Word jy geraak deur dood, egskeiding of enkelouerskap?
Harmony-projek begin vanaf 15 Februarie om 17:30 in die Tent met die volgende 13 week-siklus kursusse in GriefShare; Single&Parenting; DivorceCare en DC4Kids. Die inter-kerklike programme is gegrond op Bybelse waardes wat volwassenes en kinders toerus en ondersteun wat geraak word deur die veranderinge in die familie struktuur.
Besoek http://www.churchinitiative.org/ vir meer inligting.

Ons eet vanaf 17:30 lekker saam in die Tent en dan begin die onderskeie programme om 18:00 - 20:00. Moenie alleen hierdie pynlike pad loop nie – daar is mense wat verstaan en jou kan ondersteun. Kom word gerus deel van ons “familie” - enigeen is welkom, ook nie-lidmate.

Kontak ons ook gerus as jy op ‘n ondersteunende manier wil betrokke raak as donateur of adviseur, Annette Botha by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. of 072 189 9360.

Dinsdagoggende van 06:00 tot 06:45 gesels en bid ons in die Tent vir ons land en gemeenskap.

Elke 2de Woensdag in die Kapel om 8:15 – 9:00 begin 24 Januarie, bid ons saam vir ons land, kerk, gesinne en gemeenskap.  Hierdie gebedsgroep is al 33 jaar aan die gang en daar is soveel getuienisse van die krag van gebed oor die jare. Ons nooi jou uit om aan te sluit en deel te word van hierdie kragtige bediening. Navrae: Chris Theron,  021-851 2828 / 074 761 7638

Ons vir Niehan en Carmen Koekemoer na vier jaar se diens in Mosambiek. Dankie vir julle kosbare werk! Hulle getuig soos volg oor hulle tyd in Milange:

“Wanneer ons terug kyk op ons tydperk in Milange kan ons dit opsom as `n tydperk van nader-beweeg aan die Vader.

Uit al ons ervarings daar, kan ons getuig dat mens nie anders kan as om in `n dieper verhouding met ons Vader te beweeg wanneer jy betrokke raak by dit wat vir Hom belangrik is nie. Mense is vir Hom belangrik. Mense se lief en leed en `n verhouding met ons is uiteraard die enigste inskrywings in Sy baie besige dagboek.

As Jesus se dissipels gaan dit nooit oor wat mens kan kry nie, maar oor wat mens kan gee. Oor die afgelope vier jaar kon ons Jesus se liefde vir die Mosambiekers gee en deur julle betrokkenheid kon 3 569 kinders in die bosskole leer lees en skryf en van Jesus hoor. Die kleuterskool in Milange is iets wat self-volhoubaar voortgaan waar 80 kinders per jaar vir Jesus deur die Mosambiekers self bereik word.”

Gebedsversoeke:
Verdere leiding vanaf die Here vir die uitbreiding van Sy Koninkryk in die verre Noord-Ooste van Mosambiek d.m.v `n kleuterskool by `n bestaande sendingpaar in Quionga.
Voortgaan en finansiële voorsiening vir vyf bosskole (een self-volhoubaar) vir 900 kinders in Milange area in 2018.

Projekleier: Bertus van Schalkwyk

Genadejaar van die Here
Oud en jonk, almal van ons, weet onmiddellik waarvan jy praat as jy die “restart” gebruik. In die digitale eeu waar baie van ons afhanklik is van rekenaars en slimfone is een van die wonderlikste funksies wat al tot baie se redding gekom het: Die “restart”-funksie. “If everythings fails, restart” – hierdie opmerking hoor ‘n mens nogal gereeld.

Dit is natuurlik ook ‘n Bybelse beginsel.

In die antieke samelewing van Israel was daar eintlik net één manier waarop daar heling in die samelewing gekom het: As die Genadejaar, wat elke sewende jaar is, toegepas sou word en ’n baie groot Jubeljaar elke 50ste jaar. Met sy “intreepreek” kondig die Here Jesus ook die genadejaar aan (Luk 4:19). Daarmee verklaar Jesus: Ek het gekom om heling, herstel te bring.

Helderberg Gemeente het ‘n genadejaar nodig waartydens ons net weer tot rus kan kom - ‘n rus by God. Ons het nodig om net weer te (her)ontdek wie God is, wie ons is en waarheen God met ons oppad is. Eintlik om weer te fokus op dit wat werklik saak maak; dit wat op God se agenda vir ons is; om deur die Gees van die Here gelei te word; aan Hom alleen gehoorsaam te wees.

Eerskomende Sondag, 21 Januarie 2018, druk ons as gemeente die “restart”-knoppie en help ons mekaar om die jaar te begin met die fokus op God. Op Sondag, 28 Januarie 2018 wil ons fokus op voorbeelde van mense, soos Josua, wat ‘n besliste keuse gemaak het: “Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Op Sondag, 11 Februarie wil ons mekaar prakties help om werklik te “restart”.

“Restart!”

Daar is altyd 'n goeie rede om tyd te maak vir lekker, goeie, smaakvolle koffie. Ons is opgewonde oor Soul Coffee wat vanaf hierdie Sondag vir ons lekker koffie beskikbaar gaan stel.

Kom kuier saam en versterk vriendskappe. Jy kan ook vir jou 'n lekker Americano en Cappucino bestel vanaf R20. Kontant- en kaartfasiliteite is beskikbaar.

Top