Helderberg Uitreik se Projek vir Haweloses ondersteun Somerset West Village Garden.

Hier by Helderberg Gemeente is ons opgewonde oor dit waarmee ons besig is – dit is ’n voorreg om juis in ’n tyd soos hierdie ruimte en geleenthede te skep waar mense begelei word om op God te fokus, hulself in verhouding met Christus en ander te ontdek en uit te reik na ’n gemeenskap/wêreld wat soekend is na hoop, betekenis en geluk.

Om dit moontlik te maak, is die bedryfsbegroting van die gemeente R823 295 per maand, maar in werklikheid benodig ons meer R1 miljoen per maand as ons verantwoordelike rentmeesters wil wees ten opsigte van ons geboue wat baie afgeskeep word en om ekonomies volhoubaar te wees. Natuurlik moet ons ook alles in ons vermoë doen om so koste-effektief as moontlik gemeente te wees.

Dankie dat ons mag vra dat jy jou dankbaarheid teenoor God ook in Rand-en-Sent aan die gemeente beskikbaar sal stel.

Christus hou self sy kerk in stand
Op 26 September 1969 neem 437 lidmate die geloofstap om ’n nuwe gemeente te begin – Helderberg Gemeente. Die eerste erediens is op Sondag, 28 September 1969 en op Maandag 29 September 1969 word die eerste kerkraadsvergadering gehou – ‘n aand wat altyd onthou sal word as dié dag toe ’n groot deel van die Boland deur ’n verwoestende aardbewing getref is.

Na 49 jaar kyk ons met groot dankbaarheid terug. Vandag is ons 'n gemeente met 4 832 belydende lidmate en 1 900 dooplidmate en met 2 746 besoekpunte/huishoudings. Ons is oor die afgelope 49 jaar gekonfronteer met geweldige skuiwe in die samelewing, land en kerk.

Die groot vrae wat ons onsself moet afvra, is:
- In hoe mate het ons gegroei in ons verhouding met God dat ons met vrymoedigheid kan sê dat ons ’n gemeente is wat in Hom bly, in Hom gewortel is en in Hom opgebou is?
- In hoe mate is ons die liggaam van Christus binne die gemeenskap dat mense saam met ons kan sien en beleef dat die opgestane lewende Here Jesus Christus werklik is en ons saam met Hom opgestaan het in ’n nuwe lewe?
- In hoe ’n mate is ons besig om tekens van die Here se koninkryk op te rig; instrumente in Sy hand te wees; en ’n voorsmaak te gee van wat dit beteken om deel van God se koninkryk te kan wees?
- In hoe ’n mate is ons draers van God se hoop binne ’n wêreld wat hoop verloor het?

Ek stel graag my geld, tyd, bronne, gawes en ervaring beskikbaar vir Helderberg Gemeente omdat ek glo dat ons mekaar hier help om met ’n passie vir God en ’n hart vir mense en ’n wêreld in nood te leef. Wat ’n voorreg om juis in ’n tyd soos hierdie deel van ’n geloofsgemeenskap soos Helderberg Gemeente te kan wees.
Aan God al die eer!

Op 26 September 1969 het Helderberg Gemeente met 437 lidmate begin – dit is 49 jaar gelede. Vandag op 26 September 2018 is ons ‘n gemeente met 4 832 belydende lidmate en 1 900 dooplidmate met 2 746 besoekpunte/huishoudings. Ons kyk met groot dankbaarheid terug en hoopvol vorentoe.

Ons sing uit volle bors: Hou Christus self sy kerk in stand – As Here aan Gods regterhand regeer Hy ons ten goede!

Top