Leadership is the primary topic at the centre of many conversations these days!
And within those conversations the following questions arise again and again. What’s the definition of leadership? How do we research, seek out and incorporate fresh, actionable and inspiring leadership content that creates a sustainable future for today’s world and beyond?

The Global Leadership Summit provides an annual injection of inspiration and skill development to help leaders grow their leadership wherever they are for maximum impact.

The Global Leadership Summit (GLS) is more than an event. It is a catalyst for change and a resource to be leveraged for community impact throughout the year.

REGISTER now before you miss the SUPER EARLY BIRD registration deadline on 30 April 2017.

Luk 24:13-35
Die Christelike geloof is ʼn opstandingsgeloof. Die opstanding van Jesus Christus is die hartklop van ons geloof. Neem dit weg, en jy vernietig eintlik alles rondom die Christelike geloof. Die Gekruisigde lééf – dit is die goeie nuus. Geloof in die opstanding van Jesus Christus is nie ʼn naskrif tot die Christelike geloof nie. Dit is die kern van die Christelike geloof. Christene glo in ʼn God wat die pad uit die graf ken, daarom leef ons met hoop en ʼn verwagting.

Tog vertel die woorde wat ons gebruik baiekeer ʼn ander storie. Die woorde wat ons telkens gebruik vertel stories van: Ek het moed opgegee. Ek hoop nie meer nie; ek glo nie meer nie; ek wonder maar net. Die omstandig-hede, die werklikhede en die feitlikheid van gebeure maak dat ek hoop eintlik prysgegee het. Ons moet tog “immers realisties wees”.

Die Emmausgangers in Luk 24 verwoord baie van ons gevoelens met die woorde: “Ons het bly hoop”. Hulle kon hulle hoop net nie heeltemal afskryf, vergeet en laat vaar nie, maar tog is dit nie meer egte, lewende, vreugdevolle hoop nie.
Alles verander wanneer hulle saam met Jesus eet en Hy die brood geneem en die seëngebed uitgespreek het. “Hulle oë is geopen en hulle het Hom herken”.

Mense wat erns maak met dissipelskap is soos voëlkykers: Hulle is oplettend en leef met ʼn verwagting. Dissipels is ingestel om die teenwoordigheid van die lewende opgestane Here raak te sien en deur Hom verras te word.
Hoe kan ons mekaar help dat die woorde wat ons gebruik mense help om die opgestane lewende Here te beleef?

Volg ons ook op Facebook. Daar sal elke dag ʼn dagstukkie wees met nadenke.

Opstanding: Meer as net WOORDE
Ons erediensreeks in Paastyd gaan oor hoe ons woorde gebruik: “Praat asof Jesus opgestaan het.” Glo ons dat Jesus opgestaan het? Natuurlik, sou ons dadelik sê.

Maar nou is die vraag (en daar is nie ’n persoon wat dit kan ontwyk nie): Praat ons altyd asof Jesus opgestaan het? Of is van die stellings wat ons maak dinge wat ons nie in Jesus se teenwoordigheid sou sê as Hy hier by ons gestaan het nie. Of is die manier waarop ons oor sekere mense en sake praat ’n manier wat ons ook nie in sy teenwoordigheid sou doen nie. En verder: Hou die dinge waaroor ons eerder stilbly rekening met Jesus se teenwoordigheid?

Ons gaan nie net in die eredienste hierop fokus nie. Omdat dit so ’n praktiese saak is, gaan ons elke weeksdag ’n baie kort dagstukkie oor woorde op die gemeente se Facebookblad publiseer, met voorstelle van praktiese voornemens vir die dag en vrae waarmee jy jouself die aand kan toets. Die hele week se stukkies sal op die webblad wees.

Ons wil ook voorstel dat jy, soos in ons Lydenstyd-boekie se ritme, oor die etensuur jouself weer herinner aan die oggend se tekste en voorneme. Volg hierdie praktiese hulpmiddel gerus; dit sal nie baie tyd neem nie, maar kan ’n groot impak op jou praktiese Christenskap hê.

Om te bid en saam met ander te bid is die week hoog op die agenda van baie gelowiges in die land.

Met al die gebeure van die afgelope tyd in ons land, die onsekerheid, ontnugtering en vrae wat daarmee gepaard gaan, die geweld en misdaad, die droogte, werkloosheid, armoede en groot ongelykheid tussen mense, dwing ons op ons knieë. Dit is nou ʼn wonderlike geleentheid vir gelowiges oor alle grense heen om bymekaar te kom en saam te bid. Die waarde van gebed gaan nie soseer daaroor om seker te maak dat God ons hoor nie, maar ook om God te hoor. Gebed is ʼn kreet van hoop.

Helderberg Gemeente stel sy kapel (Firmountweg 82, Somerset-Wes) op Vrydag, 21 April van 17:30-20:00 en Saterdag, 22 April van 07:00-10:00 beskikbaar vir enige-een van die gemeenskap om daar te kom sit in die teenwoordigheid van die Here en te bid. Daar gaan ʼn program van ongeveer 30-45 minute (in Afrikaans en Engels) loop om gelowiges in hul gebed te begelei.

Die grootste probleem van die Christendom is nie die gebede wat nie beantwoord word nie, maar die gebede wat nooit gebid word nie.

Die pos van skakelbeampte (ontvangs) is beskikbaar by Helderberg Gemeente:

Pligte sal onder andere die volgende behels:
• Ontvangs en skakelbord
• Administratiewe pligte
• Databasis van kerk (Winkerk)

Kwalifikasies/Vereistes
• Ontvangsondervinding - skakelbord
• Rekenaarvaardighede (MS Office)
• Eerste skakel met publiek – verteenwoordig Helderberg Gemeente
• Kennis van Winkerk sal tot voordeel wees
• Ure: Maandag tot Donderdae van 7:30 tot 16:00 & Vrydae 08:00 tot 13:00 Aansoeke sluit 3 Mei 2017
Beplande aanstellingsdatum is 1 Junie 2017

• Volledige CV met drie verwysings aan Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
of Posbus 337, Somerset-Wes, 7129

Navrae:
Marisa Viljoen by 021-851 5582 (tussen 8:00 en 13:00) of Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Top