Tyd van vertootmoediging en gebed - 3 Maart 2018
Die woord van die Here het tot Elia gekom en gesê: “Gaan hiervandaan af ooswaarts en gaan versteek jou in Kritspruit, anderkant die Jordaan. Jy kan water uit die spruit drink, en Ek het die kraaie beveel om daar vir jou te sorg.” (Joh 3:1-2 – 1983 Vertaling)

Mense kan ‘n jou soms diep teleurstel. Koning Agab en sy mense het in die tyd van Elia begin glo, dat nie God nie, maar eintlik Baäl die één is wat vir hulle sorg. Met ontsteltenis moes Elia vir Agab sê: “So seker as die Here leef, die God van Israel in wie se diens ek staan, daar sal die volgende paar jaar geen dou of reën val nie, behalwe as ek so sê.” Dit is beslis nie ‘n gewilde boodskap van ‘n profeet nie en natuurlik was dit ook nie vir Elia aangenaam om so ‘n boodskap oor te dra nie.

Elia moes weer heel word en weer opnuut ontdek dat God in beheer is.>>

Lees verder: Lydenstyd - dag 18

Tyd van verootmoediging en gebed - 2 Maart 2018
Daar was 'n man uit die geledere van die Fariseërs met die naam Nikodemus, 'n leier van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir Hom gesê: “Rabbi, ons weet dat U 'n leermeester is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens verrig wat U verrig as God nie met hom is nie." (Joh 3:1-2 – 2016 Vertaling)

Het jy ook al oor die volgende gewonder: Is dit al waaroor die lewe gaan? Is daar dalk iets meer wat ek mis? Is daar dalk iets anders of groter as dit wat ek sien en beleef? Is ek nog op die regte pad?

Dit is waarskynlik die vrae waarmee Nikodemus gestoei het. Soveel so dat hy dit waag om in die nag na Jesus te gaan om te hoor wat Hy sê.

Jesus se reaksie is vreemd, dog in die kol: “Amen, amen, Ek sê vir jou: As iemand nie van bo weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.” Wat ek hoor, is: Nikodemus, miskien moet jy weer oor begin, maar begin die keer op die regte plek. Begin oor in broosheid, met onskuld en in afhanklikheid.>>

Lees verder: Lydenstyd - dag 17

Die ontmoeting tussen Jesus en Saggeus kan op geen ander manier beskryf word as: Genade, genade, genade . . . nie. Die gemeenskap het nie baie ooghare vir Saggeus gehad nie – hy is immers ‘n bedrieër en ‘n verraaier.

Hy is eintlik ‘n “persona non grata”, wat eintlik geen genade verdien nie. Tog is daar by hom die behoefte om Jesus te sien en hy soek Hom. Jesus vind hom, want dit is wat God doen; dit is Wie Hy is: “Hy soek en verlos diegene wat verlore is”. Dit laat my nogal wonder: Die mense wat ons so maklik afskryf; by hoeveel van hulle is daar eintlik ‘n diep soeke na God?

Die woorde van Jesus aan Saggeus: “Saggeus, klim gou af, want Ek moet vandag in jou huis oorbly”, is eintlik so oorweldigend. ‘n Mens wil eintlik net reageer met: WOW! So het Saggeus ook gereageer. Sy optrede en gedrag daarna, wil jou ook laat uitroep: WOW! Dit is wat die genade van God aan ‘n mens doen.

Genade motiveer ons nie tot dissipelskap deur vrees en beloning in te span nie. Dit het ’n baie kragtiger en dieper werking as so ’n oproep tot aksie ooit kan hê; dit maak my ’n nuwe mens, met nuwe lewensmoontlikhede. Dit oorweldig my tot ‘n lewe van dankbaarheid.

Vandag neem Helderberg offisieel van my afskeid. Sedert ek klaar geswot het, is elke fase ‘n oorgang na ‘n volgende fase. Nie die einde van ‘n era, of die begin van ‘n nuwe een nie, maar ‘n continuation van my journey as jong volwasse man, seun en pa.

Ek het nie al die antwoorde nie, maar, in alle eerlikheid (al neem my kop soms oor) berus ek my by die wil van God. Minder. Stadiger. Intensioneel … en miskien ‘n bietjie travel daarby.

Helderberg het my onregverdige genade gegun om te reis op hierdie journey, om groot te word, om te aanvaar dat ek goed genoeg is.>>

Lees verder: Laaste dag by Helderberg

Tyd van verootmoediging en gebed – 1 Maart
“Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal bly terugkeer na die huis van die Here, tot in lengte van dae” (Psalm 23:6 – 2016 Vertaling)

Godheid en troue liefde volg my, sê die Psalmdigter. “Beauty and love chase after me every day of my life”. (The Message) Die woord, volg, is hier ‘n kragtige woord. God se liefde is net altyd daar. Ek kan nie daarvoor weghardloop nie; ek kan dit nie ontvlug nie; ek kan nie daarvoor wegkruip nie – dit oorweldig my. Sulke liefde maak ons ongemaklik, want ons vertrou dit nie en is nie gewoond daaraan nie.>>

Lees verder: Lydenstyd – dag 16

Top