Art 18A kwitansies
Helderberg Uitreik se projekte wil graag ons opregte dank en waardering uitspreek teenoor elkeen wat die afgelope boekjaar ‘n geloofoffer gebring het. Namens die mense wat Jesus leer ken het, mense wat opgehef is, mense wat kos en lewensmiddele ontvang het, mense wat Jesus se liefde ervaar het, sê ons baie baie dankie.

Indien jy ‘n Art 18A kwitansie benodig vir geloofoffers vir plaaslike en ontwikkelingsprojekte en WBB wat in Helderberg Uitreik se rekening betaal is, kontak asb vir Louise Theron

Welkom terug aan ons jeug en ouers na die Paasvakansie. Ons kinders se veiligheid wanneer hulle in ons sorg gelaat word, is vir ons belangrik. Daar word gepoog dat die Informele diens en die Jeugaksie dienste dieselfde tyd uitkom, maar dit gebeur nie altyd so nie. Dit is baie belangrik om met jou kind ‘n reëling te tref waar julle mekaar na afloop van die dienste kan ontmoet.

By die Kleuterkerk is spesifieke sekerheidsreëls van toepassing en ouers moet asb. seker maak hulle het die briefie vanoggend ontvang. Dit is ook beskikbaar op die kerk se webblad.
Vir enige navrae kontak asb. vir Annette Botha 

Ons is só passievol oor God, daarom kan ons nie anders as om voluit te lewe en saam met ander opgewonde te wees oor God nie – dit is één van ons uitgangspunte in Helderberg Gemeente. Ons is geskape met ʼn verlange om ons lewens met God te deel (GODwaarts); met ʼn verlange om die lewe met ander te deel (METwaarts); en met ʼn verlange na ʼn beter wêreld (UITwaarts).

Daar is wel EEN groot probleem: Ons beskik nie oor die nodige fondse om te doen waartoe ons glo die Here ons roep nie. As deel van die RESTART moet ons die werklikheid in die oë kyk en in eerlikheid geloofsonderskeidend selfondersoek doen. Die vrae is onder andere:>>

Lees verder: RESTART

Handelinge 3:12-19

Om te leef vanuit die wete dat Christus die lewende opgestane Here is, is om te dans op die wrakke van die verlede. Die opstanding van Christus is ook iets wat in ons plaasvind. Ons word opgewek tot ʼn nuwe lewe.

Dit word aangrypend uitgebeeld in Handelinge 3, eintlik in die hele Handelinge. Die lyding en dood van ons Here Jesus en sy opstanding staan sentraal in die boek Handelinge in al die toesprake!

Petrus praat ʼn ander taal:
Teenoor mense wat die verhouding met God vertolk in terme van wette en reëls, verkondig Petrus die dood en die opstanding van Jesus;
Teenoor mense wat aan die verskillende tradisies vasklou, herinner Petrus aan hoe Jesus gesterf en opgestaan het;
Teenoor mense wat glo dat hulle self hul lewenswaardes moet uitwerk, verkondig Petrus die lewensriglyne van Jesus wat vir ons gesterf en opgestaan het.

Wat maak dan van iemand ʼn Christen? Wanneer daardie persoon glo in die Here Jesus Christus, wat gesterf het, maar opgestaan het uit die dood en lewe!

Wat is kragtige prediking die Paastyd? Nie swael en vuur nie, nie intimidasie nie, nie eers tekens en wonders nie . . . maar die boodskap van die kruis en die opgestane lewende Here!

Ons dans soos Petrus op die wrakke van die verlede! Jesus het opgestaan.

#Tienerkerk begin die 2’de kwartaal met hierdie GROOT byeenkoms.
Die Global Leadership Summit, van Willow Creek word vir meer as 20 jaar in 130 lande en 60 tale aangebied en hulle gaan dit verder uitbrei na die jeug. Die groot eer het Helderberg Gemeente te beurt geval om die promosie vir die Youth GLS te doen.
Kaartjies is nie duurder as ‘n fliekkaartjie (R80) nie en sluit in: ‘n “goodie bag”; internasionale sprekers wat 10 minute sessies aanbied vir 108 minute en live Worship
Wanneer: Sondag, 15 April 2018 om 18:00 – 20:00
Waar: Pneumatix Kampus: Mondeorweg 88, Somerset-West
Busvervoer vanaf Helderberg Gemeente: 17:15
Ouers ook welkom om dié geleentheid by te woon.

Top