Te danke aan fantastiese skenking deur gemeentelede van Helderberg Gemeente en Somerset-Wes Moedergemeente kon Helderberg Uitreik se Rampbestuurprojek verlede Dinsdag met ’n groot vrag babadoeke, formulemelk, afveelappies, sanitêre en ander toiletware, klere, linne en twee kanne diesel na Wupperthal vertrek.

Meer as 70 huishoudings is geraak toe ’n brand aan die einde van Desember op dié sendingdorpie uitgebreek het. Altesaam 53 huise het afgebrand, terwyl 20 broodwinners hul werk verloor het by besighede wat deur die brand verwoes is. Die huishoudings wat geraak is, sluit onder andere vyf babas in.>>

Lees verder: Helderberg Uitreik en Wupperthal vat hande

Ons gemeente se leuse is “ʼn Passie vir God en ‘n hart vir mense en ‘n wêreld in nood.” Indien daar ooit ‘n uitsonderlike geleentheid was om dit prakties uit te leef, dan is dit met ons Jubeljaar vanjaar.

Om kerk of gemeente te wees, beteken om soos Jesus Christus, juis dit te doen en te wees. Ek vertel net die onderstaande verhaal om iets te illustreer van wat ons by die Versorgingspan bedoel:

‘n Skrywer, R C Sproul vertel die volgende: “Na die Koreaanse oorlog was daar ‘n groot aantal wesies. Ons sien dit na die meeste konflikte. In Korea het bystandsorganisasies ingekom om die probleme van getalle weeskinders te hanteer. Baie van hierdie kinders beland in kinderhuise.>>

Lees verder: Versorgingsfonds

’n Drastiese daling in kerkbywoning is wêreldwyd ’n redelike algemene verskynsel en die rol van predikante in ons vinnig veranderende wêreld is een van die belangrikste temas van die rolprent, Dominee Tienie. Die bekroonde akteur, Frank Opperman, speel in hierdie nuwe rolprent die hoofrol met soveel oortuiging. Dit is ‘n fliek wat baie besprekings en goeie kommentaar ontlok en ‘n lekker gesprek vir ‘n gemeente kan wees. Kom vind uit of Dominee Tienie sy selfvertroue en die liefde van sy gesin kan terug wen en of hy dapper genoeg gaan wees om sy gemeente in ’n nuwe era in te lei. Iets wat relevant vir alle gemeentes is.

Helderberg Gemeente het ‘n blokbespreking gemaak vir Sondag 10 Februarie om 15:00 by Somerset Mall. Koste R85 pp (Dit sluit ‘n fliekkaartjie en koffie in). Kom fliek gerus saam met ons – ons kry mekaar sommer vooraf daar.

Bespreek en betaal asb so gou moontlik by Ontvangs of stuur jou detail en betalingsbewys aan: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. Navrae Corneille Barnard by 021-851 5582.

Helderberg Gemeente Bankbesonderhede: Bank ABSA Somerset-Wes , Rek nr. 2900 590 094 (tjek),
Rek naam NGK Helderberg, Takkode 632 005, Verwysing: Fliek/JOU VAN

Kommentaar op Facebook: “Dit is een AMAZING fliek met 'n sterk boodskap. Dit laat een dink, wie is jy regtig en wat doen jy om 'n verskil te maak? Al die akteurs was puik gewees, het regtig baie vir Frank en Henrietta geniet en net weereens besef, kerk moet daar buite op die strate ook wees, maak ons as mense enige verskil?

Jubeljaar
Dankbaarheid teenoor God en ‘n eerlike selfondersoek – dit is hoe ons die Jubeljaar verstaan en benader. Ons kyk terug met dankbaarheid, maar gaan ondersoek onsself of ons nog waarlik op pad is met God, mekaar en die wêreld. Selfondersoek is natuurlik ’n pynlike, maar helende proses.

Met dit wat ons in 2018 met die RESTART-proses ontdek en geleer het en met ons nuwe “Op pad met God, mekaar en die wêreld”-fokus is die kerkraad besig om vier taakspanne saam te stel om saam met ons geloofsonderskeidend te dink oor die pad vorentoe.

Die vier taakspanne en dit waaraan hulle gaan kyk, is:>>

Lees verder: Dankbaarheid en selfondersoek

Ons lees in 2 Korintiërs 5:14 van Sy liefde wat dring. Jy ken daardie gevoel. Die gevoel om iets te doen, die gevoel om te help en te gee. Daarmee saam voel ons dikwels dom en onhandig. Dit voel soms of ons hande leeg is. Leeg, soos die hande waarvan ons in Johannes 8 lees, wat toe nie die vrou gestenig het nie. Ons het die klippe laat val.

Wat ons moet verstaan en aangryp, is dat dieselfde Liefde wat ons uitnooi, dieselfde Liefde wat ons dring, dis Hy wat ons harte en hande vol maak. Hy maak ons vol van die vrug en die gawes van Homself, Sy Heilige Gees. En dan géé ons, sonder om terug te verwag, want ons gee juis wat ons ontvang het.

Om werklik te kan gee wat ‘n hart bedien, het ons nodig om te sien en te hoor. Om deur Sy liefde gedring te word, beteken dat ek nie my agenda en verstaan volg nie, maar Sy hart. Daarom moet ons naby Sy hart bly en ons naaste sien en hoor.

Ons moet leer hoe om te dien. Ons moet leer sien en hoor… Hom en elkeen na Wie Hy ons nooi. Daar sal Hy ons verander en meer soos Hy maak. Dan sal Sy Koninkryk kom. Dan sal Sy wil geskied…soos in die Hemel.

Madri Bruwer

Kom kuier by die Uitreik-stalletjies na die diens op Sondag 3 Februarie in die Tent.

Top