Die Rentmeesterspan is besig om nuwe en eenvoudiger kommunikasie-strategieë vir Helderberg Gemeente te ondersoek. Die idee is om die werklike finansiële posisie van die kerk so eenvoudig moontlik voor te stel. Die nuwe grafieke sal waarskynlik ook later vir Helderberg Uitreik gebruik word, maar die fokus uit die staanspoor is die kerk op sigself (sonder Helderberg Uitreik).

Ons het hierdie jaar begroot met die uitgangspunt dat ons ons afhanklikheid aan God wil erken, en daarmee saam ook ‘n realistiese prentjie probeer skep van ons finansiële afhanklikheid van God. Dit beteken dat ons die inkomstes volgens tendense begroot het, maar die uitgawes volgens werklike behoeftes. In finansiële terme het ons dus vir ‘n verlies begroot.

Onderstaande twee grafieke is ons eerste poging tot eenvoudiger finansiële kommunikasie: 

Lees verder: Rentmeesterspan verduidelik so

Ons staatmaker Maatjie is besig om voorraad bymekaar te kry vir die wit olifant tafel van die makietie. Alles wat jy wil weggee kan jy na die kerkkantoor bring of as jy dit nie kan bring nie sal Maatjie dit kom haal. Merk dit asseblief vir wit olifante. Fondse gaan vir die kerkkas.
Maatjie Botha
021-855 3872 of 082 619 9040

Dankie, Helderberg Gemeente
Julle geweldige ondersteuning en saamstap gee die Hemel-op-Aarde projek vlerke. Dankie aan elkeen wat bydra - julle is kosbaar vir ons en help ons om ons Remediërende Intervensieprogram gratis aan 1 770 voorskoolse leerders uit bitter moeilike omstandighede te bied. Saam help julle ons om vir die leerdertjies ‘n stewige akademiese fondasie te lê en om God se Woord aan hulle te bring. Julle help om vir hulle ‘n beter toekoms moontlik te maak.

Die Hemel-op-Aarde Projek is reeds by 31 skole en crèches in die Wes-Kaap (Helderbergkom, Grabouw, Kylemore, Franschhoek en die Kaapse Vlaktes) geïmplementeer. Ons lei vanjaar 56 onderwysers in hierdie skole op om die program in hulle eie klasse aan te bied.

Opleiding, kwaliteitskontrole en meting is baie belangrike elemente in die struktuur van die Hemel-op-Aarde program. In Jakarta word ons program op presies
dieselfde wyse uitgerol, nadat pastoor Yusup Lifire en sy vrou, Warni, verlede jaar al die pad uit Indonesië gekom het vir opleiding.

Vier skooltjies daar gebruik reeds die program en ons is ontsaglik opgewonde oor die nuus dat die Lifire’s nou ook die program na Bandun (so 100km van Jakarta) neem. Binnekort begin ons ook met ‘n aanlyn opleidingsprogram.Lees meer by www.hoep.org.za

Koördineerder:
Sunette Erasmus

Projekleier:
Anton van Geest

Na die meer as 32 jaar waarin ek bevoorreg was om’n leraar in Helderberg Gemeente te wees, het die tyd nou gekom om wortels op te trek – 4 maande voor my uittreedatum in die NG Kerk. Ek sluit my bediening hier af op 20 Oktober en vertrek dan teen die einde van November na Edinburgh, Skotland, waar ek vir ’n jaar lank sal saamwerk met Rev. Neil Gardner in Canongate Kirk van die Church of Scotland (die Presbiteriaanse kerk).

Canongate Kirk is ’n gemeente wat meer as 900 jaar gelede gestig is en die kerkgebou is in 1693 voltooi. Na my jaar daar sal ek skuif na een van die 120+ vakante gemeentes in die Church of Scotland.

Hoewel die uitdaging van die bediening in Skotland ’n opwindende vooruitsig is, is dit nog pynliker as wat ek gedink het om hier te begin groet. Dit was ’n geweldige voorreg om in hierdie gemeente die Here te kon dien saam met soveel besonderse mense. Ek is oortuig dat ek ’n klomp skatte uit die gemeente saamdra na die Church of Scotland, wat tans in ’n moeilike stryd teen groeiende sekularisme gewikkel is. In die 2016 sensus in Skotland het 52% van die inwoners van die land aangedui dat hulle van geen kerkverband is nie, en die getal kerkverlaters groei by die dag. Daar is nog sowat ’n derde van die land se inwoners wat lidmate van die Church of Scotland is, maar nie almal is meer met oorgawe betrokke nie. Dat daar groot uitdagings voorlê is gewis. Ek is oortuig daarvan dat die Here my roep om daar te gaan diens doen. Boonop kan ek so gaan staan in die skoene van my groot-oupagrootjie wat in die Inverness omgewing ’n leraar was. Ek kan ook op hierdie manier dankie sê vir die wonderlike leraars wat hulle in die 19e eeu vir die NG Kerk gestuur het toe ons ’n tekort aan predikante gehad het. – onder andere Andrew Murray (sr.).

Breda Ludik

"Not merely by the words you say,
Not only in your deeds confessed
But in the most unconscious way
is Christ expressed…”
Beatrice Cleland

Moses klim die berg op. Met twee plat klippe in die hand, is hy op pad na God toe sodat die 10 gebooie vir ‘n tweede keer opgeskryf kon word. God het sy volk ‘n tweede kans gegee (na die eskapade van die goue kalf). Wanneer Moses klaar by God was en teen die berg afkom, gebeur daar ‘n baie interessante ding: sy gesig blink. En hy weet dit nie! Dit het heeltemal onbewustelik met hom gebeur.

Moses het eintlik niks gedoen dat dit met hom gebeur nie. Hy was net bo-op die berg by die Here, in Sy teenwoordigheid. Om net daar te wees by God, het hom (Moses) laat begin blink. Die feit dat hy onbewustelik geblink het, sê vir my dat hy nie uit homself iets probeer vermag het nie. Hy het niks indrukwekkend probeer doen nie. Sy blink is eenvoudig deur God aan hom as geskenk gegee omdat hy by God was. God se blink/skyn het op Moses afgevryf. En Moses se blink/skyn het op die volk afgevryf.

Ons hoef nie meer vandag berge te klim nie. Vandag leef God in elkeen van ons se harte deur sy Gees. Hy vra net dat ons Hom ontvang. Dat ons doelbewus in sy teenwoordigheid ons tuis maak. Hy wil ons opgewonde maak, ons laat blink, oor wie Hy is.

Top