Lees verder: Ons finansies:

“Ek is ’n Karoo-mamma. Terwyl ek hierdie e-pos tik, loop die trane van waardering. Dankie, dankie, dankie vir julle almal wat so omgee in hierdie tyd van droogte. Hierdie pakkies beteken vir ons ongelooflik baie en gee weer hoop en krag! Vreeslik baie dankie vir julle wat ook aan die kinders gedink het. Die woord dankie is baie klein, maar word met groot, baie groot waardering gesê.”

Dit is een van die bedankingsboodskappe wat ontvang is nadat Helderberg Uitreik 50 eksamenbederfpakkies aan koshuisleerders uit droogte-geteisterde gemeenskappe oorhandig het. Dié pakkies met lekkernye soos beskuit en cappuccino-sakkies en toiletware soos stortseep, lyfroom en skeerroom is aan die begin van November oorhandig.>>

Lees verder: Bederfpakkies se dankie

Ons tema hierdie jaar is Lewende offers. Op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is - Romeine 12:1.
Jy word hartlik uitgenooi na die Kerssangdiens op 1 Desember om 19:00. Kom gerus vroeg en geniet heerlike vooraf sang saam. Na afloop van die diens is daar ‘n lekker kuier geleentheid in die Tent met koekies en tee. Nooi gerus vriende en familie saam!

17 November - tieners kom in die Tent bymekaar vir Tienerkerk
Onthou by die informele diens op 24 November is jy uitgenooi na Familie-bediening se Kersdiens. Almal is welkom en ons jeug gaan ʼn groot deel van hierdie diens uitmaak.
24 November aand - afsluiting in die Strand

Kies die lewe! So eindig Moses se preek in Deuteronomium 30:1-20. Die wete dat God ons liefhet en ons Hom kan liefhê omdat Hy ons eerste lief gehad het; dat ons sy stem kan hoor; en aan Hom kan vashou – dit is die lewe. Anders gestel: Dit is om in die Beloofde Land te wees. Omdat God so goed is, behels hierdie verhouding seën, maar soms ook straf. Hierdie verhouding vra ook om God toe te laat om my hart te besny, juis omdat ons dit nie maak om getrou aan God te bly. So dankbaar om deel van ‘n kerk/gemeente te wees wat nie perfek is nie, maar met wie God op pad is.

Top