Vrydag, 25 Mei, was die twee spannetjies gewapen met hul Bybels om hul kennis van Spreuke, Jesaja, Lukas en Petrus 1 en 2 te toests. Daar is vooraf heerlik gekuier by die De la Paix langs Butterfly World. In totaal het daar 11 spanne van die Wes-Kaap deelgeneem.

Die volgende rondte vind plaas in Augustus waar die junior span se kennis getoets gaan word oor Daniël 1–4 en Effesiërs 4. Die senior span gaan Jesaja 11–19 en gedeeltes van die boeke van Johannes en Judas doen.

Die Bybelvasvra word deur die Rapportryersbeweging aangebied en die doelstellings hiervan is om:
- Liefde te kweek vir die Bybel en bybelstudie,
- Om in spanverband saam te werk en hul kommunikasievermoë te bevorder,
- Bevordering van Afrikaans en ons kultuur.

Kontak gerus vir Lizl Botha of Annette Botha (021-851 5582) indien iemand belangstel om volgende jaar betrokke te raak by ‘n span.

1 Sam 8:1-10
Wat is God se wil? Dit is die groot vraag waarmee baie gelowiges stoei. Eintlik is die vraag nog meer persoonlik: Wat is God se wil vir my lewe? So asof die Here vir elkeen van ons ‘n uitgewerkte plan het.

God se wil handel in die eerste plek oor God. Daarom leer die Here Jesus ons ook bid: Laat U Naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. “It is not about me; it is about God”. Daarom moet ons versigtig omgaan met die vraag: “Wat is God se wil vir my lewe.” Die vraag is eintlik: Wie is God? Wat is God se wil? Is my lewe in lyn met God se wil?

Dit word aangrypend uitgebeeld in 1 Samuel 8:1-10 wat ‘n koning soek soos al die ander volke rondom hulle. Die Here sê dan ook vir Samuel: Hulle het jóú nie verwerp nie; hulle het Mý verwerp as koning oor hulle. Dit is die eintlike probleem: Wanneer ons die gebed wat die Here vir ons geleer het om te bid, bid ons eintlik: Laat MY naam geheilig word. Laat MY koninkryk kom. Laat MY wil geskied.

God se wil word eintlik duidelik uitgespel: “Ek het van die hemel af gekom nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het. En dit is die wil van Hom wat My gestuur het: dat Ek van almal wat Hy My gegee het, nie een verlore sal laat gaan nie, maar hulle almal op die laaste dag uit die dood sal laat opstaan. Dit is die wil van my Vader: dat elkeen wat die Seun sien en in Hom glo, die ewige lewe sal hê; en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan.” – Johannes 6:38–40

God se wil het ‘n naam: Jesus Christus. Die vraag na God se wil gaan eintlik oor die vraag om my lewe in lyn is met God se wil en die wêreld rondom my. Is dit?

Na verdere gesprekke oor die eredienste tydens die winterskoolvakansie, bly alles soos gewoonlik gedurende die kwartaal. Net die formaat van die meditatiewe eredienste lyk anders in die skoolvakansie. Die Kapel gaan van 08:00-11:00 oop wees en jy kan rustig daar gaan stil word in die teenwoordigheid van God en rondom sy Woord. Ons doen dit as 'n proefneming en sal graag jou terugvoer wil hoor.

Ons benodig ook die volgende skenkings, asseblief:

Kunsaktiwiteite: 
- bruin, wit en gekleurde A4 karton
- gom
- krale
- swart kolletjie plakkers
- silwer sterretjies
- klein klokkies 
- rooi materiaal
- potterbakker klei
- leë toiletrolletjies

Kombuisbenodighede: 
- koffie & tee
- warm sjokolade
- vrugte sappe
- koekies
- ontbytpappe
- suiker
- melk
- beskuit
- appels

Wanneer: 6 Junie
Waar: Die Tent
Tyd: 10:00-12:00

Tema: Ons gaan saam hekel! Van beginners tot
kenners is almal welkom, bring gerus jou handwerke saam, asook hekelpenne en wol as jy het.

Donasies vir Helderberg Beradingsentrum.
Navrae: Meagin 021-851 5582

 

Top