Sondag, 27 Oktober
In ons avontuurreis in die beloofde land, reis ons hierdie Sondag tot in Josua 7. Die volk van die Here het ‘n oorwinning behaal en die beloofde land is vir hulle gegee. Hulle het gesien hoe magtig God is, hulle beleef hom as God by hulle. Daar is nog net 'n klein weermag wat in hulle pad staan, maar dit gaan maklik wees om hulle te verslaan. Hulle stuur drieduisend van hulle soldate om hierdie mense te gaan vernietig.

Dan gebeur die ondenkbare, hulle verloor. Vinnig word daar besef dat iets verkeerd is! Een van hulle wat God dien het begin om sy eie begeertes te voed. Sy keuses maak dat die beloofde land die beroofde land word. Voordat dit nie hanteer word nie, is daar nie hoop nie. Is dit moontlik dat ons vandag nog die beloofde land kan beroof? Dat ons gedrag kan veroorsaak dat die mense rondom ons nie die beloofde land beleef nie? Wat sou God se reaksie dan wees as dit wel die geval is.

Van verskeie kante word ‘n mens net bewus van die omvang en gevolge van die huidige droogte in baie dele van ons land. Dit is so oorweldigend dat ‘n mens eintlik nie weet waar om te begin om iets daaraan te doen nie. Natuurlik kan ons bid, werklik omgee en waar ons ookal kan help, help. Helderberg Uitreik se Rampverligtingprojek is besig om bederfpakkies vir 50 koshuisleerders uit die droogte-geteisterde boeregemeenskappe in skole in die Paarl en Wellington te ondersteun. Kliek hier as jy ook wil help met hierdie projek, daar is 29 seuns en 21 meisies.

Musica Dei beywer hom vir die vestiging en ontwikkeling van klassieke musiek in die Boland. Deur fondse wat ingesamel word met die konsertreeks Klassieke Klanke word donasies aangewend vir die instandhouding van instrumente in 'nood', toekenning van musiekbeurse aan musiekstudente wat finansiële druk beleef en in 2020 ook die hoop om opvoeders in die omgewing opleiding te bied in die kunste en musieklesse in groepsverband aan te bied in skole waar dit ontbreek.

Tans is daar reeds twee uitreik kore deel van hierdie nie-winsgewende organisasie: Helderberg Cantare (Strand) en Canticum Novum (Stellenbosch) wat op gereelde basis die Goeie Boodskap gratis aan gehore uitdra.

Ons benodig dus die volgende:>>

Lees verder: Getuienisgeleentheid: Musica Dei

Helderberg Uitreik Bedieningspan het Maandagaand tydens hulle strategiese beplanningsessie afskeid geneem van Breda as Uitreik se leraar. Breda is uitgestuur as ons verteenwoordiger in Skotland. Helderberg Uitreik is baie dankbaar vir die tyd wat hy by ons kon wees.

Om eksamen te skryf is moeilik, maar om dit as ’n koshuiskind sonder ’n bederfpakkie van die huis af te doen, is nog moeiliker.

Helderberg Uitreik se Rampverligtingprojek werk saam met die Jak127-organisasie wat altesaam 50 koshuisleerders uit droogte-geteisterde boeregemeenskappe in skole in die Paarl en Wellington ondersteun. Daar is tans 29 seuns en 21 meisies.

Ons wil graag vir hierdie leerders elkeen ’n eksamenbederfboks met die volgende items saamstel:
Eetgoed: ’n boks beskuit, ’n pakkie koekies, kondensmelk, cappuccino-sakkies, Energade-sakkies, warmsjokolade-sakkies, sjokolade, droë vrugte
Toiletware vir seuns: 3-1-stortseep, tandepasta, tandeborsel, skeerroom, skeermes
Toiletware vir meisies: sanitêre produkte, stortseep, tandepasta, tandeborsel, 2-1-sjampoe, skeermes, lyfroom

Gemeentelede is welkom om van hierdie produkte by die kerkkantoor af te laai sodat ons die pakkies kan saamstel. Indien enigiemand graag ’n volledige pakkie wil saamstel, is hulle ook welkom. Kontak Pia Nänny en dui asseblief aan of dit vir ’n seun of ’n meisie sal wees. Laastens kan gemeentelede ook ’n bydrae in Helderberg Uitreik se rekening betaal met die beskrywing: Bederfboks.
Bederfbokse word op 29 Oktober oorhandig.

Top