Ons lang verwagte besoek aan Deon Loots, die skrywer van “Die wese van Dissipelskap” reeks, is op hande. 

Ons gaan van Donderdag 31 Januarie tot Sondag 3 Februarie ‘n “restourasie retraite” met Deon as begeleier doen. Hierdie retraite fokus volgens Deon op jou eie heelwording en verhouding met God, sodat jy as vry mens tot eer van God kan leef. Dit gaan veral saam met Modules 1 en 2 van “Die Wese van Dissipelskap”. Dit is ‘n unieke geleentheid vir almal wat ‘n pad met hierdie dissipelskapmateriaal geloop het.  Enigeen is egter welkom om dit by te woon. 

Ons vertrek Donderdagoggend 07:00 na die Deon Loots se Shama Retraite Sentrum net buite Steytlerville. Ons ry saam in Helderberg Uitreik se bussie en is Sondagaand weer terug.

Die koste is R1 700 per persoon, (vervoer, verblyf, kos en handleiding ingesluit). Dit is ‘n baie goeie belegging in tyd en in geld in jou lewe. Bespreek jou plek so gou moontlik.

Kontak: Corius Visser 082 453 4636 of Danie Möller 083 375 8444

Bring jou talent en kom saam op die uitreik na die Asia Center Foundation in Phuket Thailand van 18 Maart tot 1 April 2019. Alle kundigheid word benodig! Veral praktiese werk, IT, web-ontwikkeling, onderwyskundigheid, fotografie, berading, Engelse klasse, bestuursleiding, kuns, sportbediening en dissipelskap en Bybelstudie, ens, ens.

Vir meer inligting, kontal asb vir Louise Theron 

Hartlik welkom aan ons kleuters, graad 1 – 6’e en ons tieners.

Ons Jeug behandel saam met die gemeente dieselfde kwartaaltema: Op pad met God. Ons is opgewonde om saam met ons ouers die jeug geestelik te versorg en vanjaar te fokus om, soos Jesus, verhoudings te bou en ligdraers in hierdie wêreld te wees.

Kleuters, Kiddiekerk en Tekkiekerk vind gelyktydig tydens die informele diens om 9:30 plaas. Die lokaal indelings is as volg:

Kleuters (3 – 6 jaar): Kleuterkerksentrum in Efese en Patmos
Kleuters MOET persoonlik deur ‘n ouer in-en-uitgeteken word en kan ongelukkig nie deur ‘n boetie/sussie kom haal word nie.

Graad 1, 2 & 3: Joppe
Graad 1’s bly in Joppe en MOET asb. deur die ouers kom haal word.

Graad 4 – 6: Jeugsentrum>>

Lees verder: Op jul merke gereed... Jeugaksie begin

Vir 50 jaar saam op pad
Vanjaar word Helderberg Gemeente 50 jaar oud; nee, anders gestel: Vir 50 jaar loop die Here ’n pad met ons. Soos Israel van ouds kondig ons ook die Jubeljaar aan.

Met die Jubeljaar wil ons veral op twee goed fokus:
- Ons gaan feesvier. Elke erediens, elke Bybelstudie, elke vergadering, elke omgeegroep, ens is eintlik ’n geleentheid om fees te vier. En wat vier ons: Ons vier die teenwoordigheid van God, ons verlos-sing in die Here Jesus Christus, die pad wat die Here met ons loop. Ons vier ons dissipelskap en maak ander deel van ons feesvieringe. Ons vier ook ons saamwees en die pad wat ons met mekaar en ander kan loop.
- Ons maak reg wat verkeerd is. Daar was in die tyd van Israel duidelike voorskrifte oor wat tydens die Jubeljaar reggestel moes word. ’n Jubeljaar is ’n tyd van selfondersoek. Daar is ook groot uitdagings waarvoor Helderberg Gemeente staan. Is ons waarlik kerk, die liggaam van Jesus Christus, vir die tyd en omgewing waarin ons nou is? As gevolg van ’n tekort aan finansies skeep ons ook die noodsaaklike instandhouding en verbetering van ons fasiliteite af en het ons nie ’n reserwefonds nie. Dit is ook nie verantwoordelike rentmeesterskap nie.

Mag ons aan die einde van 2019 terugkyk en bly sê: Dit was waarlik ’n geseënde Jubeljaar. Ons het feesgevier en reggestel wat nie reg is nie.

Daarom skop ons hierdie Jubeljaar Sondag af met “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is…” (Matt 5:3). Of “Gelukkig is die armes van Gees wat aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.”

Meer as 70 huishoudings is intens geraak toe ’n brand onlangs in die sendingdorpie Wupperthal uitgebreek het.

Altesaam 53 huise het afgebrand, terwyl 20 broodwinners hul werk verloor het by besighede wat deur die brand verwoes is. Die huishoudings wat geraak is, sluit onder andere vyf pasgebore babas in.

Voortspruitend uit ’n gesprek met die kontakpersoon van die Morawiese Kerk in Wupperthal en samesprekings met die Sinode van Wes-Kaapland, wil Helderberg Uitreik die gemeenskap van Wupperthal graag bystaan met die volgende behoeftes wat geïdentifiseer is: formulemelk vir babas, babadoeke (0 tot 3 maande, en ouer) en sanitêre ware vir vroue.

Daar sal vir die volgende twee Sondae (13 en 20 Januarie) ’n boks in die voorportaal van die kerk wees waarin mense hul bydraes kan plaas. Bydraes kan ook deur die loop van die week by die kerkkantoor afgelaai word. Finansiële bydraes kan aan Helderberg Uitreik gemaak word, met die verwysing: Wupperthal. Artikel 18A kwitansie sal op aanvraag gegee word.

’n Besoek aan Wupperthal word in die vooruitsig gestel binne die volgende paar weke. Die doel van hierdie besoek sal wees om die skenkings af te laai, om ’n verdere behoeftebepaling te doen en om saam met die Sinode van Wes-Kaapland die plaaslike geloofsgemeenskap se groete en seënwense aan die gemeenskap van Wupperthal oor te dra. Meer besonderhede hieroor volg binnekort.

Vir meer inligting, kontak projekleier Pia Nänny by 083 289 4876.

Top