Hierdie groep vrouens is opgelei en toegerus en daarom bemagtig om bo hulle moeilike omstandighede te kan uitstyg. Dit bly dan ook ons gebed dat hierdie aksie die bose kringloop van geweld en mishandeling teen sommige van hulle sal breek.

Die vroue is ook in staat om voorkomend in hulle eie woonbuurt veral kinders bewus te maak van die gevaar van mensehandel, die seksuele misbruik en uitbuiting daarvan en die werkmetodes van dwelmhandelaars. Hulle het veral die begrip van “jou kind is my kind en my kind is jou kind” verstaan deur as ouers en volwassenes hande te vat en saam te staan teen hierdie euwel.

Wees asseblief bewus van wat om jou aangaan en moenie swyg oor onreg wat gepleeg word teen vroue en kinders wat deur huishoudelike geweld geteister word nie. Hierdie geweld vind in oral in ons same-lewing plaas.

Foto geneem tydens opleiding by Helderberg Ontwikkelingsentrum.

As die Lig van hierdie wêreld skenk God in Christus ons ‘n ontelbare hoeveelheid gawes. Vier van hierdie gawes is hoop, vrede, vreugde en liefde. Dit word verteenwoordig deur die vier kerse in die Adventkrans wat elke Sondag aangesteek word in afwagting van Kersdag waarop die groot wit Christuskers aangesteek word.

Op Sondag 2 Desember is die eerste Adventkers, die kers van HOOP. Die volk Israel het gehoop op die vervulling van God se beloftes en God het hulle nie teleurgestel nie. Die hoop dat Hy sou kom, en ons hoop dat Hy weer sal kom, is soos lig wat skyn in ‘n donker plek.>>

Lees verder: Advent se ware betekenis

 

Seniorsorglede het kerspakkies uitgedeel aan die drie ouetehuise se personeel waarby die projek betrokke is.

Ook is daar ‘n tee gereël by Huis Marie Louw waar Dawie Rossouw weereens die inwoners vermaak het met sy sang! Wat ‘n heerlike oggend saam.

Die afgelope paar Sondae hoor ons kinderstemme wat opklink uit ons jeugaksielokale wat verskeie vrolike Kersfeesliedere sing: Kersfees is ‘n Jesusfees, Kom kinders besing met ‘n vrolike stem en Welkom O stille nag van vrede.

Sondag neem die kleuters, Kiddies en Tekkies deel aan hierdie besonderse Familie-Kersdiens en kry geleentheid om saam met die gemeente die 1’ste Advent Sondag te vier.

Saam met die res van die wêreld se gelowige Christene vier ons *Adventus wat beteken en verwys na Christus se koms en Sy wederkoms. Sy ingryping in die geskiedenis deur die geboorte van Christus.

Advent fokus op die feit dat ons tussen die tye van Christus se eerste koms en Sy wederkoms leef en dit behoort ons leefwyse te bepaal. Dit is ’n tyd van afwagting en verwagting, maar ook ’n tyd om aktief God se liefde in die wêreld uit te leef.

Ons gebed hierdie feesseisoen is die lied wat ons Sondag gaan sing:

Christus kom, gee aan God die eer.
Skenk ons ‘n helder Somerkersfees
in hierdie land, o Heer.

*Uit Seisone van die kerkjaar NG kerk Plumstead

Almal is welkom

Top