Persone wat graag hul lewende verhouding met Jesus Christus voor God en die gemeente wil bely word uitgenooi om dit doen op Sondag 20 Mei, die gesprek is Woensdag 16 Mei om 19:00.

Belydenisaflegging bestaan uit twee geleenthede:
- ‘n Intieme geleentheid in die Kapel waar die jongmense, hul ouers en/of familie saam nagmaal gebruik. Dié geleentheid vind plaas die Woensdag om 19:00 voor die Belydenissondag en  
- die openbare belydenis van geloof in een van die eredienste.

Belydenisvorm kan op die gemeente se webblad afgelaai word, kliek hier, en is beskikbaar by die kerkkantoor of die Tienerkerk. Sluitingsdatum is 10 Mei.

Navrae kan gerig word aan Annette Botha 

Eredienstye vanaf 6 Mei

08:00 Meditatief
08:30 Klassiek
09:00 Hoop Geloofsgem
10:00 Meditatief
10:00 Informeel
10:00 Jeugaksies
10:00 Helderberg Village
19:00 Aanddiens

Daar is mense in die wêreld wat dink dat hulle sonder Jesus kan klaarkom. Ons as Christene glo dat ons niks sonder Jesus kan doen nie. Hy is die ware wynstok en ons bly in Hom (vv 1 en 4). Sonder Hom kan ons niks doen nie, net soos wat ‘n wingerdloot op sy eie geen vrug kan dra nie.

Hierdie persoonlike verhouding met Christus is natuurlik nie so ‘n eenvoudige saak nie. Hoe is dit moontlik om ‘n verhouding te hê met iemand wat jy nie kan sien nie? Daar is elemente van hierdie verhouding wat ons nie verstaan nie net soos wat ons nie alles oor God verstaan nie. Maar as ons glo in Hom as die Lewende Opgestane Here, is ons alreeds deel van Hom. Ons word aangemoedig om in Hom te “bly.” Hy wil ‘n verhouding met ons hê. Hy sal nie die verhouding verbreek nie. Aan die ander kant vertel Joh 15 vir ons dat Jesus besig is met ‘n snoeiproses in ons lewe. Hy “snoei” nie vir ons as lote omdat Hy ons eerstens wil veroordeel nie. Hy snoei ons sodat ons meer vrugte kan dra (v 2). Hy snoei ons deurdat Hy ons daagliks lei om sy woorde, sy wil te doen (v 3). Hy help ons elke oomblik op Hom te vertrou, selfs in moeilike omstandighede.

Wat is hierdie vrugte wat ons moet dra? In vers 9 gee die teks vir ons ‘n duidelike antwoord: “Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly.” As ons in Jesus bly, sal ons nie anders kan as om hierdie vrugte te dra nie.

Sowat 400 gaste het op Vrydag, 13 April in die Endlersaal op die Stellenboschkampus byeengekom om 'n kwarteeu van formele internasionale aktiwiteite aan die Universiteit Stellenbosch (US) te vier. Die funksie was deel van die Universiteit se eeufeesviering.

By die geleentheid het US Internasionaal 25 individue vereer vir hul bydraes tot die werk van die internasionale kantore op die drie US-kampusse. In sy toespraak het prof Wim de Villiers, rektor en visekanselier, erkenning verleen aan personeel, studente en vennootinstellings se bydraes tot en ondersteuning van internasionalisasie aan die US.>>

Lees verder: Steun aan internasionale studente ontvang erkenning

Ons kuier altyd lekker saam tydens Pinksteraande met heerlike kos wat ter fondsinsameling vir projekte en bedieninge verkoop word. Die kos is vanaf 18:00 in die Tent te koop, asook na die diens. Bestellings kan vooraf by Ontvangs geplaas word om teleurstelling te voorkom.

• Sondagaand – Kinderevangelisasie: sop en rolletjies
• Maandagaand – Griekeland KT Uitreik: souvlaki
• Dinsdagaand – Versorgingsfonds: kerrie vetkoeke
• Woensdagaand – Pêrelprojek: sop en rolletjies

Donderdagaand met die Hemelvaartfees gaan daar ‘n verskeidenheid kosstalletjies vanaf 17:00 in die Tent wees sodat ons ‘n heerlike feesaand kan hê. Kom kuier gerus saam. Ons soek ook nog mense wat ‘n kosstalletjie wil behartig.
Vir navrae kontak Corneille Barnard 

Top