Persone wat graag hul lewende verhouding met Jesus Christus voor God en die gemeente wil bely word uitgenooi om die belydenisvorm in te vul, kliek hier. Die voltooide vorm kan teruggestuur word na Annette Botha.

Belydenisaflegging bestaan uit twee geleenthede:
- ‘n Intieme geleentheid in die Kapel waar die jongmense, hul ouers en/of familie saam nagmaal gebruik. Dié geleentheid vind plaas die Woensdag om 19:00 vòòr die Belydenissondag en   
- die openbare belydenis van geloof in een van die eredienste.

Hier is die datums vir 2019:
10 Maart (gesprek op 6 Maart)
19 Mei (gesprek op 15 Mei)
11 Augustus (gesprek op 7 Augustus)
27 Oktober (gesprek op 23 Oktober)

Navrae kan gerig word aan Annette Botha 

Helderberg Beradingsentrum bied hierdie jaar ‘n pastorale-narratiewe kursus aan op eerstejaarsvlak. Almal met ‘n hart vir mense en ‘n behoefte om ander te ondersteun is welkom om in te skryf vir die kursus. Kliek hier vir ‘n volledige uiteensetting van die kursus en kliek hier vir die inskrywingsvorm.

Kontak Annette Botha vir meer inligting.

Die mensdom probeer sy bes. Elke jaar. Maar ons kry dit nie reg om Kersfees heeltemal te bederf nie.

Ons plaas sosiale druk op mekaar om persente te koop wat ons nie kan bekostig nie. Ons laat toe dat banale Amerikaanse liedjies oral in openbare plekke gespeel word. Ons raak besig-besig-besig met kersversierings en gebruike wat geen verband met ons Suid-Afrikaanse somer hou nie. Maar ons kry dit nie reg nie. Want die ongelooflike storie van Kersfees – dat God gebore is as ’n klein kindjie – laat hom nie so maklik tem of sentimentaliseer nie. Jy kan net só ver kom om dit banaal of stroperig of doodgewoon te probeer maak, dan loop jy jou vas teen die kersverhaal.

Om te dink: Die babastemmetjie wat jy uit die doeke hoor, is dieselfde stem wat saamgesê het, “Laat daar lig wees!” Om te dink: Die klein, swak vingertjies is die hande waaroor Hy later kan sê, “Aan my is alle mag gegee.” Om te dink: Die broos klein babatjie wat teen die koue beskerm moet word, was daar voor die begin van tyd en sal daar wees wanneer al die horlosies ophou loop het. Kan ’n dun babavelletjie dit alles inhou?!

Die sterrekykers leer vir ons die regte manier om Kersfees te vier: Jy val voor Hom neer. As jy dit eers gedoen het, kan jy ’n nuwe jaar met vrede aanpak!

Ons berei onsself voor vir Kersfees en baie mense dink aan vakansie, rus, vreugde, opgewondenheid, presente en saam wees. Maar ons besef ook dat daar ’n ander werklikheid is.

’n Werklikheid van miljoene mense in die wêreld wat swaarkry of glad nie die Jesus van Kersfees ken nie. Ons besef dat ons ‘n Messias of Verlosser nodig het net soos wat die Jode in die tyd van Johannes die Doper gesmag het na ’n Messias. Lukas 3:1-6 vertel vir ons hoedat Johannes die pad voorberei het vir die koms van Jesus, die ware Messias en Verlosser.

Johannes het die mense opgeroep tot bekering en sonde vergifnis, maar dit was maar net ’n teken van die Een wat sou kom as die eintlike Messias.

God se wens is dat die woorde van vers 6 sal waar word: “En al die mense sal die verlossing sien wat van God kom.” Kerstyd herinner ons hieraan.

Pêrel Projek sê baie dankie aan almal wat 'n kersgeskenk vir die kinders in ons kleuterskole gegee het. Dankie dat jy vir hierdie kinders 'n verskil
gemaak het.
Uyavula Leesprojek bedank die Here vir elke kosbare vrywilliger, voorbidder, mede-werker, donasie en boek.Julle omgee en onbaatsugtige toewyding het ‘n verskil gemaak in die lewens van talle kinders en onderwysers.

Top