Hebreërs 4:12-16
Dit is die eerste in ons reeks: God is werklik. Tydens die reeks gaan elke predikant die geleentheid kry om iets te getuig van hoe hy/sy die werklikheid van God beleef.

Ons leef in ’n wêreld wat ons voortdurend daaraan herinner dat ons eintlik nie genoeg is nie: Ons is nie mans/vrou genoeg nie; nie genoeg as pa/ma nie; nie genoeg as vriend nie. Dan is daar natuurlik ook nog die kerk wat die spyker nog dieper inslaan: Ons is nie genoeg as lidmaat of volgeling (dissipel) van die Here Jesus Christus nie.

Die Woord maak dit ook nie juis makliker nie – dit is soos ’n tweesnydende swaard, sê die Hebreërsskywer. “Dit dring deur tot by die raakpunt tussen siel en gees, tussen gewrig en murg, en beoordeel die hart se voornemens en gedagtes” (Hebr 4:12). Hierdie woorde maak dit natuurlik ook nie makliker nie.

Maar wag eers. Dan is daar ook die boodskap: Ons het ’n Hoëpriester, Jesus Christus, die Seun van God, wat medelye met ons swakhede kan hê; wat ook aan ons die vrymoedigheid kom gee voor God te om staan, soos ons is.

In Christus is ek genoeg. Ek staan met vrymoedigheid, tog broos, voor God en voor mense.

There can be miracles when you believe
Hierdie aanhaling is so waar van ons Klassieke Klanke-projek. Die Here seën ons elke jaar met nog meer spelers en sangers wat gratis hulle musiek-talent aanbied om ingespan te word vir ons konserte. 

En soos die Here werk, beloof hierdie jaar se Klassieke Klanke Koor- en Orkesprogram om werklik iets merkwaardig te wees. Die orkes het gegroei na 30 orkeslede, wat koper- en houtblasers insluit en Helderberg Gemeente se hele liturgiese ruimte volsit! Helderberg se kantoryspan, ook saam met die Helderberg Cantare ekumeniese koor en Stellenbosch Moedergemeente se studentekoor, Canticum Novum, om 'n koor van meer as 70 sterk te vorm.

Werke soos Let the River Run, The Prayer, Time to Say Goodbye, Prince of Egypt, asook klassieke werke van Faure, Dvorak en Jenkins maak deel uit van die konsertprogram.

Kom ondersteun asseblief hierdie inisiatief en nooi al jou vriende, bure, familie en kennisse wat van musiek hou - daar is iets in almal se smaak en dis boonop gratis! Alle donasies wat ingesamel word gaan vir die verdere bevordering van klassieke musiek in die Helderberg area en Helderberg Gemeente se musiekbedeining. Heerlike verversings word ook voor en na afloop van die konsert verkoop, so kom geniet 'n stuk koek met 'n heerlike koppie koffie in die tent as deel van hierdie Sondagmiddag uitstappie.

Leef met ‘n passie vir God en ’n hart vir mense en ’n wêreld in nood – dit is wie ons is en wil wees; dit is ons identiteit as gemeente; dit is waarheen ons oppad is; dit is waarom alles draai.

Na vele gesprekke met lidmate en terugvoer wat ons ontvang het, is die volgende bedieningsfokusse uitgelig:
GODwaarts - Ons is geskape met ʼn verlange om ons lewens met God te deel.
METwaarts - Ons is geskape met ‘n verlange om die lewe met ander te deel.
UITwaarts - Ons is geskape met ʼn verlange na ʼn beter wêreld.

Die volledige uiteensetting wat ons daarmee bedoel en ons uitgangspunte is op die webblad beskikbaar, kliek hier.

Die kerkraad het ook met hul laaste kerkraadsvergadering op 9 Oktober 2018 ’n nuwe moontlike bedieningstruktuur bespreek wat ons graag aan die gemeente vir beoordeling beskikbaar wil stel. (Dit is op die webblad beskikbaar, kliek hier.)

In die nuwe bedieningstruktuur werk ons met 4 leraarsposte en meer fokuskoördineerders wat ons veral kan help met die implementering van ons bedieningsfokusse. Hierdie voorgestelde bedieningsmodel is beskikbaar op die webblad en diegene wat daaroor wil kom gesels is meer as welkom.

Ons reël ook ’n gesprek hieroor vir belangstellendes op Saterdag, 20 Oktober van 09:00-11:00 en Maandag, 22 Oktober van 19:00-21:00 in die Kapel.

Dink en bid saam met ons om juis in hierdie tyd geloofsonderskeidend en volhoubaar waarlik kerk van die Here Jesus Christus te wees.

 

Wanneer: 17 Oktober
Waar: Die Tent
Tyd: 10:00-12:00
Tema: Inkleur vir volwassenes. Bring gerus enige inkleur material wat jy het, ons sal die prente verskaf.

Soos altyd almal is welkom wat ‘n behoefte het om nuwe mense te ontmoet en lekker saam te kuier.

Donasies gaan vir Helderberg Beradingsentrum.
Navrae: Meagin by 021-851 5582

Top