Dankie vir almal wat positief gereageer het op ons versoek van verlede week; ook vir die wat met kritiek gereageer het. Dit is die Here wat met ons op pad is en dit is Hy wat ons as instrumente gebruik om tekens van sy Koninkryk op te rig.

Sommer oor na te dink: Volgens ons lidmaatskap databasis is daar 2 799 huishoudings waarvan 482 maandeliks ‘n bydrae dmv dankofferkoevertjies, elektroniese oorbetaling en debietorders gee – dit is 17,22 % van die huishoudings. Hulle gee gemiddeld R1 150 per maand. Dink net wat kan gebeur as ons daardie 17,22% kan opskuif na 25% of selfs 30%. Gaan jy een van hulle wees?

Baie dankie vir elkeen van julle wat reeds elke maand 'n bydrae maak.

Eksodus 5-15
Baiekeer voel ons vasgeloop en hooploos. En dan is daar nog persone en dinge wat vierkantig in ons pad staan. Dit lyk onmoontlik vir ons dat enigiets kan verander. Dit is soos wat die Israeliete in Egipte gevoel het. Hulle was slawe en die magtige farao het hulle lewens beheer. Hy het selfs met die Here gespot. Dit het heeltemal onmoontlik gelyk dat hierdie magtige farao sou instem om hulle te laat trek na die land Israel. Maar God is die God wat die onmoontlike kan doen. Hy gebruik mense soos Moses en Aäron. Hy gebruik sy skepping – van die tien plae tot die oopkloof van die see.

As Christene glo ons in God wat die onmoontlike kan doen. Ons glo dat God die onmoontlike gedoen het deur Jesus Christus uit die dood te laat opstaan. Ons glo dat God die onmoontlike kan doen deur ’n geharde sondaar tot bekering te roep. Ons glo dat God die onmoontlike kan doen deur ons vir ewig te laat lewe. Ons glo dat God die onmoontlike doen deur selfsugtige mense te lei tot ’n lewe van diens aan God en ons medemens. Ons glo dat God die onmoontlike kan doen deur mense vry te maak op alle lewensterreine.

Breda Ludik is gekeur, eintlik beroep na die Presbyterian Church in Scotland om daar in die bediening betrokke te wees na sy aftrede. Hy wag nog om te hoor presies waar hulle hom geplaas het en indien alles volgens plan verloop, sal hy moontlik teen Oktober 2019 sy bediening, sedert 1987, hier na baie jare beëindig.
Ons dink aan en bid vir hom en Francé in hierdie tyd, heroriëntering en die proses van afskeid neem.

 

10-jaar feesviering
Van ‘n droom in 2009 tot ‘n florerende sentrum in 2019…

Getuienis:
As dit nie was vir die dames van die beradingsentrum nie, sou ons as individue en gesin nie gegroei het nie. Hulle het deel geword van ons pad na herstel. Hulle omgee, raad en belangstelling het ons gehelp om sterker te wees. Ons as gesin wil baie dankie sê vir die Beradingsentrum en al hulle mense, julle help so baie mense uit liefde uit!

In 2009 het die droom van ‘n Berading-sentrum, waar mense kon aanklop vir hulp met hul probleme, sterker in mense se harte gegroei.

Opleiding:
Daar is in 2009 besluit om te begin met die beplanning om mense met ‘n hart en oor vir ander, op te lei. Die eerste Basiese Kursus in Christelike Berading is in Januarie 2010 aangebied en sedertdien word daar elke twee jaar ‘n kursus aangebied. Professionele persone word genader om te help met die kursus. Vanjaar se kursus is saamgestel en word aangebied deur dr Chris Malan en is baie leersaam.>>

Lees verder: Getuienisgeleentheid: Helderberg Beradingsentrum

Top