'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense en 'n wêreld in nood

“I seriously underestimated the financial cost of preparing and caring for a baby...”

Tydelike veilige sorg-ouers of kanga-ouers soos hulle ook bekend staan, maak plek in hul huise en harte om die mees kwesbaarste in die samelewing in te neem en lief te hê – meestal ten koste van hulself. Nie net fisies en emosioneel nie, maar ook finansieel.

Die kanga&roo-projek het vyf jaar gelede ontstaan om Tydelike Veilige Sorg-ouers wat babas versorg wat wag op aanneming, finansieel by te staan met die voorsiening van formule melk, weggooidoeke en baba-afvee doekies. Ongeveer 80 babas vind jaarliks baat by die projek.

Ons het die volgende dankie-briefie ontvang van Elsabe Esterhuizen, een van die Tydelike Veilige Sorg-ouers wat deurlopend 6 babas versorg:
“Duisend dankies vir die ruim donasie van nodige babaprodukte. In hierdie inperkingstyd het baie van ons gereelde donateurs ook finansiële uitdagings en hou bietjie terug. Wat ons dan direk raak. Maar daar is altyd weer ENGELE soos julle om ons hande hoog te hou.”>>

Lees verder: Getuienisgeleentheid: Kanga&roo

Liewe Helderberg-gemeentelid 

Oor die afgelope 52 jaar is ons as gemeente onderskeidend besig met die opbou van die Koninkryk van God. Ons leef met ’n passie vir God en ’n hart vir mense en ’n wêreld in nood. Ons grootste getuienis is dat die lig van Christus helder brand in huishoudings, besighede en verhoudings regoor die wêreld deur elkeen van ons lidmate.

Ons wil graag dankie-sê vir elkeen wat oor die jare ‘n finansiële bydrae maak om hierdie roeping te sien groei. Daarsonder sou niks moontlik gewees het nie.

Die Rentmeesterspan het oor die laaste paar weke onderskeidend besin oor die gemeente se huidige finansiële posisie en wil graag die volgende belangrike inligting met julle deel.

Dit is met groot dank dat Helderberg Gemeente ‘n gereelde maandelikse bydrae van sowat 490 lidmate ontvang. Sonder hierdie bydraes kan die gemeente nie salarisse of algemene oorhoofse kostes van Helderberg Gemeente of Helderberg Uitreik geadministreerde projekte betaal nie. Verder gee 228 lidmate ook ‘n maandelikse bydrae direk vir Helderberg Uitreik geadministreerde projekte en gemiddeld 54 lidmate gee 'n maandelikse bydrae vir die Versorgingsfonds.>>

Lees verder: Rentmeesterspan vra

Bid asseblief saam met ons vir:
- Vroue reg oor die wêreld.
- Jong meisies wat swaar kry oor hul selfbeeld en druk wat hulle ervaar agv sosiale media en die verwagtinge van die wêreld.
- Vroue wat graag wil kinders hê, maar sukkel daarmee.
- Ma's wat die druk van 'n loopbaan en ma-wees en die balans daarmee ervaar.
- Vroue en meisies wat mishandel word.
- Oumas wat ver van hulle kleinkinders is en nog iets vir hulle kinders wil beteken.

Wie of wat inspireer jou? Die twee Suid-Afrikaanse vroue wat medaljes op die Olimpiese Spele verower het, het my geïnspireer. Nie net deur hulle toewyding en prestasie nie, maar veral deur hulle menswees, hulle lewe en hulle waardes. Dit is rolmodelle soos hulle wat ons laat droom; nie net oor prestasies nie, maar oor ‘n positiewe lewe wat ‘n verskil kan maak.

Ons het inspirasie nodig. Kyk rondom jou en sien die mense raak wat jou hoop gee en lus maak vir die lewe. Sondag gaan ons in ons erediens na Jesus Christus kyk wat ons nie net inspireer soos ander deur ‘n voorbeeld nie, maar deur sy Gees ons letterlik IN-spireer tot geloof en hoop en liefde. Jy is genooi! – Danie Möller

Onthou ons inry-diens Sondag om 09:00, jy hoef nie vooraf te bespreek nie. Die digitale dienste gaan steeds voort en is beskikbaar op ons YouTube-kanaal, ons Facebook, webblad en ook op die gemeente se WhatsApp-groep. Sondag se deurkollekte gaan vir Studentebearbeiding.

Kom geniet inry-dienste vir die maand van Augustus saam met ons. Geen bespreking is nodig nie. Bring gerus die volgende saam:
'n Kombers vir die koue,
Koffie vir die lekkerte,
'n Happie of twee net omdat jy kan!
Son, wind of reën
is vir ons geen probleem
Helderberg wil jou graag seën!

Top