Lente, somer, herfs, winter – die 4 seisoene van die jaar. Ook die 4 seisoene van menswees. 4 Fases van die lewe. Lente – wat jou laat groei, dartel en blom. Somer – die tyd waarin jy vrug dra en beleef dat ek ʼn groot bydrae maak. Herfs met mengel-moes-kleure – waartydens jy afgooi, voorberei en regmaak om in rus in te gaan. Dan Winter waartydens jy net wil skoene uitskop en rus vind in God.

Soms ervaar en beleef mens sommer al 4 seisoene op een dag. Weet jy nie herwaarts of derwaarts nie. Sukkel jy met emosies en omstandighede. Dan vra jy ook soos Laurika Rauch vir die “4 Seisoene Kind” om vir jou nóg ‘n poskaart te stuur met die wind. Want, dalk kan jy êrens ʼn antwoord vind. Dalk êrens vind jy die sin van aanhou, uithou en weer probeer. 4 Seisoene wat onlosmaaklik deel is van lewe.

Menswees emosies wat wipplank ry. Om te bot en te bloei. Om te groei en aan te was. Om te verwelk en af te skaal. Om te rus en om dood te gaan. Opgewonde – terneergedruk, gelukkig – ongelukkig, tevrede – ontevrede, dankbaar – ondankbaar. Hoopvol – moedeloos.

Bome herinner ons aan seisoene – daar is ʼn tyd vir groei, ʼn tyd om vrug te dra, ʼn tyd om blare af te gooi en ʼn tyd om te rus. Prediker 3:1-13 verwoord dit eintlik so aangrypend mooi waarin hy onder andere sê: “God het elke ding gemaak dat dit pas in ʼn bepaalde tyd, maar Hy het ook aan die mens ʼn besef gegee van die onbepaalde tyd.” Kom word saam met ander bewus van die seisoen waarin jy jou nou bevind en vier God se teenwoordigheid saam met ander.

Wanneer: Woensdag, 15 Augustus
Waar: Die Tent
Tyd: 10:00-12:00
Tema: Ons gaan saam werk aan al ons projekte waarvoor ons nooit tyd maak nie. Bring dus enige iets saam wat jy graag aan wil werk, bv hekel, mosaik, brei, handwerk en krale werk.

Almal is welkom. Ons maak iets en kuier lekker saam.
Donasies vir Helderberg Beradingsentrum.

Navrae: Meagin 021-851 5582

Heer, ons is almal deur U gevorm in die baarmoeder van ʼn vrou; ons word almal grootgemaak deur die liefde van ʼn moeder of vrou. Daarom is dit so hartseer en ook onverstaanbaar dat juis vroue die objek van minagting, onreg, mishandelinge en misbruik word. Help ons tog om alle mense na waarde te skat. Ons bid vir soveel vroue en dogters wat in vrees en ongemak lewe oor seksuele wangedrag en geweld; wat juis om die rede nie meer hul vrouwees kan geniet nie. Here maak ons sensitief vir die verskil tussen geslagte en om die groot diversiteit onder mense as ʼn seën en nie as ʼn bedreiging te beleef nie.
Amen

NG Kerk Helderberg in Somerset-Wes en Bethesda Evangelical Church in Broadlands
Op Dinsdag, 31 Julie 2018, het die kerkraad van Helderberg ‘n vennootskap tussen Helderberg Gemeente en Bethesda Evangelical Chruch in Broadlands goedgekeur.
Oor die afgelope 12 jaar het ‘n baie betekenisvolle verhouding tussen die gemeentes op verskeie vlakke ontwikkel:
• ‘n Hegte vriendskap tussen Hannes Theron en Colin van Wyk.
• Phambili, die gemeenskapsprojek van Bethesda Evangelical Church, het ook ‘n projek van Helderberg Uitreik geword.
• Baie van Helderberg Gemeente se lidmate het betrokke geraak by die bestuur en aktiwiteite van die gemeente.
• Van Bethesda se lidmate het ook hier by Helderberg Gemeente kursusse kom bywoon, soos byvoorbeeld die beradingskursus.
• Baie van die lidmate het oor-en-weer gemeentelike aktiwiteite van die onderskeie gemeentes bygewoon, ondersteun en gehelp met die reëlings.

Helderberg Gemeente en Bethesda Evangelical Church wil graag op ‘n verantwoordelike wyse as gemeentes saamwerk met die bedoeling om volhoubare verhoudinge te ontwikkel en mekaar te help om waarlik kerk van die Here Jesus Christus in ‘n tyd soos hierdie te wees. Ons het dit baie nodig om meer blootstelling aan mekaar se kontekste te kry en sodoende groter begrip vir die uitdagings rondom die diversiteit en versoening in ons land te ontwikkel.>>

Lees verder: In vernootskap

13-17 November 2018

Ons beplan om middel November weer ‘n bergfiets pelgrimstog te onderneem van Somerset-Wes na die suidpunt van Afrika by Agulhas. Dalk het jy die behoefte en tyd om ʼn deel, of die hele pad, saam te doen. Dit is van Dinsdag 13 tot Saterdag 17 November. Ons het dit verlede jaar as ‘n proeflopie gedoen en kan dit van harte aanbeveel.

ʼn Pelgrimstog is ʼn unieke geestelike dissipline en ʼn eeue-oue gewoonte van Christene uit verskillende tradisies. Pelgrims doen dit as ʼn geestelike reis of avontuur. Die tog is daar om ʼn geestelike dimensie in jou lewe te herwin op die eensaamheid van die pad, en in die belewenis van die omgewing, maar ook in die gemeenskap van die pelgrims en herbergiers op die pad.

Deur dit op ʼn fiets te doen, word afstande vinniger afgelê, maar steeds is die klem nie op die bestemming van elke dag nie, maar op die ervaring van die reis. Dit is nie ʼn “extreme sport” nie en dit gaan nie oor die vinnigste of kortste roete nie. Daar is tog ook ʼn fisiese uitdaging as deel van die geestelike belewenis – daarom sal die eerste vier dae 8 – 10 ure in die saal kan beteken. Daar is ook tegniese dele op die bergfietsroetes wat ‘n bietjie vaardigheid verg. Ons sal wel waar nodig probeer sorg vir alternatiewe roetes.

Die Bergfiets Pelgrimstog van Hoop hou verband met die staproetes Pelgrimstog van Hoop en eindig op dieselfde plek, maar volg sy eie unieke pad wat bergfietse moontlik maak. Daar is op die eerste vier dae bekende bergfietsroetes as deel van die pelgrimstog. Hiervoor sal plaaslik permitte gekoop word.>>

Lees verder: Bergfiets Pelgrimstog van Hoop

Top