Geseënde Pinkster

Musica Dei
Walter Savage Landor het gemeen: Music is God's gift to man, the only art of Heaven given to earth, the only art of earth we take to Heaven.

Elkeen van ons is ‘n musiekinstrument in die hand van die Groot Meester wat ‘n eie unieke klank produseer en sy/haar spesiale ritme het. In die Bybel word daar musiek gemaak as die kinders van die Here fees vier, maar ook as hulle treur. Ons glo dat God daarvan hou as ons Hom loof en prys met musiek en instrumente en ons die gawe van musiek gegee het om ons lewens voller en mooier te maak.

Dit is Musica Dei se doel om hierdie Godgegewe kuns in mense te ontwikkel en gratis met ander te deel. Deur verskillende inisiatiewe soos ‘n
gemeenskapskoor en –orkes, word die evangelie deur klassieke musiek en sang só uitgedra. Musici word terselfdertyd aangemoedig om hulle musiektalent vir hierdie doel in te span en verder te ontwikkel. ‘n Wye verskeidenheid konsertgangers word ook op so ‘n unieke manier met die Blye Boodskap bedien en op ‘n spesiale wyse deur die musiek aangeraak.

Ons gemeenskapskoor, Helderberg Cantare, is ‘n goeie voorbeeld hiervan. Dit is ‘n ekumeniese koor wat lede van verskeie inkomstegroepe en agtergronde insluit. Die gemeenskaplike faktor wat almal saamsnoer is hulle liefde vir koorsang en die Here. Die vreugde om daardie talent met ander te deel (wat dikwels nie fisies in staat is, of oor die finansies beskik om ‘n uitvoering by te woon nie) is ‘n groot seën.>>

Lees verder: Nuwe projek van Helderberg Uitreik

Ons is, ons is, weet julle wie! So sing ons uit volle bors langs die sportveld.

Ek het so behoefte om waar ek ook al kom, te sing: Ek is, ek is, weet julle wie! Ek’s ’n dissipel van die Here Jesus. Dit is presies wie ons is. Dit is eintlik totaal onlogies om Jesus as Here te bely en dan nie ‘n dissipel/volgeling van Jesus te wees nie. Jesus verwoord dit so mooi: “Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle My opdragte uitvoer, sal julle in My liefde bly, net soos Ek die opdragte van my Vader uitvoer en in Sy liefde bly (Joh 15:9-10).>>

Lees verder: Ons is . . . dissipels van die Here Jesus

Jesus het gesê: "... wie God se koninkryk nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal beslis nie daar ingaan nie." Vir afgelope 5 jaar beleef ons die betekenis van Jesus se woorde gedurende die gebedsweek waaraan ons skole van die Helderbergkom ook deelneem.

Laerskool De Hoop se gebedsgroep het die voorreg gehad om ‘n gebedskamer vir die gebedsweek, 20 – 24 Mei, in te rig. Daar was verskillende gebedstasies waar kinders bid en gebedsaktiwiteite waaraan hulle kon deelneem. Kinders het voor skool, pouses en ook ná skool die gebedskamer besoek waar hulle gebid het vir ons skole, families, gemeenskap en ons land.

Die gedbedsversoeke het ingestroom en oor die volgende paar weke bid die gebedsgroep saam deur die versoeke. Die krag van gebed word beleef en soms kan ons sien hoe gebed sake verander, maar wat verseker is, is dat baie harte hierdeur geraak en verander word.

Moenie dit mis nie.

 

Top