'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense en 'n wêreld in nood

Jesus bring hoop

Liewe lidmaat van Helderberg
Ons ken van droogte en swaarkry in ons land en die woorde van Jesaja 35:1 is al dikwels in die verlede aangehaal: “Laat die woestyn en die dor land hulle verheug, laat die Araba juig en blom soos ‘n tulp.” (2020-vertaling). Covid-19 en die uitdagings daarmee saam, het ons in 2020 dikwels laat voel soos reisigers in ‘n woestyn en dor land. Kersfees wil ons herinner dat God ons raaksien op hierdie reis. Jesus het juis aarde toe gekom vir ‘n stukkende en onseker wêreld. Jesus is nie net die Verlosser van die wêreld nie. Hy is ook die Immanuel, God met ons. “Sy sal geboorte gee aan ‘n seun, en jy moet hom Jesus noem, want Hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Dit het alles gebeur sodat wat die Here deur die profeet gesê het, vervul kon word: Kyk die maagd sal swanger word en ‘n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem, wat as dit vertaal word beteken ‘God met ons.’” (Matt 1:21-23; 2020-vertaling).

Jesus is Immanuel (God met ons) in ‘n stukkende en onseker wêreld (Matt 1:23). Elke jaar met Kersfees is dit weer blomtyd in die woestyn, omdat Jesus ook na my en jou kom. Ons is elke jaar van voor af bly, omdat Hy vir ons wat vasval en magteloos kan voel oor die uitdagings om ons, nuwe lewe en nuwe krag gee. Dit is ook hoekom ons opgewonde kan raak oor Kersfees. Dis nie maar net ‘n mooi droom te midde van ‘n nagmerrie nie. Dis ‘n viering van God se groot genade en van hoop.>>

Lees verder: Kersboodskap van ons drie leraars

Liewe Gemeentelede

In hierdie uitdagende tye wil ons graag steeds verantwoordelik optree. Met die tweede vlaag van infeksies wat drasties toeneem het die kerkraad besluit dat NG Helderberg eers in-persoon dienste vanaf komende Sondag 20 Desember sal staak.

Alle dienste sal lewendig uitgesaai (live stream) word en beplande dope sal voortgaan met naaste familie teenwoordig waar ekstra sorg geneem sal word met bestaande protokol.

Kom ons gaan voort om vir mekaar, die land en al sy mense te dra in gebed.

Die kerkkantoor sluit om 13:00 op 22 Desember 2020 en maak weer oop op 4 Januarie 2021.

Kerkkantoor ure: (onthou vanaf 15 Desember is dit skoolvakansie tye)
Maandae – Donderdae: 08:30 - 15:00
Vrydae: 8:30 - 13:00
Skoolvakansie: 8:30 - 13:00

16 Desember is dit geloftedag en daar is 'n diens vir die Helderbergkom om 09:00 by Strand Moedergemeente. Die kerkkantoor sal hierdie dag gesluit wees.

Hierdie jaar het anders uitgedraai as wat ons dit verwag het. Ons nuwejaarsvoornemens van 2019 was op die meeste van die plekke nie eers van toepassing nie. Ons het ons vasgeloop! Partymaal beplan ons so mooi verantwoordelik aan ons lewe, baie keer met diep afhanklikheid van die Here (soos ons die Here dan verstaan). Dan gebeur die lewe en word ons vrae oor ons beplanning oor ons verstaan van God oor ons menswees en toekoms baie.

Saulus het so voluit vir God gewerk, was opsoek na God se wil, het met oortuiging dit uitgevoer en hom toe vasgeloop in God. Ek dink nie daar is 'n Bybelskrywer wat ons meer kan leer van stukkende drome en dan te besef dat jy deel uitmaak van God se droom nie. Kom droom Sondag saam met ons.

Paul Barnard sal die diens hou en die deurkollekte gaan vir Radiokansel.

Top