Op 26 September 1969 het Helderberg Gemeente met 437 lidmate begin – dit is 49 jaar gelede. Vandag op 26 September 2018 is ons ‘n gemeente met 4 832 belydende lidmate en 1 900 dooplidmate met 2 746 besoekpunte/huishoudings. Ons kyk met groot dankbaarheid terug en hoopvol vorentoe.

Ons sing uit volle bors: Hou Christus self sy kerk in stand – As Here aan Gods regterhand regeer Hy ons ten goede!

Kom sê dankie saam met die Seniorsorgprojekspan.

Seniorsorg is betrokke by Huis Marie Louw in Somerset-Wes, Huis Esperanza in die Strand en Huis Zandvliet in Macassar. Die verbintenis strek reeds oor ’n periode van 17 jaar.

Ons is intens bewus van die wonderlike werk van die personeel, wat elke dag met ‘n glimlag hul dienste lewer en selde erkenning daarvoor ontvang. Ons beoog daarom om aan elke personeellid ‘n mooi waslappie en koekie wit Lux seep te gee. Die gemeente word uitgenooi om deel te wees van die omgeeproses en ‘n donasie in die verband by die kerkkantoor af  te gee, duidelik gemerk vir Seniorsorg.

Ons word daagliks op soveel maniere geseën, kom ons gebruik hierdie geleentheid om ander met ‘n spesiale geskenkie te seën.

Seniorsorg groete
Ina van Niekerk

Spreuke 31:10-31

Spreuke gaan eintlik oor menswees, maar nie sommerso soort menswees nie; dit gaan oor menswees as iemand wat weet dat ons leef in God se teenwoordigheid. Dit wys ons hoe ’n mens lewe as jy diep eerbied en respek vir God het.

In Spreuke 31:10-31 gaan dit oor vrouwees. ’n Mens sou dink dit sluit mans uit, maar die teendeel is waar. As jy mooi oplet hoe gepraat word oor vrouwees vir God, kan jy ook agterkom wat dit sou behels om ’n man van God te wees. ‘n Vrou wat regtig vir God tel, is iemand wat raakvat om dinge te laat gebeur, maar met deernis vir mense. Sy is iemand wat nie bloot op die uiterlike of haar eie belange ingestel is nie. Sy is nie iemand wat wil naam maak nie, maar wat God se Naam wil eer.

In die proses verryk sy almal om haar se lewens: Haar man s’n, haar kinders s’n, in kort, almal wat met haar in aanraking kom. En as ons mooi dink, sal ons besef dat so ’n vrou se lewenswyse aansteeklik is. Dit maak van die wêreld ’n beter plek, maar dit veroorsaak ook dat mense wat met haar in aanraking kom beter mense wil wees as wat hulle sou wees sonder haar in hulle lewens.

Mense soos Spreuke 31 se vrou is instrumente in God se hand waardeur die wêreld ’n beter plek word.

Moenie dit mis nie.

Beskikbaar vanaf 26 September 2018
Ons is in die bevoorregte posisie om ons nuwe Muur van Herinnering bekend te stel. Die prys per nissie is R2 500, daar is plek vir twee mense in so ‘n nissie. Die prys sluit ook die marmersteen in, maar nie die graveringkostes nie. Ons het wel iemand wat die gravering doen en daardie kostes word direk aan hulle betaal.

Daar is ‘n standaard kontrak wat in duplikaat voltooi moet word by die kantoor, ons reël dan sommer die getuies se handtekeninge ook. Daar is ‘n kaart geteken van die Muur van Herinnering, jy het dus ‘n keuse van jou plekkie.

Ons het ‘n oop stuk grond voor die nissies. Indien jy voel om ‘n roos te koop vir jou geliefde wat ons dan daar kan plant, is jy welkom om dit te doen. Kom kry gerus by die kantoor ‘n klip waarop jy ‘n boodskap kan skryf en by die roosboom neersit. Die kerk hou die roosbome en tuin in stand, sodat jou geliefdes daar kan kom kuier.

Vir enige verdere navrae, kontak gerus vir Odette.

Top