Bedieningsgeleentheid met maandelikse honorarium

Die Kinderevangelisasieprojek benodig ‘n persoon wat met die projek werksaamhede kan help en aan die volgende vereistes voldoen:

Die persoon moet:
- ‘n Roeping hê om die Evangelie aan kinders te bring en hulle te kan begelei op ‘n dissipelskap-pad.
- In staat wees om Bybelklubs in skole/kleuterskole/die gemeenskap selfstandig te hanteer. Opleiding en ondersteuning sal gegee word. Klubs is meestal soggens en sommige in die middag.
- Beskik oor goeie administratiewe en rekenaarvaardighede.
- Verantwoordelik wees vir eie vervoer .
- Die persoon moet, in samewerking met die span, behulpsaam wees by:
- Organisering en aanbied van 1 of 2 kampe per jaar, asook werkswinkels en ander span-geleenthede.

Belangstellendes kan ‘n kort CV stuur aan Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Sperdatum vir aansoeke is 1 Maart 2019.

Begroting Mrt 2019 tot Febr 2020
Om ’n begroting vir ’n gemeente op te stel, is nooit ’n eenvoudige saak nie. Die inkomste van ’n gemeente is afhanklik van wat mense uit dankbaarheid vir die Here gee en aan die gemeente beskikbaar stel sodat ons dit kan wees en doen waar toe God ons roep. Hierdie vrygewigheid word hopelik gedryf deur ’n wil om ook ander te seën met dit waarmee ek/ons geseën word. Daar is soveel mooi stories van kinders van die Here wat graag uit dankbaarheid gee en ryk is in hulle oorvloedige vrygewigheid, soos Paulus dit so mooi verwoord in 2 Kor 8:2.

Op ons webblad is ’n konsepbegroting (kliek hier) of voorlopige begroting soos ons dit van die onderskeie bedieninge en taakspanne ontvang het. Dit is ’n begroting wat ook voorsiening wil maak dat ons ten minste R600 000 spandeer aan die instandhouding van ons geboue. Dit is ook ’n begroting, as ons werk met die inkomste tendens van die afgelope paar jaar, ons met ’n tekort van R1 652 747 gaan laat. Is dit verantwoordelik en gehoorsaam aan God om so ’n begroting goed te keur? Dit is die vraag waaroor die kerkraad geloofsonderskeidend sal moet dink. Gemeentelede kan met reg wonder of dit verantwoordelik is om te begroot vir so ‘n relatiewe groot verlies. Die rentmeeesterspan, verkies om nie daaraan te dink as ‘n begroting vir ‘n verlies nie, maar ‘n begroting as aanduiding van ons afhanklikheid van God en gehoorsaamheid aan God.>>

Lees verder: Verantwoordelik en gehoorsaam aan God

As ons dink aan die woord "sagmoedigheid", maak dit somtyds 'n paar rooi-lig emosies in ons wakker.

Een van hierdie reaksies is dat sagmoedigheid nie "werk" in vandag se lewe nie. Sagmoedigheid kan baie maklik die indruk/gevoel skep dat Jesus van my verwag om op getrap te word. Ons raak bang as ons sien wat met Jesus se "sagmoedigheid" gebeur het... Dit lyk so maklik of sagmoedigheid (sagmoedige mense) misbruik kan word.

Brené Brown, 'n Amerikaanse navorser, vertel onder andere dat een van die skokkendste bevindings van haar studies was/is dat "the most compassionate people I've interviewed the last 13 years, were absolutely the most boundarieted" (boundarieted is haar woord vir persone wat duidelike grense in hulle lewe het). Grense is volgens haar "what's okay and what is not okay". (Kyk gerus die video-greep https://m.youtube.com/watch?v=BESvQB6J5rc)

Die geheim lê in die betekenis wat opgesluit lê in die woord self: praus (Grieks vir sagmoedig of nederig). Praus is eintlik 'n militêre term wat afkomstig is vanuit 'n plek van innerlike sterkheid en definitief nie 'n houding van gelate terugsit of terugdeins nie.

Iets wat jy by die huis kan doen: Skets 'n prentjie van hoe sagmoedigheid vir jou lyk. Tel op jou pen of 'n potlood of kleurpotlode of jou verf, en skets...

Die Britse antropoloog Mary Douglas het ‘n artikel oor kos geskryf getiteld: “Deciphering a meal.” Sy wys daarin daarop dat die hegtheid van vriendskappe bykans direk afleibaar is van die soort kos wat tussen mense (vriende?) gedeel word.

Dink oor die volgende voorbeelde:
- Drankies is vir vreemdelinge, werkkollegas, kennisse;
- Etes is vir familie, naby vriende, geëerde gaste;
- Tussen drankies en etes is daar ook ‘n hele reeks drumpels van intimiteit wat in vriendskapsverhoudings oorgesteek kan word.>>

Lees verder: God is met dié wat saam met ons eet

Sentrumbestuurder
‘n Vakature bestaan tans by die Helderberg Ontwikkelingsentrum (HOS) vir die pos van Sentrumbestuurder. Belangstellendes kan hul CV’s (kernagtig asb) per e-pos stuur aan: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. voor of op 28 Februarie 2019.

Tersaaklike inligting ten opsigte van die pos, asook die minimumvereistes, word hieronder uiteengesit. Vergoeding sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word:>>

Lees verder: Vakature by Helderberg Ontwikkelingsentrum

Top