Helderberg Natuurreservaat

Soos in die verlede gaan die United Church ʼn Sonsopkomsdiens hou in die Natuurreservaat, dit begin om 06:30. Dit is ʼn geleentheid vir almal om die opstanding van Jesus te vier.

Bring asseblief jou eie stoel, flitslig en warm klere. Indien dit reën of sterk wind is, sal die diens gekanselleer word.

Ons het hierdie week tydens die Heilige Week elke aand ‘n kort aanddiens om 19:00 in die Kapel. Tydens die dienste is daar verskillende momente om jou te begelei deur die oomblikke rondom Jesus se kruisiging en jou te help om opnuut met die betekenis van die seisoen om te gaan.

• Maandag: Die voetewassing stasie waar jy iemand se voete kan was of jou voete gewas word. Joh 13:14 - “ As Ek, wat julle Here en Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was.” Die handewassing om jouself te reinig in die voorportaal van die kerk.

• Dinsdag: Steek jou hand in die doopwater en steek dan ‘n kers aan vir iemand of jouself om stil te word voor die erediens.>>

Lees verder: Lydensweek

Gebed is van geen belang as dit nie van uiterste belang is nie.

Met al die gebeure van die afgelope tyd in ons land, die onsekerheid, ontnugtering en vrae wat dit ontketen, is dit juis nou ʼn wonderlike geleentheid vir gelowiges oor alle grense heen om bymekaar te kom en saam te bid. Die waarde van gebed gaan nie soseer daaroor om seker te maak dat God ons hoor nie, maar om God te hoor. Miskien is die waarde van gebed om so ingestel te wees op God dat jy nie eens agterkom dat jy bid nie – jy kom sit by die voete van God en Sy teenwoordigheid oorweldig jou. Ons het dit nodig om weer in die tyd te (her-)ontdek dat die Here Jesus Christus Here is en ook hier is. Die beloftes van ons Here Jesus Christus word gelukkig nie geaffekteer deur politici en optredes van leiers nie. Gebed is ook ʼn kreet van hoop.

Sommige gaan Bloemfontein toe om daar op Saterdag, 22 April 2017, saam te bid. Daar is ook ander gebeds-inisiatiewe vir die Helderbergkom op daardie dag.

Helderberg Gemeente gaan die volgende doen:
• Ons gaan die kapel op Vrydag, 21 April van 17:30-20:00 en Saterdag, 22 April van 07:00-10:00 beskikbaar stel vir enige-een van die gemeenskap om daar te kom sit in die teenwoordigheid van die Here en saam met ander gelowiges van die gemeenskap te bid.
• Daar gaan ʼn program van ongeveer 30 minute in Afrikaans en Engels met stiltye tussen-in loop om gelowiges in die gebed te begelei.
• Ons gaan in die tyd veral fokus op verootmoediging en voorbidding.
Sondag, 23 April 2017 se eredienste gaan ook fokus op gebed. Ons tema vir die dag is: Praat asof Jesus opgestaan het (Luk 24:13-36) – Dag van gebed vir SA

Die grootste probleem van die Christendom is nie die gebede wat nie beantwoord word nie, maar die gebede wat nooit gebid word nie.

Kom bid asseblief saam.

 

Die Tekkiekamp is ‘n ideale geleentheid wat geestelike leiers ‘n naweek kan toewy aan verhoudingsbou met kinders. As geestelike leier beleef ek kinders op ‘n ander manier wanneer ons met hulle gaan kamp. Kampe is soms die begin ‘n vertrouensverdhouding wat lank na die kamp nodig kan wees vir ‘n seun/dogter en selfs ook gesin.

Die Tekkiekamp is ‘n geleentheid om sinvol brûe te bou tussen skole en kerke omdat ons vier kerke is wat jaarliks saamkamp.

Ons fokus spesifiek op hierdie jaar se kamp op ons identiteit in Christus en hoe dit ons kan lei om sinvol God se Koninkryk uit te bou!

Inskrywingsvorm is beskikbaar, kliek hier, of jy kan op hierdie skakel kliek: http://bit.ly/tekkiekamp2017

Liewe lidmaat
Die NG Kerk as instelling wil nie in party-politiek betrokke raak nie. Tog kon ons oor die afgelope jare nie swyg wanneer die president en regeringslui so optree dat dit die vrede, versoening en geregtigheid van ons mense in gedrang bring nie. Die kerk het immers ‘n profetiese roeping om geregtigheid na te jaag en om veral die stem te wees vir die magteloses en die wat deur beleid en sisteme buite rekening gelaat word of benadeel word.

Die NG Kerk het daarom die afgelope jare saam met die ekumeniese kerk in Suider-Afrika profeties geprotesteer teen verskeie vergrype van die regering en in die besonder teen die optrede en leierskap van die president, mnr. Jacob Zuma. Die NG Kerk is ‘n baie aktiewe lid van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke wat reeds oor die laaste jare aktief en aanhoudend protesteer teen magsmisbruik en korrupsie in die regering. Die NG Kerk neem ook aktief deel aan die National Church Leaders Forum, tans onder leiding van Aartsbiskop Thabo Makgoba van die Anglikaanse Kerk. Ons het ook bande met die South African Christian Leaders Initiative (SACLI) en The Evangelical Alliance of South Africa (TEASA) met wie ons ten nouste saamwerk in ons protes teen magsmisbruik. Verder is daar die Tussen Kerklike Raad, ‘n verband tussen die NG Kerk, die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, en die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Saam met al hierdie liggame het ons die afgelope jare ernstige protes aangeteken en ons profetiese stem laat hoor.>>

Lees verder: NG Kerk en die politieke leierskap in SA

Top