Moenie dat Oujaarsaand ‘n alleen-aand wees nie, kom kuier saam met jou Helderberg-familie. Ons hou ‘n bring-en-braai tussen die twee dienste wat om 19:00 en 23:15 sal wees. Daar sal vure en kuiertafels wees, bring jou eie piekniekmandjie met eetgerei, eet- en drinkgoed.

Elke Dinsdagoggend van 06:00-06:45 bid ons saam vir die land, kerk, gemeenskap en gemeente. Dit is so ‘n kosbare geleentheid. Ons het die biduur vir die jaar afgesluit en begin weer daarmee op Dinsdag 14 Januarie 2020.

Om ‘n gemeente se finansies reg te kommunikeer, is nooit so eenvoudig nie. Ons word finansieel op baie maniere geseën waarvoor ons natuurlik vreeslik dankbaar is. Die Here verras ons op verskeie maniere met mense soos jy se finansiële bydraes. Wat ook waar is, is dat ons begroot het vir ‘n tekort en in die lig daarvan sal dit wonderlik wees as ons ons maandelikse bydraes met R250 000 pm kan vermeerder. En dit is nie onmoontlik nie. Die kerkraad wil graag die fondse van die gemeente geloofsonderskeidend bestuur – dit is immers geld wat vir die Here God gegee is.

"Die goeie nuus van die evangelie begin nie eers by die kruisiging, by Goeie Vrydag, by die Paasgebeure nie. Die goeie nuus begin in ’n baarmoeder. Christus se vleeswording is ingesluit by die verlossingswerk. Ook die baarmoeder waarin Jesus vlees word, die baarmoeder wat die mensgeworde God ontvang, die baarmoeder wat Christus skenk aan die wêreld, is volledig deel van die evangelie wat ons in hierdie dae bely. Die goeie nuus van die evangelie is egter nie dat enige vrou swanger word nie, maar dat Jesus Christus vir ons álmal gebore is.” (Nadia Marais in die Kerkbode)

Mag jy 'n geseënde Christusfees beleef.

Daar het die afgelope tyd baie skuiwe binne die leraarspan gekom. Die kerkraad het om verskeie redes besluit om te werk na ‘n leraarspan van 4 voltydse leraars. Breda Ludik het afgetree en ‘n beroep na Skotland aanvaar. Lizette Louw wat as musiekkoördineerder in ‘n tentmakerpos was, is ‘n voltydse leraarspos aangebied. Lizette het dit van die hand gewys nadat sy en haar man, Dewald wat ook in die bediening is, duidelikheid gekry het om hul bediening in Skotland voort te sit. Daar is nog onsekerheid tot wanneer sy hier gaan wees. Hannes Theron tree einde Oktober 2020 af. Danie Möller wat 50% van sy tyd aan Hoop Geloofsgemeenskap bestee het, skuif nou terug in ‘n 100% pos hier by die gemeente. Danie O’Kennedy en Paul Barnard bly nog in hul huidige poste aan. Marizanne Pfeil is beroep in ‘n termynbepaalde pos van 2 jaar met opdrag om Hoop Geloofsgemeenskap as predikant te bedien. Hierdie pos word moontlik gemaak deur finansiële ondersteuning van die Sinode van Wes-Kaapland en die Kuratorium.

Strydom Bruwer van Bybelmedia en Jurie Goosen van die bediening aan Internasionale Studente is aan Helderberg Gemeente, sonder enige finansiële verpligtinge, gekoppel.

Top