Gedurende die skoolvakansie sal die kerkkantoor 13:00 sluit, van 15 - 29 Maart.
Die kerkkantoor sal op 22 Maart gesluit wees agv Menseregtedag op 21 Maart.

Hoekom gaan ons so ver om die Woord te bring as daar soveel nood om ons is? Ons gaan omdat ons vriende in Sri Lanka ons mooi vra en die Here ons roep om in die land vol verlore mense Jesus se lig te laat skyn. Daar is soveel mense wat hier plaaslik ʼn wonderlik verskil maak waarvoor ons dankbaar is. In Sri Lanka is die nood baie groot, veral in die onbereikte binneland waar ons kerkies dikwels die enigstes is. 90% van die bevolking glo nie in Jesus nie en baie het nog nooit van hom gehoor nie. Die mense daar het nie die voorreg om omring te wees deur kerke soos hier nie.>>

Lees verder: 3 belangrike vrae aan die Sri Lanka projekspan:

Skoolgereedheid, geboortesertifikate, plasing in skole en drome vir ‘n beter toekoms. Gereedskap in ‘n dissipelskap-pad en verhoudingsbou Verlede jaar het ons berig van kinders wat met groot moeite geboortesertifikate bekom het en uiteindelik skool toe kon gaan (sommige al 9 jaar oud). Ons het ook die probleem van taxigelde onder jou aandag gebring, want die kinders wat in die Strand bly is agv oorvol skole in Somerset-Wes geplaas.

Ons wil graag baie dankie sê aan almal vir hul wonderlike meelewing en donasies wat ontvang is. Danksy julle kon die kinders tot nou die skool steeds bywoon.>>

Lees verder: Kinderevangelisasie vra hulp

Lukas 11:33-53

Ons almal weet dat ons geroep is om lig te wees in hierdie wêreld. Maar in Lukas 11 kom Jesus en hy vat hierdie metafoor en hy draai dit om. Ons wat lig vir hierdie wêreld moet wees kan die duisternis vir hierdie wêreld wees.

Ons wat die sleutel het om die koninkryk van God vir mense oop te sluit kan die koninkryk van God vir onsself en vir mense toesluit. Is dit moontlik dat jou Teologie so goed kan wees dat jy nie meer vir Jesus kan raaksien nie?

Vandag in hierdie wêreld het ons die voorreg om God se lig te laat skyn, te deel in sy vreugde. Ons grootste opdrag is nie om vir almal te sê wat en hoe hulle moet glo nie, maar om God se lig so te laat skyn dat mense na Hom kom, omdat hulle Hom sien.

In Helderberg Gemeente wil ons so met 'n passie vir God lewe dat mense by God wil wees en dit beteken ook dat hulle saam met ons wil wees. Ons wil die wêreld bereik nie omdat dit 'n opdrag is nie, maar omdat ons nie anders kan as om van Jesus te straal nie.

Die 40 dae vastyd in Lydenstyd behels ’n hertoewyding aan die Here. Dit gaan oor ’n doelbewuste toegespitsheid op God, op sy teenwoordigheid in jou lewe en wêreld. Dit gaan oor ’n nuwe vasberadenheid om op pad met Jesus te wees en vir Hom te leef en ’n verskil te maak in die wêreld. Dit sal gebeur as jy in die vastyd ophou dink aan jouself en jou eie vermaak en plesier, en doelbewus dink aan die Here Jesus, en aan ander.

Daarom nooi ons jou uit om deel te word van ons 40 DAE-40 ITEMS uitdaging. Sit vir die volgende 40 dae, elke dag ‘n item uit jou huis of klerekas wat jy nie meer gebruik of aantrek nie, in ‘n groot sak. Aan die einde van Lydenstyd bring jy dit vir die Dienssentrum wat dit sal versprei aan mense wat dit nodig het. Maak jou hele gesin en vriendekring deel van hierdie uitdaging. By Helderberg leef ons met ‘n passie vir God en 'n hart vir mense en ‘n wêreld in nood.

 

Top