Die Karoo-kinders sê baie dankie vir Helderberg.

Vanaf Sondag 8 Desember
Gedurende die skoolvakansie (skole sluit 4 Desember) sal daar slegs een meditatiewe diens wees om 08:00, die res van die eredienste bly dieselfde.

Marizanne Pfeil is Dinsdagaand beroep in ‘n termynbepaalde pos van 2 jaar met opdrag om Hoop Geloofsgemeenskap as predikant te bedien. Danie Möller kom voltyds terug na Helderberg Gemeente.

Hierdie pos word moontlik gemaak deur Helderberg Gemeente, die Sinode van Weskaap en die Kuratorium wat elkeen ‘n derde van die pos finansier. Ons bid dat die Here vir haar duidelikheid en vrede sal gee oor die beroep en sien uit daarna om saam met haar vir die Here diensbaar te wees.

Die volgende lidmate is tot die kerkraad verkies: Herman Labuschagne (leier van Familiebediening) en tot die Luisterspan: Ulrich Prozesky (3'de jaar teologie student), Robert Chester (2'de jaar teologie student), Marinda Prinsloo (3'de jaar jeugwerk student). Ons bid dat die Here ook vir hulle duidelikheid en vrede sal gee oor hierdie roeping en ons wil graag saam met hulle diensbaar vir die Here wees.

Die kerkraad groet ook die volgende kerkraadslede en is so dankbaar dat ons saam met hulle diensbaar kon wees: Eugene Cloete, Francois van Heerden, Lenate van Heerden en Emile Neethling.

Die Here seën ons as gemeente op soveel maniere en ons kan nie anders as om saam met Paulus uit te roep: “Verbly julle altyd in die Here!” Ek sal dit weer sê: “Verbly julle!” Kom ons betoon ons dankbaarheid teenoor die Here om juis ook in die tyd ‘n bydrae vir die gemeente, eintlik vir die Here, te gee sodat ons tot seën kan wees vir ander en kan doen waartoe die Here ons roep. Ons maandelikse tekort op die stadium tov dankoffer is R250 000 pm. Ons kan die tekort uit dankbaarheid uitwis – verseker! As jy om een of ander rede nie geld het om te gee nie, kan jy van jou gawes, tyd, ervaring en jouself vir die Here gee. Skyf dit op ‘n stukkie papier en sit dit in die dankbaarheidskoevertjie. Die grootste geskenk wat ons aan die Here kan gee, is om ons liggame beskikbaar te stel as ‘n lewende offer, heilig en aanneemlik vir God. (Rom 12:1)

Sondag se teksgedeelte is Psalm 37:1-5 en die tema “Vertroue en vreugde in die nabye Here.” Ons het ’n keuse om ons te ontstel oor skelms en skurke of ons vertroue te plaas in die Here wat ware vreugde skenk. Jesus is die Een wat spesiaal aarde toe gekom het sodat ons met vreugde kan leef.

Kom gerus na ons Kerssangdiens wat om 19:00 vanaand begin, met voorafsang. Na die diens kuier ons in die Tent met koekies en tee.

Top