Tom Smith skryf in sy boek “Raw Spirituality” die volgende: “Our individualistic society tends to leave us with a huge identity crises. Many people live in a constant dismembered state. Some people don’t belong anywhere.” Dit kan gebeur dat ons net op ons eie vir God probeer dien, maar ons sukkel om so met God te “connect.” Ons is deel van ’n gemeenskap van gelowiges. Ons is mekaar se broers en susters. Ek leer vir God en myself ken deur ander mense. Daarom moedig Hebr 10:25 ons aan om nie van die samekomste van die gemeente weg te bly nie.

Daar is talle “mekaar” tekste in die Bybel. In Kol 3:12-17 kom ’n hele paar van hierdie teksgedeeltes voor: Wees geduldig met mekaar; Vergewe mekaar; Wees lief vir mekaar; Leer en onderrig mekaar. Ons moet eerlik vir mekaar sê dat mede-gelowiges ons kan irriteer, teleurstel en selfs kan seermaak. Dit is hoekom Paulus praat van “wees geduldig met mekaar” en “vergewe mekaar.” Aan die ander kant weet ons dat liefde, onderrig en heling binne verhoudings plaasvind.

Die groot vraag wat ons vir onsself moet antwoord is: Met wie sit jy om die vuur? Wie is jou mede-reisgenote wat jou help om God beter te leer ken? Wie is jou reisgenote wat jou iets van God se liefde laat beleef?

Die reaksie op die oomblik in ons land teen geweldsmisdade, en dan spesifiek ook plaasmoorde, is aangrypend, ontstellend en sê iets. In sulke tye is dit ons verantwoordelikheid as gelowiges om geloofsonderskeidend te vra: Wat is die Here besig om vir ons te sê? Wat vra die Here van ons om nou te doen? Die vraag is ook hard en duidelik aan die gemeente: Wat gaan ons, Helderberg Gemeente, doen?
• Ons gaan Sondag tydens al die eredienste ‘n geleentheid skep om stil te raak en te sug voor God oor al die sinlose geweld en misdaad wat ons land vernietig.
• Ons roep almal op om Maandag swart aan te trek, maar ook roep ons almal op om elke Donderdag swart aan te trek om juis daarmee hard en duidelik te verklaar dat ons staan teenoor ‘n kultuur van verkragting, seksuele misbruik en alle vorme van geweld. Die beweging “Thursdays in Black towards a world against rape and violence” bestaan al ‘n geruime tyd. Wat ‘n wonderlike getuienisgeleentheid het ons nie om juis daardeur ‘n ander boodskap uit te stuur nie.
• Saam daarmee moet ons voortdurend die vraag bly vra, eintlik mekaar daarmee irriteer: Wat doen ons om mekaar binne ons huise, werkplekke en binne die samelewing aan te spoor om mekaar lief te hê en ‘n ander tipe samelewing te help skep. (Hebreërs 10:23-25)
• Elke Dinsdagoggend om 06:00-06:45 is daar ook ‘n gebedsgeleentheid in die Tent om saam te gesels en te bid oor dit wat besig is om in Suid-Afrika te gebeur.
• Ons het in die tyd ‘n wonderlike boodskap om uit te dra: “Christus is in julle, Hy is julle hoop!!” (Kol 1:27). Miskien moet ons in die tyd mekaar begin groet soos Paulus vir Timoteus gegroet het in 1 Tim 1:1 – “Ek groet jou as apostel van die Here Jesus Christus, in opdrag van God, ons Verlosser, en van Jesus Christus, ons hoop”.

Mag ons in die tyd mekaar help om op Christus te fokus en ‘n nuwe werklikheid te help skep omdat God Christus uit die dood opgewek het!

Dit is altyd lekker wanneer mense begin inisiatief en verantwoordelikheid neem. Die Here het dit op Irené Walters (083 744 2800) en Janus Barnard (082 853 7783) se hart gelê om fondse in te samel sodat ons die kerk kan verf. Dit is verseker nodig, eintlik dringend noodsaaklik, dat ons so spoedig moontlik daaraan aandag gee.

Hulle reël ‘n kuiergeleentheid op Sondag, 12 November 2017 van 17:00-19:00 by Peregrine Place 5, Erinvale teen R60 pp (kinders – R50 pp).

Hierdie kuiergeleentheid sluit die volgende in:
- Yskoue wyn met ‘n eetdingetjie in ‘n pragtuin wat met boorgatwater besproei word.
- ‘n Asemrowende uitsig en sonsondergang op die Hottentots-Holland berge.
- Agtergrondmusiek op ‘n vleuelklavier van Hollywood tot Halleluja; van Beethoven tot Bach.

Kaartjies is by Ontvangs van Helderberg Gemeente beskikbaar.

Dit is ons jaarlikse dankbaarheidstyd en daar is koeverte by al die ingange geplaas, asook by Ontvangs. Ongelukkig moet ons dit ook hard en duidelik sê dat dit finansieel nie goed gaan met die gemeente nie. Tot op datum is die gemeentebydraes R372 806 onder ons begroting.

Die oplossing is eintlik baie eenvoudig: Dit lê by elkeen van ons om weer opnuut biddend ons eie bydraes te heroorweeg. Vir die kerkraad en personeel is dit terselfdertyd uiters belangrik om met groot omsigtigheid en verantwoordelikheid met die bronne tot ons beskikking om te gaan.

Helderberg Gemeente treur saam met soveel ander families en gemeenskappe wat geraak word deur brutale geweld en moord.

Ons bid vir en wil alles in ons vermoë doen om ʼn samelewing te help skep waar vrede, liefde en respek vir ander hoogty vier.

Wees ons genadig, Here.

Top