Opstanding: Meer as net WOORDE

Jakobus 3:1-12
Hoe weet jy iemand maak erns met sy/haar dissipelskap? Jy sou dit ook anders kon vra: Hoe weet jy die opstanding van die Here Jesus Christus is vir iemand meer as net ʼn historiese gebeurtenis? Jy hoor dit in hul manier van praat en in die woorde wat hul gebruik.
Jakobus maak ʼn interessante stelling in Jak 1:21 nl dat “die woord in ons geplant is”, maak dat ons anders begin leef. Die vertaling van die Amplified Bible lui: “So get rid of all uncleanness and all that remains of wickedness, and with a humble spirit receive the word [of God] which is implanted [actually rooted in your heart], which is able to save your souls.”

God doen iets binne-in my en dan is ek soos ’n fontein wat vars water gee (Jak 3:11). Die woord wat in ons geplant is, word ‘n bron wat ons innerlike verander sodat ons van binne af anders buitentoe leef. Die kern van hierdie goeie Woord is: Jesus het gesterf en opgestaan uit die dood. Alle mag is aan Hom gegee en Hy is met ons tot die einde van tyd.
Jesus sê aan die Samaritaanse vrou: “Die water wat Ek hom gee, sal in hom ’n fontein van water word wat opborrel tot die ewige lewe”. (Joh 4:14)

Die manier waarop ons praat en die woorde wat ons gebruik, sê iets van ons bron. ’n Fontein kan tog nie uit dieselfde oog soet en bitter water laat opborrel nie. As jou woorde net om jouself draai en eintlik net oor jouself gaan, sê dit iets; as jou woorde bepaal word deur God wat ons denke verander, is dit waaroor ons praat ook anders. Hoe sê die spreekwoord? Waar die hart van vol, is loop die mond van oor.

Daar is elke dag dagstukkies en nadenke op ons Facebook.

Tienerkerk stel Mentor Showcase uit na 14 Mei. Kliek hier om te RSVP: http://bit.ly/AtShowcase

It’s Time gebedsbyeenkoms was een van die lewensveranderde gebeurtenisse in my lewe. Ek is steeds besig om die grootsheid daarvan in te neem. Twee dinge het ek dadelik besef soos dit in Joh 4:23 beskryf word, "daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen". It's time ... Om in jouself te sterf, want in die vlees gaan ons Hom mis en It is time dat ons, ons allereers beywer vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy ons ook al hierdie dinge gee. It is Time dat ons terugdraai na God en sy Woord.
- Annette Botha

Wat 'n groot seën om saam as gesin die absolute almagtigheid en teenwoordigheid van God te kon ervaar daar tussen die meer as 1 miljoen mense. Om so saam te wees en die Here se naam groot te maak en almal op ons kneë te buig voor ons Vader, is verseker ons net een keer in ons leeftyd beskore. Angus het al ons hartsnare aangeraak en die trane was volop sonder keer, van vreugde en opgewondenheid oor ons toekoms in hierdie land en sy mense. Baie dankbaar vir die geleentheid
- Junita Kruger>>

Lees verder: It's Time getuienisse

Wil jy graag ‘n verskil maak in die lewens van die vlugtelinge in die huidige krisis in die Midde-Ooste?
‘n Kort uitreik na Griekeland waar baie vlugtelinge gehuisves word, word beplan vir einde Augustus/begin September 2017.

Kom hoor meer op 3 Mei om 18:30 in Joppe-saal, Helderberg Gemeente.
Navrae: Louise Theron

Dit is wat gebeur gedurende die Tekkiekerk.

Top