Tyd van verootmoediging en gebed - 12 Maart 2018
Net 'n oomblik het Ek jou verstoot, in my groot liefde vat Ek jou terug. In 'n opwelling van toorn wou Ek 'n kort tydjie niks met jou te doen hê nie, maar Ek ontferm My oor jou met 'n liefde wat nooit vergaan nie, sê die Here, jou Verlosser. Soos met die waters van Noag is dit vir My: soos Ek met 'n eed bevestig het dat die waters van Noag nie weer die aarde sal oorstroom nie, so bevestig Ek met 'n eed dat Ek nie langer toornig op jou sal wees en jou sal straf nie. Berge kan padgee, heuwels kan wankel, maar my liefde vir jou sal nooit verdwyn nie, my vredesverbond met jou sal nooit wankel nie, sê die Here, wat jou liefhet. (Jes 54:7-10 – 1983 Vertaling)

Die reis saam met God is ‘n reis in die donker na die Lig. Ons reis nie in ‘n helder sonlig van volkome sekerheid nie, maar deur die donker van onkunde, ongeloof, ongehoorsaamheid, verkeerde keuse, mislukkings, selfsug, sonde en onsekerheid. Die lewe is onseker. Nie een van ons pogings, hoe goed ons dit ook al bedoel, om dit te beheer of te manipuleer sal dit verander nie.>>

Lees verder: Lydenstyd - dag 27

Tyd van verootmoediging en gebed - 11 Maart 2018
Waarom skreeu jy oor jou wond, oor jou siekte wat ongeneeslik is? Ek het jou hierdie dinge aangedoen omdat jou ongeregtigheid groot is, jou sondes baie. Almal wat jou verteer, sal verteer word, al jou teëstanders sal in ballingskap weggevoer word, dié wat jou plunder, sal geplunder word, dié wat jou as buit behandel, sal self buit word. (Jer 30:15-16 – 1983 Vertaling)

Die storie van Israel is dieselfde storie oor-en-oor: Dit is ‘n storie van lyding en dan met ‘n vreugdevolle uitkoms. Dit is ‘n storie van verlies, maar ook ‘n storie van wins.

Lydenstyd maak ons ook bewus van ‘n storie van lewensverlies aan ‘n kruis op die Donderdag en dan ‘n storie van nuwe lewe op die Sondag.

Dit is die storie van die lewe: Daar is die oomblikke van verlies; daar is ook die oomblikke van wins; daar is die oomblikke van dood, maar daar is ook die oomblikke van ‘n nuwe geboorte; daar is die oomblikke waartydens ek beleef dat daar net doodloopstrate is, dan is daar ook die oomblikke van nuwe lewensmoontlikhede.

Dit is juis in die oomblikke van verlies en wins waar ek God leer ken, myself leer ken en ook die waarde van lewe ontdek. Paulus verwoord dit eintlik so mooi: God laat alles ten goede meewerk vir die wat Hom liefhet.

Gebed: Here ek loof U vir die tye wanneer dit nie maklik is nie; ek loof U ook vir die tye waarin dit goedgaan. Dankie vir al die nuwe lewensmoontlikhede wat U skenk. Amen

Ek en Celesté stop onlangs voor ‘n crèche in die armste van arm gebiede in Grabouw om ons Hemel-op-Aarde werkboeke af te lewer. Sy lig my in dat ons maar op die uitkyk moet wees, want die dele waar ons nou beweeg noem mens die “ghetto’s”. Om julle ‘n idee te gee, die crèche is ‘n “container” wat agter hierdie huis staangemaak is.

Ons het skaars uitgeklim, toe ‘n horde skoolkinders uit die rigting van die laerskool in die straat afgehardloop kom. Ek was vas oortuig daar is gróót fout. Miskien ‘n skietery by die skool of iets. Ons kyk uit vir plek om dekking te slaan. Niemand anders as ek en Celesté lyk egter windverskrik nie … Die ou dame wat hoof is by die crèche som ons gedagtes op en verduidelik vinnig: die kinders oefen atletiek!! My hart breek in duisend stukke…

Net daar besef ek: ons het so alles, maar tog bly ons kla en is ons dikwels so onvergenoegd. Ons het atletiekvelde met uitsigte oor Valsbaai en klaskamers met lugversorgers … hierdie kinders oefen atletiek in die strate en gaan skool in containers. Ek voel die knop in my keel toe ek oomblikke later hul ogies sien blink oor hul eie, eie Hemel-op-Aarde werkboeke.

Gebedsversoek: Bid asseblief vir ons vir wysheid vir elke tree vorentoe. Bid vir die klein mensies van ons land wat bitter swaar kry en vir seën vir ons projek, sodat dit nog baie, baie lewens sal aanraak.

Kom maak na die diens ‘n draai by ons in die tent.

Sunette Erasmus

Tyd van verootmoediging en gebed - 10 Maart 2018
Toe het Hy die vyf brode en die twee visse geneem, na die hemel opgekyk en die seën gevra. Daarna het Hy die brood gebreek en dit vir sy dissipels gegee om aan die mense voor te sit. Hy het ook die twee visse onder hulle almal verdeel. Al die mense het geëet en genoeg gekry. (Mark 6:41-42 – 1983 Vertaling)

Wanneer ons gaan kamp in die veld is dit ‘n groot beplanningstrategie – ‘n lys vir dit en ‘n lys vir dat. Die aankope word fyn beplan. Alles word noukeurig ingepak en dubbeld seker gemaak dat alles wel ingepak is.

Markus vertel van ‘n menigte mense wat Jesus gevolg het na ‘n afgeleë plek en dit is etenstyd. Wat nou? Daar is nie ‘n inkopiesentrum naby nie. Die dissipels was verbaas toe Jesus vir hulle sê: “Gee julle vir hulle iets om te eet.” “Vyf brode en twee visse.” Dit is wat ons het. Dit is al, net dit. Niks meer nie.>>

Lees verder: Lydenstyd - dag 25

Tyd van verootmoediging en gebed - 9 Maart 2018
Jesus het sy dissipels aangekyk en gesê: “Geseënd is julle wat arm is, want aan julle behoort die koninkryk van God”. (Luk 6:20 – 1983 Vertaling)

Dit is God se bedoeling dat ons, sy kinders, geseënd sal wees. Hulle moet gelukkig wees. Die woord geseënd is om iets van louter vreugde, geluk en vrede uit te beeld, soos met die geboorte van ‘n kind.

Hierdie seën is gekoppel aan vreemde voorwaardes:
• Geseënd is julle wat arm is.
• Geseënd is julle wat honger ly.
• Geseënd is julle wat nou huil.
• Geseënd is julle wanneer mense julle haat en verstoot en uitskel.

Vreemde, dog waardevolle voorwaardes. Geseënd is kinders van die Here, die kerk, gemeentes wat nie sommer die status quo as vanselfsprekend aanvaar nie, wat leerbaar is, wat kritiese vrae kan vra oor die heersende kultuur en gebruike; wat bereid is om prys te gee en selfs honger te ly ter wille van ander en die koninkryk van God, wat nie omgee om verkleineer en verwerp te word omdat hulle gelowig is nie.

Dit is presies wat Jesus gedoen het. Ter wille van ons het Hy prysgegee, baie verloor, honger gely, gehuil en is Hy verwerp – selfs aan ‘n kruis vir ons gehang.

Gebed: Here dankie dat U ons seën en dat ons ter wille van U en u koninkryk mag prysgee, huil en selfs verstoot word. Amen

Top