Om ‘n Bybel in ‘n persoon se hand te kan plaas bly een van die grootste geskenke wat ons as Christene vir ander kan gee. Vir die Gideons is die roeping daar om getuie te kan lewer oor God se werk en sodoende Sy Koninkryk so te kan verkondig deur die plasing van die Woord.

Die lede van die Gideons is mense wat uit die alledaagse handel en wandel van die gemeenskap kom en nie een van ons het die gawe en talente ontvang om voor groot skares te kan preek nie, maar ons het wel die voete en hande gekry om te arbei vir God se Koninkryk. Daarom is dit vir ons ‘n geweldige voorreg om ‘n Bybeltjie in ‘n Graad 8 leerling se hand te sit, om in ‘n tronksel in te stap en te gaan bid vir mense wat werklik die hulp nodig het en om daardie Bybel in ‘n spreekkamer of hotellaai te los met die wete dat God ‘n plan het met die Woord op die regte tyd en vir die regte persoon.>>

Lees verder: Getuienisgeleentheid: Gideons

Ons is so dankbaar om bekend te maak dat die Art 18A bydraes vir Helderberg Uitreik gegroei het van R 1 507 559 (39 sertifikate uitgereik) in die 2017/18 boekjaar na R 1 941 406 (63 sertifikate uitgereik) in die 2018/19 boekjaar.

Ons is ook bly vir ons donateurs wat belastingverligting kon kry weens hulle donasies. Met groot dank aan alle geloofoffer-bydraers van Helderberg Uitreik, met of sonder Art 18A. Dit help die projekte om Draers van Christus se hoop te wees.

Louise Theron 

Word deel van die reeks.

Die Algemene Sinode van die NG Kerk vergader van 6-11 Oktober 2019 by die eMseni Konferensiesentrum in Benoni.

Die tema van die sinode is: “Maak ‘n lewegewende verskil”. As NG Kerk is ons daarop ingestel om die wil van die Here te soek binne die konteks waarin die Here ons
geplaas en geroep het.

Bid asseblief dat geloofsonderskeiding die hoogste op die agenda van die sinode sal wees.

Muntlegging tot viering van ons gemeente se 50’ste verjaarsdag
Oud en jonk word uitgenooi om op Sondag, 13 Oktober hul munte en note te kom uitpak op die groot 50 in die Tent. Dit is ‘n voorreg om deel te kan wees van ons gemeente se 50’ste verjaarsdag en om vir haar te sê: Veels geluk liewe Helderberg, mag die Here jou nog baie jare spaar.

Top