Die skole sluit Vrydag 20 September en dan sal die kerkkantoor in die skoolvakansie elke dag om 13:00 sluit. Die kerkkantoor is ook gesluit Maandag, 23 September en Dinsdag, 24 September.

Dit is met groot dankbaarheid dat ons steeds na meer as 22 jaar die Here se seën en sorg in die projek kan ervaar, aan Hom al die eer en lof!

Weeklikse Bybelklubs in skole, kleuterskole, op plase en in gemeenskappe gee voete aan die visie van die projek om die Evangelie te bring aan kinders 4-14 jaar oud in die Helderbergkom. Tans het die projek 4 deeltydse werkers en ook ongeveer 25 vrywillige leidsters wat weekliks ongeveer 2 000 kinders bedien. Kampe en uitstappies word ook gedurende die jaar gehou om verhoudings en dissipelskap te bevorder en opvolg geleenthede te skep vir tieners uit ons klubs.>>

Lees verder: Getuienisgeleentheid: Kinderevangelisasie Projek

Na meer as 32 jaar by Helderberg Gemeente gaan Breda sy bediening hier afsluit. Sy afskeidsdiens gaan op Sondag 20 Oktober by die klassieke, informele en aanddiens wees. Daar sal dan geen meditatiewe dienste wees nie. Na die klassieke en informele diens is daar 'n kuiergeleentheid in die Tent. Daar sal ook ‘n bring-en-braai vanaf 11:30 saam met Breda en Francé wees. Diegene wat saam met hulle om die braaivleis vuur wil kuier, kan hul name by die kerkkantoor ingee sodat ons die bykosse kan beplan.

Eksodus 40:34-38
Wanneer die volk die tabernakel klaar gebou het – presies volgens die Here se voorskrifte – is dinge dramaties anders. Nou is die tabernakel reg in die middel van die laer in plaas van ’n tent van ontmoeting ver buite die laer. Wat meer is, nou kom God tot binne-in die tabernakel, waar Hy voorheen net tot by die ingang van die tent van ontmoeting gekom het. God is nie meer onbeskikbaar, daar ver nie, maar hier by hulle.

Dit laat ’n mens dink aan Johannes se beskrywing van Jesus se koms: “Die Woord het mens geword en onder ons kom woon” (letterlik: kom tabernakel opslaan). Tot vandag toe nog, woon God hier tussen ons! As ’n mens dít weet kan jy die lewe aanpak. Dan weet jy watter rigting om in te slaan met jou lewe. Dan weet jy wanneer om tot stilstand te kom en te rus.

Soos God met die wolk en die vuurkolom die Israeliete gelei het en vir hulle koelte en lig gegee het, doen Hy vandag nog vir sy kinders.

Jy hoor Sondag na Sondag die getuienisse in die kerk en jy wonder hoe jy ook deel van die uitreikbeweging kan wees…

Wie is Helderberg Uitreik? Dit is die Nie-winsgewende Organisasie (NPO 032-078) wat in 2003 in opdrag van die kerkraad van Helderberg Gemeente opgerig is. Ons visie is om Christus se Hoop te dra na ‘n wêreld in nood.

Wat doen Helderberg Uitreik? Daar is tans 38 verskillende projekte (bedieninge) wat aktief besig is met mense-ontwikkeling, instaatstelling, onderwys, armoedeverligting, rampverligting, evangelisasie en mediese- en beradingsorg. Elke projek het ‘n projekspan wat die aktiwiteite bestuur en ook vrywilligers wat diens doen. Sommige projekte het ook personeel in diens. Die projekte kon gedurende die 2018/2019 boekjaar Christus se Hoop na 81 463 mense dra waarvan 61 763 weerlose kinders is.

Hoe kan jy ‘n Hoopdraer by Helderberg Uitreik wees? Deur praktiese hulp, gebed en finansiële ondersteuning. Praat gerus met Louise oor jou passie en roeping. As jy nie weet wat dit is nie, sal ons jou help om dit te ontdek.

Finansiële ondersteuning: Donasies vir plaaslike ontwikkelings- en noodverligtingsprojekte en *WBB wat in Helderberg Uitreik se rekening inbetaal word, kwalifiseer vir Art 18A kwitansies vir belastingverligting. Alle ander donasies vir projekte kan ook hier inbetaal word.

Die *Waar behoefte bestaanfonds van Helderberg Uitreik ondersteun die projekte volgens behoefte en staan onder die toesig van die Uitreikbestuur.

Helderberg Uitreik,
ABSA Helderberg,
Rek nr 9114 483 080,
Takkode 632005
Verwys: projek se naam of WBB

Enige navrae, kontak asb vir Louise Theron. Ons gesels graag met jou.

Top