouding van ons fasiliteite het die afgelope paar jaar weens ’n tekort aan fondse agterweë gebly en ons almal weet dit is is nie wys nie. In kort: Ons benodig ten minste R150 000 pm meer of ons moet ons uitgawes met ten minste R150 000 sny.

In veranderende en uitdagende tye soos ons dit tans in Suid-Afrika beleef, het mense ’n diep behoefte om naby God te wees en binne ’n geloofsgemeenskap tuis te kom. Kom ons maak dit moontlik met ons dankoffers dat Helderberg Gemeente in die tyd ’n geloofstuiste vir baie sal wees.

Dankbaarheidskoeverte is beskikbaar by die deure en kerkkantoor. Jy kan dit ook elektronies doen met ’n verwysing: Dankbaarheid.

Top