Ons leef in ‘n wêreld waar mense nie altyd raakgesien word nie. Ook in ‘n wêreld waar ons nie met genadige oë na ander kyk nie. Is ons bereid om met Jesus se oë na ander te kyk? Glo ons werklik dat Jesus mense kan verander?

In Luk 19:1-10 lees ons die bekende verhaal van Jesus en Saggeus. Saggeus was die hooftollenaar van Jerigo en glad nie baie gewild in sy omgewing nie. Hy was korrup en het homself verryk ten koste van ander. Maar Saggeus het gehoor van Jesus en wou hê dat Jesus hom moes raaksien. Hy is selfs bereid om in ‘n boom te klim, nie iets wat volwasse mans in daardie tyd gedoen het nie. Gelukkig het Jesus hom raakgesien en was Hy bereid om na Saggeus se huis te gaan. Hy spandeer tyd saam met hierdie “groot” sondaar al het almal Hom hieroor kwalik geneem. Jesus het sy lewe totaal verander. Saggeus het nie net vir Jesus as Redder erken nie, maar was bereid om nuut te leef (vgl v 8).

Jesus sien almal van ons raak en sy genade is vir almal bedoel, ook hulle wat dink dat hul nie goed genoeg vir Jesus is nie. En Jesus vra dat elkeen van ons ook met dieselfde oë na ander sal kyk. Dit mag net wees dat die persoon wat ons totaal afskryf ‘n kragtige getuie vir Jesus kan word.

Ons sien uit na ‘n vol 2’de kwartaal waar ons nou in Lydenstyd is, Paasfees en ook Pinksterfees gaan vier.

Kleuterkerk stap voort deur die Bybel met die Dapper Stapper reeks van KidsXpress. Pinkster doen hulle die Vrugtefees saam met die Heilige Gees van KidsXpress.

Kiddiekerk, graad 1 – 3 begin die kwartaal met KidsXpress se reeks Jy is Myne.

Tekkiekerk, graad 4 – 6 doen verskillende temas en begin vandag Lewe met vreugde.

Tienerkerk is om 18:00 en begin die kwartaal met ‘n fliekaand, Unbroken.

Die Kiddie- en Tekkiekerk gaan die Pinksterreeks, Talente en Geestelike Geskenke van KidsXpress doen. Meer hieroor volg later.

As jy wil betrokke raak by ons Jeugaktiwiteite, kan jy soggens vir Lizl (021-850 6915) of Annette (021-850 6923) kontak.

Let op daar is ’n groter skerm in die kerk.

In enige erediens gaan dit vir ons ten diepste as gemeente oor ’n ontmoeting met God. God nader tot ons en ons nader as gemeente tot God. God ontmoet ons deur sy Woord en Gees. Die ontmoeting met God behels natuurlik veel meer as net die Woordverkondiging; dit gaan ook oor ons saamwees, die lofprysing en aanbidding, die getuienisse van mede-gelowiges en die werking van God se Gees.

Wat baiekeer in ons ontmoeting met God onderskat word, is die rol van die higiëne faktore, soos parkering, gasvryheid van mense, die atmosfeer tydens ’n erediens, die klank en beeld. Wanneer ek iemand spesiaal uit neem vir ’n ete, neem ek hom/haar na ’n plek met atmosfeer. Kos met die regte atmosfeer smaak net soveel lekkerder en ‘n kuier met die regte atmosfeer is net soveel meer betekenisvol.>>

Lees verder: Klank, beeld en atmosfeer

In jou omgang met mense loop jy jou altyd vas in mense met status, ’n posisie, en dan ook met eenvoudige mense wat niks het om op te roem nie. Natuurlik is daar ook die mense waarvan die ego groter as hy-/syself is.

En dan is daar ook die nederiges. Maar moenie fout maak nie, daar is nederiges en nederiges. Daar is daardie nederiges wat baie bewus van hulle nederigheid is – hul hoogmoedigheid is eintlik hul nederigheid.

Die woord of begrip nederigheid is tog interessant. Die wortels van hierdie woord lê in oud Frans wat dit weer van Latyn ge-erf het: ”humilis” wat laag beteken of “humus” wat grond beteken.

Nederigheid beteken dus om laag te lê, jouself nie bo ander te verhef nie. Die “neder-“ van nederigheid dui juis aan dat jy neerdaal, afsak. Tot op die grond.

Maar mense kan jou ook ver-neder – hulle maak jou dan gelyk met die grond en asof dit nie genoeg is nie, trap hulle dan ook sommer op jou.

In Markus 14 konfronteer Jesus ons met ’n etiek wat werk met die beginsels van hoogmoed en wederkerigheid. Elkeen het ’n bepaalde plek/status in die lewe en ons doen iets vir ander mense as ‘n poging om hulle sover te kry om weer iets vir ons te doen.

 

Top