Helderberg Uitreik se Sir Lowry's Pass Projek fokus op die kinders van die Village. Ons bestuur sedert 2010 ‘n kindervoedingsprogram in samewerking met inwoners soos Babsie Steyn (Sir Lowry's Pass Primêr), Fiela Opperman (Fiela se sopkombuis en Young Ones-tienerkoffiekamer) en Zelna Cupido (Kingdom Kids crèche). Behalwe vir die direkte waarde van gesonde, gereelde voeding, glo ons ook dit is een van die voorvereistes vir suksesvolle opvoeding wat weer die sleutels tot persoonlike ontwikkeling en armoedeverligting is.

Die SLP Beursprogram het in 2014 begin deur twee leerders van SLP Primêr wat Graad 7 suksesvol voltooi het en met hulle hoërskoolopleiding wou voortgaan, finansieel te ondersteun. Die doel van die program is om behoeftige leerders d.m.v. ‘n beurs in staat te stel om met hul hoërskoolopleiding voort te gaan, hulle te mentor en hul vordering te moniteer. Die beurs dek skoolfooie, uniforms en skryfbehoeftes. Gemeentelede se bydraes het ons in staat gestel om die beursprogram te vergroot en in 2020 sal ons 20 leerders in hierdie program kan ondersteun.>>

Lees verder: Getuienisgeleentheid: Sir Lowry's Pass Projek

Die hele familie, ouma en oupa ook, word uitgenooi na ons jaarlikse Familie Kersdiens op Sondag, 24 November tydens die informele diens om 9:30. 
By hierdie diens is ons jeug, Kleuterkerk (3–6 jariges), Kiddie– en Tekkiekerk (gr. 1-6) en Tekkiekerk (gr. 4-6) ‘n groot deel van die diens. Kom beleef sáám Familie-bediening se reis na en in die Beloofde Land en die viering van die hoogtepunte as kinders van God.

Die versegende droogte eis sy tol op die omgewing en talle mense in ons land. Baie vra: Hoe kan ons sinvol help? Ons is deur ons projekspan vir Rampbestuur van Helderberg Uitreik saam met verskeie ander instansies betrokke by mense/gemeenskappe wat deur die droogte ontwrig word.

Geld kan in Helderberg Uitreik se rekening oorbetaal word: ABSA Helderberg, Rek nr: 911 4483 080, Takkode: 632005 Verwysing met inbetaling: Rampfonds - DROOGTE. Een van die wyke het voorgestel dat ons eerder die geld wat ons vanjaar aan kersgeskenke spandeer in dié rekening oorbetaal.

 

 Met dié ingesteldheid het die Springbokke die wêreldbeker benader en ook die vrugte daarvan gepluk. Dit is natuurlik ‘n ou-ou waarheid. Jesus bid ook daarvoor vir die kerk in Johannes 17:21-23 “. . . dat hulle almal een kan wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U; en dat hulle ook in Ons kan wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. En Ek het die heerlikheid wat U aan My gegee het, aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos Ons een is: Ek in hulle en U in My, sodat hulle volledig een kan wees, net soos Ons een is”. #Stronger together! Natuurlik beteken eenheid nie eendersheid nie, maar om juis één te wees in ons verskeidenheid.

Die volk is opgewonde oor die Beloofde Land. Hulle het pas droogvoets deur die Jordaan getrek. Daar heers 'n gees van afwagting. Wat is volgende? Terug in die woestyn-tye het die vorige generasie wat besny is, begin uitsterf. Nou gee God opdrag dat ook hierdie nuwe generasie moet besny word.

God wil opnuut die belofte aan die volk maak dat Hy vir hulle 'n God wil wees. Dis 'n tyd van pyn, maar ook 'n tyd van gesond word in die kamp. Die plek word “Gilgal” genoem, wat beteken: “Ek het bevry”. Dan doen hulle wat kinders van die Here doen. Hulle vier dit! Die volgende dag eet hulle vir die eerste keer kos van die Beloofde Land en die manna het vir altyd weggebly. Gaan kyk gerus na Josua 5:2-12.

Ook in hierdie tyd, het hulle die Paasfees gevier – ʼn herinnering aan swaarkry in Egipte, maar ook ʼn herinnering aan God se genade en bevryding. Eintlik sê God: “Herkou jou swaarkry. Maar doen dit met hoop.”

Top