“Nie soos ek gedroom het nie” is die tema vir Sondag en die teksgedeelte is Habakuk 3:17-19. Ons droom oor die beloofde land, maar dit kan gebeur dat hierdie “beloofde land” nie lyk soos ek gedroom het nie. Die bidder van Habakuk 3 het gedroom oor ’n beloofde land met ’n oorvloed van vrugte, kleinvee en beeste. Ongelukkig het dit nie gebeur nie, maar gelukkig besef hy dat die Here steeds by hom is en steeds vir hom krag gee. Wees Sondag deel van die reis.

In ons gejaagde lewens is dit al selfs vir kinders iets ongewoon om te ontspan en niks te doen en net te speel en kind te wees.

Op Vrydag 25 Oktober het 40 opgewonde graad 1 – 3 kinders hier aangekom vir die jaarlikse oorslaap! Dit was hope pret, lekker speletjies speel, pizza eet en saam gesels en lag. Dankie Tannie Antoinette wat vir ons kom herinner het wat ons moet saamdra in ons lewensrugsak sodat ons nie swaar hoef te dra aan onnodige dinge wat God elke dag vir ons dra nie.

Natuurlik is 'n oorslaap nie 'n oorslaap sonder fliek kyk nie en het ons heerlik saam gekyk tot Klaas Vakie ons oorval het. Dankie aan ‘n wonderlike span wat gehelp het om dit saam hope pret te maak.

Met die vermindering in die leraarspan, nuwe uitdagings en in ons soeke om waarlik liggaam van die Here Jesus Christus te wees, gaan ons nie meer werk op ‘n leierleraarmodel nie, maar eerder ‘n spanbenadering waar groter klem geplaas gaan word op die verspreiding van verantwoordelikhede tussen die onderskeie leraars, personeel, kerkraadslede en lidmate. Ons is mos immers die liggaam van Christus waar elkeen ‘n uiters belangrike funksie het.

Dit is lekker om te sien hoe die verf van die gebou vorder. Ons het nogal twee groot uitdagings op die stadium wat groot finansiële druk op ons plaas: Die klankbord in die kerk moet dringend vervang word en gaan R120 610 uit ons sak jaag en dan is daar die dak van die kerk wat ook dringend vervang sal moet word en dit gaan beslis meer as R120 000 kos. Wat ‘n wonderlike uitdaging en dankie dat jy met jou bydrae dit vir ons moontlik maak.

Dankbaarheid is iets waarvan niemand te veel kan gee nie. In ons dankbaarheidskwartaal wil ons mekaar weereens bewus maak: Ons het so baie om voor dankbaar te wees o.a. vir die voorreg om deel van ‘n geloofsgemeenskap te wees, nee, die liggaam van Christus te wees! Wat ‘n voorreg om te kan gee vir iets wat ons in werklikheid IS en waarin ons kan groei.

Versorgingsfonds
Die Versorgingsfondsspan (almal vrywilligers) van ons gemeente bestaan al byna 19 jaar in ons gemeente. Weens verskeie faktore, waarvan die huidige ekonomiese klimaat nie die kleinste is nie, het die werkslas vir die huidige span, net te groot geword.Daar kan nie genoegsame aandag aan almal wat hulp benodig, gee word nie.
Ons kort emosionele, sowel as finansiële ondersteuners en as daar dalk ‘n maatskaplike werker is wat kan help, sal dit ook baie waardeer word.

Spreuke19:17 laat ‘n mens nogal dink! “Wie hom oor ‘n arm mens ontferm gee ‘n lening aan die Here, en Hy sal hom ten volle vergoed.”

Vir navrae skakel vir Hennie Smit of Marié Kotzé

Behalwe die bostaande leemtes wat ons ondervind, is die grootste seker dat Breda Ludik verlede week van die gemeente afskeid geneem het. Liewer laat as nooit, maar ons as Versorgingsfonds gaan sy vriendelike bystand en raad geweldig baie mis. Baie dankie Breda en ons gebede gaan saam met jou en Francé. Die Here se seën word julle toegebid.

4 Lines Sports Coaching bestaan uit vrywilligers wat hulself ten doel stel om afrigters en spelers te bemagtig om tot eer van God ‘n volhoubare verskil te maak in en deur sport.

Lewensvaardighede, bewegingsvaardighede, tegniek/taktiek word gedeel en aangeleer. Geskenkte sporttoerusting word met toeligting versprei aan gemeenskapsorganisasies, klubs, skole en uitreik-organisasies in die Helderbergkom en waar behoefte bestaan. Opleiding in lewensvaardighede, bewegingsvaardighede en sportbestuurbeginsels is gedeel met gemeenskappe in Piketberg, die Koue Bokkeveld, Kayamandi, Macassar en in die Paarl. ‘n Kort termyn rugby uitreik na Oekraïne is in Augustus onderneem.

Tydens die maandelikse Afrigters Forum is aktuele sportonderwerpe bespreek. Tydens die sportseminaar is Best coaching principles deur Dr Henning Gericke bespreek en sy boeke is bekendgestel by Louisvale.>>

Lees verder: Getuienisgeleentheid: 4 Lines Sports Coaching

Top