Aanbidding benodig musikante om betrokke te raak by:
- die informele diens se musiekbediening waar ons veral klavierspelers benodig. Daar is tans 4 begeleidingsgroepe wat een Sondag ‘n maand speel asook die voorafgaande Maandagaand oefen. Dit verg dus nie soveel tyd van jou nie.
- die aanddiens in die Kapel met sy meer informele karakter vra minder instrumente. Ons wil graag ‘n paar volledige begeleidings-groepe skep wat net vir die aanddiens se musiek verantwoordelik is.

Vir meer inligting kontak asb vir Corneille Barnard

Marius Kieck is ‘n ultramarathon atleet wat vanjaar gaan deelneem aan die Ultra Trail Cape Town (UTCT)- sien inligting op die skakel: http://www.ultratrailcapetown.com. Dit vind in Desember 2017 oor 110 km plaas en atlete kry 17 uur om dit te voltooi.

Marius is ‘n antwoord op ‘n spreekbeurt wat 4Lines by die Helderberg Gemeente in Augustus 2016 gehad het. Hy sê die Here het dit op sy hart gelê om vir 4Lines te hardloop. 4Lines doen ontwikkeling- en ondersteuningswerk van afrigters en atlete.

Marius het in Stellenbosch grootgeraak. Hy en sy eggenote, Anel, het al op verskeie dorpe, waaronder Porterville, Paarl, Wellington, Upington en weer Stellenbosch, gebly. Hulle wortels is nou egter in Somerset-Wes geplant. Marius vertel self:
“My vrou, Anel, is my vreugde en krag. Dit is om verskeie redes goed dat ek met ‘n sielkundige getroud is. Sy is ‘n ongelooflike klein mensie met tonne energie. Ons het twee pragtige kinders: Andreas (5) en Nina (2). Hulle is in Talanja op skool.

Op skool was ek al versot daarop om aan die 800m en 1 500m deel te neem. In matriek is ek egter tot stilstand geruk deur ‘n knieoperasie. Daarna het ek vir 3-4 jaar hard bergfiets getrap. Na die operasie is daar vir my gesê ek sal nooit weer kan hardloop nie, maar in Maart 2008 het ek besluit om die knie te toets en 18 km later het ek tuisgekom sonder enige pyn. Ek het vir die volgende 4-5 jaar deelgeneem aan wedlope oor afstande van 10-21 km. In 2015 het ‘n goeie vriend my uitgedaag om in Oktober 2015 die UTCT 65 km Trail Run saam met hom aan te pak. Na maande se voorbereiding het ek die 65 km en 3 500 m se klim, afgelê in 10 uur 40 min. Dit was een van die domste, maar lekkerste goed wat ek ooit gedoen het! Ek het die tog in 2016 herhaal en my tyd verbeter.>>

Lees verder: Marius hardloop UTCT100KM vir 4Lines

24 April: Waarom gebruik ek woorde versigtig?
Skrifgedeeltes:
Spreuke 10:19b - Hy wat sy woorde tel, is verstandig.
Miga 6:8b - Die Here verwag van julle om reg te laat geskied, om liefde en trou te bewys, en om nederig voor God te lewe.
Om my woorde te tel is om diens aan God te bewys. Deur negatiewe gedagtes nie toe te laat nie en dus ook nie die negatiewe woorde uit te spreek nie, wy ek my toe aan God en die opbou van die goeie in ander mense.
Om in Jesus se voetspore te stap beteken om alles op te gee wat afstand tussen my en God bring.
Praktiese nadenke:
Dink en skryf neer (om jouself te help) sodat jy dit in hierdie 4 weke dae heeltyd onder oë kan hê:
• Watter woorde wat jy dikwels gebruik bring afstand tussen jou en God?
• Watter woorde bring afstand tussen jou en ander mense?
• Skryf neer hóé jy vandag se teksgedeeltes gaan toepas om te praat soos God van jou vra.
Aan die einde van vandag kan jy terugkyk en neerskryf wat vir jou moeilik was en waar jy dit reg gekry het om woorde wat opbou te gebruik.
Aand:
• Word stil en ervaar die oomblik wat jy opbouende woorde gebruik het... Hoe het jy in die situasie gevoel? Wat het jy by die ander mense(e) waargeneem?
• Wat dink jy wil God vanaand vir jou sê?>>

Lees verder: Week 1 - Opstanding: Meer as net WOORDE

Beste Lidmaat,
Te midde van al die verhale aangaande Jesus se lewe op aarde, staan die verhaal van die owerspelige vrou (in Johannes) vir my uit as een van die mees aangryplike. Wat die verhaal so besonders maak, lê juis in DIT wat ons nie in die verhaal vind nie. Nooit hoor ons hoe daar aan die owerspelige vrou gesê word hoe eindeloos dankbaar sy moes wees dat sy so pas gered was van ‘n verskriklike dood nie. Nêrens hoor ons van die preek wat sy ontvang het oor die heiligheid van die huwelik en hoe sondig haar skending daarvan in die oë van God was nie. Maar hoekom nie? Want sondaars benodig geen herinnering aan die loon van die sonde nie, want almal van ons wat lewe binne hierdie gebroke wêreld weet dat die wêreld gebroke is. Hierdie verhaal se diepsinnigheid strek egter nog verder, dit spreek boekdele oor die taak wat aan die gelowige gestel word.

Die beskrywing van hierdie taak vind ons in Jesus se woorde aan haar: “En toe Jesus Hom oprig en niemand sien, behalwe die vrou nie, sê Hy vir haar: Vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord: Niemand nie, Here, en Jesus sê vir haar: Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die wêreld, wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê.”>>

Lees verder: Getuienis van die Beradingsentrum

Die Helderberg Beradingsentrum streef daarna om ‘n ruimte te skep waar individue, gesinne en families van die gemeenskap met emosionele- of spirituele pyn of nood gedien kan word, deurdat hulle ondersteuning ontvang en bemagtig word in die proses van heelwording.

‘n Groep van opgeleide beraders en pastorale hulpwerkers met besondere gawes, gerugsteun deur professionele persone, stel hulleself beskikbaar om te werk aan ons missie deur te luister, om te gee, te ondersteun en hoop te bring en waar moontlik, ook herstel te bewerkstellig.

Beskikbare dienste:
Gesprekke kan handel oor uitdagings van gesinne, persoonlike bekommernisse, verhoudings, rou, trauma, asook gesprekke met tieners of kinders.

Ander dienste sluit ook in:
- Egskeiding, Divorce Care, Single & Parenting, Divorce Care for kids
- Ondersteuningsgroepe byvoorbeeld, kunsterapie, spelterapie en Divorce Care for Kids
- Mediasie en ouerkoördinering 
- Life coach

Ons behoeftes>>

Lees verder: Getuienisgeleentheid van Helderberg Beradingsentrum

Top