'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense en 'n wêreld in nood

Sagaria 8:1-11 en 16-17
Die wêreld hou van mense wat sterk lyk – mense wat lyk asof hulle in beheer is van ’n situasie. Ons besef in hierdie Covid-tyd dat ons maar sukkel om in ons eie krag sterk te wees. Ons voel maar broos en magteloos. En juis in hierdie tyd help die Bybel ons. In Sagaria 8 lees ons twee keer die volgende woorde: “Hou moed” (vv 9 en 13). Letterlik staan daar in die oorspronklike teks “Laat julle hande sterk wees”.

Waar kry ons hierdie moed, sterkte en krag? Telkens lees ons in Sagaria 8 die woorde “Here, Heerser oor alle magte”. In ’n onseker tyd het die Here vir sy volk krag gegee om te besef dat niks by Hom onmoontlik is nie (v 6). Hy het vir hulle krag gegee om weer te droom oor die toekoms (vv 4-5). Hy het vir hulle krag gegee om reg te doen ten spyte van omstandighede (vv 16-17).

Ons weet dat hoe meer jy oefen, hoe sterker word jy. Die afgelope maande was ’n tawwe oefening. Die Here kan ons help om sterker uit die Covid-tyd te kom. – Danie O’Kennedy

Die deurkollekte hierdie Sondag gaan vir Heaven-on-Earth Project.

Die trokkiekerk begin om 09:00 en jy hoef nie vooraf te bespreek nie. Al reën dit gaan die diens voort. Die digitale eredienste is steeds op die gemeente se YouTube-kanaal, Facebook en webblad.

Gedeelte van die inkomste gaan aan Helderberg Gemeente. Oop van 07:30 - 13:00.

Ons neem ons tyd om deeglik die boek van Timoteus te bestudeer en gaan moontlik stilstaan by Wat is die aard van eenheid wat Jesus van sy volgelinge verwag? Hoe ONontbeerlik is die besnydenis? (Lees asb voor die tyd Eksodus 4:24-26.) Wat is die besnydenis beginsel in die lig van Jesus Christus? (Lees asb ook Handelinge 15:1-35 voor die tyd.)

Hier is die skakel vir Donderdag se Zoom-sessie:
https://us04web.zoom.us/j/75419741490?pwd=Q3d5ejdwdVcxVnpLUml1Y2NZWUhNdz09
Meeting ID: 754 1974 1490
Passcode: 8sabrG

Onwetend van mekaar, het lidmate van die Helderberg Gemeente in 2000 begin om groente van boere te kry om aan lidmate in finansiële nood te skenk en ander lidmate het weer die maatskaplike en emosionele nood raak gesien en begin berading gee.

‘n Buitegebou, die “Murasie” en ‘n noodnommer is deur die kerk voorsien, om ‘n lokaal vir berading moontlik te maak. Na ‘n inbraak word die risiko van die afgesonderdheid van die perseel besef en stel die predikante hulle kantore vir sommige afsprake beskikbaar. Dit is ‘n vrywillige diens en wanneer van hulle huise af gewerk word, dra die vrywillige werkers alle kostes, administrasie materiaal, petrol en telefoonkostes ens, self.

Op hierdie stadium het die Dienssentrum ook tot stand gekom om klere en kos vir mense in nood te voorsien. Alimentasie word moontlik gemaak deur die kerkraad sodat geld aan lidmate in nood voorsien kan word. Hierdie vrywillige werk was onder beskerming van die Helderberg Uitreik gedoen. Baie veranderinge het in die gemeente plaasgevind totdat dit mettertyd ‘n visionêre gemeente geword het. So het Helderberg Uitreik tot stand gekom om die verskillende projekte te kan hanteer en koördineer.>>

Lees verder: Terugblik op 21 jaar van die "Versorgingsfonds" Projek se groei

2021 is ‘n ongelooflike spesiale roepingsjaar vir HOEP! ‘n Jaar waarin ons aanvanklik addisionele opleidingsmateriaal wou byvoeg tot ons program… Maar God het ander planne gehad en HOEP kon nie anders as om te volg nie.

Alle eer aan ons Hemelse Vader wat HOEP se voetspoor in so ‘n mate vergroot het, dat 70 skooltjies in die Wes-Kaap en 4 in Jakarta, Indonesië, tans van HOEP se Vroeë Remediërende Intervensieprogram gebruik maak. Die areas waarin ons tans opleiding, monitering en kwaliteitskontrole doen, asook werkboeke verskaf, sluit Khayelitsha, Delft, Mitchell’s Plain, Macassar, Firgrove, Asanda Village, Nomzamo, Strand, Grabouw, Botrivier, Klapmuts, Kylemore en Franschhoek in. Deur die HOEP program word opvoeders bemagtig om nie net ‘n veilige hawe en kos aan die jong leerdertjies in hul sorg te bied nie, maar om die 4- tot 6-jarige leerders (Graad RR en R) ook op akademiese vlak te stimuleer en op ‘n effektiewe manier tot skoolgereedheid te lei.>>

Lees verder: Getuienisgeleentheid: HOEP (Heaven-on-Earth Project)

Top