Carlo Loubser (jnr) is aangewys as die nuwe leier vir Rentmeesterskap in die plek van Lawrence Visser wat oor jare ’n waardevolle diens gelewer het.

Daar is op die oomblik 6 vakatures op die kerkraad:
- 2 lede vir die Luisterspan (nominasies kan hiervoor ingedien word);
- die volgende bedieninge moet ’n nuwe leier aanwys: Onderlinge Sorg, Opbou en Aanbidding.
- Ons is ook in die proses om ’n nuwe Opbou Bedieningsbestuur saam te stel – fokus is op dissipelskap, Bybelskool, Bybelstudie en toerustings-geleenthede.
- Ons is ook besig om ’n nuwe taakspan vir die Fasiliteite en Terrein saam te stel en ‘n nuwe leier vir die span.

Indien daar iemand is wat jy graag wil nomineer kan jy dit deur ’n e-pos of telefonies doen by Ontvangs, Marisa Viljoen of Hannes Theron.
Ons soek manne en vroue wat met ’n passie vir God en ’n hart vir mense lewe en graag diens wil lewer. Dit is dalk jy!

Dinsdag, 29 Januarie begin die kerkraadsvergadering om 19:00 in die Kapel. Almal is welkom om dit by te woon. 

Die Dienssentrum is weer volstoom aan die gang met die kombersie-projek. Wil jy dalk help om iemand lekker warm te laat slaap die winter?

Neem deel aan die projek of as jy dalk oorskiet wol het om te gee dan kry ons hande om te brei. Klaar gebereide blokke is net so welkom.

Kontak Yolandi by die Dienssentrum 021-850 6912

 

Kinderevangelisasie
Die jaar het goed afgeskop met ons eerste werkswinkel op 17 Januarie. Reeds in November 2018 is saam besin oor die tema en watter les-materiaal gebruik gaan word. Die tema was “GAAN” na aanleiding van die lesmateriaal oor Moses se roeping en al die wonderwerke wat God deur hom gedoen het om die Israeliete te bevry.

Dit is altyd ‘n groot vreugde om die vrywillige leidsters na die vakansie te ontmoet en te inspireer vir die kwartaal wat voorlê d.m.v. lesdemonstrasies, nuwe liedjies, en algemene wenke van hoe om jou lestyd ten beste te benut. Ons is die Here baie dankbaar vir elke leidster wat elke kwartaal weer kom aanmeld en getrou haar groepie kinders ontmoet in die verskillende skole, kleuterskole en woonbuurte waar ons werk en hul dan begelei om dissipels van Jesus te wees.

Die Kinderevagelisasie-projek word geseën deurdat daar gedurig nuwe deure oopgaan vir meer Bybelklubs en daarom is daar altyd ‘n behoefte aan meer en nuwe leidsters. Enige persoon wat graag betrokke wil raak is baie welkom om ons te kontak vir meer besonderhede. Belangstellendes en ondersteuners van die projek is ook baie welkom om volgende kwartaal op 4 April die werkswinkel by te woon.

Kontak: Sus van Niekerk of Minette Krog

Die jaar het goed afgeskop met ons eerste werkswinkel op 17 Januarie. Reeds in November 2018 is saam besin oor die tema en watter les-materiaal gebruik gaan word. Die tema was “GAAN” na aanleiding van die lesmateriaal oor Moses se roeping en al die wonderwerke wat God deur hom gedoen het om die Israeliete te bevry.

Dit is altyd ‘n groot vreugde om die vrywillige leidsters na die vakansie te ontmoet en te inspireer vir die kwartaal wat voorlê d.m.v. lesdemonstrasies, nuwe liedjies, en algemene wenke van hoe om jou lestyd ten beste te benut. Ons is die Here baie dankbaar vir elke leidster wat elke kwartaal weer kom aanmeld en getrou haar groepie kinders ontmoet in die verskillende skole, kleuterskole en woonbuurte waar ons werk en hul dan begelei om dissipels van Jesus te wees.

Die Kinderevagelisasie-projek word geseën deurdat daar gedurig nuwe deure oopgaan vir meer Bybelklubs en daarom is daar altyd ‘n behoefte aan meer en nuwe leidsters. Enige persoon wat graag betrokke wil raak is baie welkom om ons te kontak vir meer besonderhede. Belangstellendes en ondersteuners van die projek is ook baie welkom om volgende kwartaal op 4 April die werkswinkel by te woon.
Kontak: Sus van Niekerk of Minette Krog

Foto: Antoinette Erasmus doen ‘n lesdemontrasie tydens die werkswinkel.

Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is (Matt 5:6, 10-11)
Elke dag word ons herinner aan die onreg wat daar in die wêreld is – van korrupsie tot uitbuiting van onskuldige mense. Ons leef in ’n samelewing waar mense smag na meer geregtigheid. Jesus beloof sy seën aan elkeen wat honger en dors na wat reg is (Matt 5:6). Dit is nie sommer net ’n soeke na geregtigheid wanneer ek lus voel nie. Nee, dit is ’n totale lewe in afhanklikheid van God waar ek elke dag sy wil soek in elke faset van my lewe. As ek in ’n regte verhouding met God staan, sal ek daarna strewe om reg met ander te leef.

Ongelukkig gebeur dit dat ons eerder wil vingers wys na ander wat onreg doen in plaas daarvan om na ons eie lewe te kyk. Onreg in my eie lewe word dikwels versag en ander se onreg opgeblaas. Ons moet ook voor mekaar erken dat dit nie altyd maklik is om die regte ding te doen nie. Jesus sê dat dit kan lei tot vervolging, belediging en valse beskuldigings (Matt 5:10-11). Is ons werklik bereid om die prys te betaal?

Mense wat onreg doen kry nooit genoeg nie – hulle is nooit versadig nie. Jesus beloof dat elkeen van sy volgelinge wat reg doen deur Hom “versadig” sal word (Matt 5:6b). Dit sal lei tot seën en vreugde in ons eie lewe, maar ook in die samelewing. Mag sy Heilige Gees ons elke dag hierin help en mag ons mekaar voortdurend aanmoedig.

Top