Stel jou ‘n gemeenskap voor waar mense jou sien soos Jesus jou sien; waar jy na ander kyk soos Jesus na hulle kyk.

Dit is één van die groot waardes wat die Here Jesus Christus ons kom leer het. Hy het ons geleer om met nuwe oë na mense te kyk; om in mense raak te sien wat Hy raaksien; om nie mense te definieer in terme van hul sondige gedrag nie, maar in terme van waarvoor hulle as beelddraers van God geskep is.

Wanneer Jesus na ‘n skuldige kyk, sien Hy hom/haar raak as sy kind wat oortree het; Hy sien hom/haar as ‘n mens vir wie God baie liefhet en hartseer is oor sy/haar oortreding; Hy sien raak waarvoor God hom/haar aanvanklik geskep het en bedoel het om te wees.

Die oomblik wanneer ons mense begin sien as een van ons of as een van hulle, vlieg genade by die deur uit.Om mense lief te hê, is om in iemand raak te sien waarvoor God hom/haar aanvanklik geskep het.

Leef ek met veroordelende of genadige oë?

 

Tekkiekerk het op Sondag 4 Maart, gaan besoek aflê by die oumas en oupas van Helderberg Village. Met groot opgewondenheid het die graad 4 – 6’e en hul groepleiers met Pneumatix se bussies vertrek. Hulle het die erediens by die Village bygewoon, saam gesing en spesiaal gemaakte kaartjies aan die oumas en oupas uitgedeel. Oom Eric Louw het vir ons jeug gebid en dit was vir oud en jong ‘n baie geseënde en spesiale besoek gewees.

Tyd van verootmoediging en gebed - 8 Maart 2018
“Dit is my verbond met jou: jy sal die vader wees van 'n menigte nasies; jy sal nie meer Abram genoem word nie, jou naam sal Abraham wees, want Ek maak jou die vader van baie nasies. Ek sal jou baie vrugbaar maak, Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. (Gen 17:4-6 – 1983 Vertaling)

Die storie van geloof is die storie van God se kinders wat die toekoms aanpak as ‘n geskenk van God. Dit is waaroor Lydenstyd gaan. Ons menswees word nie bepaal deur ons verlede of dit wat ons op die oomblik doen of het nie, maar deur God wat met ons ‘n pad loop. Lydenstyd gaan oor die Kind wat vir oud en jonk gegee is, die opstanding in ‘n nuwe lewe en ‘n nuwe toekoms met nuwe lewensmoontlikhede in God.

Hierdie toekoms as geskenk van God word sigbaar in gemeentes wat dit waag om die toekoms met God aan te pak; wat aandag gee aan mense wat as randfigure binne ‘n bepaalde sisteem uitgeskuif word; die aanvaarding van mense wat deur ander as onaanvaarbaar gereken word; wat tyd maak vir die naaste; die verkondiging van die Waarheid aan ‘n wêreld wat in ontkenning leef; en wat soek na reg en vrede in ‘n wêreld wat floreer binne konflik en geweld.

Waag jy dit nog met God en sien jy al die lewensmoontlikhede in verbondenheid met God raak?

Gebed: Here dankie dat ek die toekoms kan aandurf met die wete dat U die gekruisigde en opgestane Here Jesus Christus is. Amen

Tyd van verootmoediging en gebed - 7 Maart 2018
As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en jy glo met jou hart dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. (Rom 10:9 – 2016 Vertaling)

Die belydenis van die mond en die geloof van die hart gaan onafskeidelik saam. Die belydenis dat Jesus die Here is, was en is ‘n groot uitspraak: Jesus is Here; nié die keiser nie, nié die staatspresident nie, nié ek nie – Jesus is die Here. Hy regeer en het die finale sê oor my lewe. Hy is die almagtige Heer van hemel en aarde én van die kerk. Om met jou hart te glo dat God Jesus uit die dood opgewek het, gee nuwe lewe en hoop.

Oppad na Paasnaweek weet ons net: Die opstanding van Jesus is nie ‘n ander paspoort na ‘n ander wêreld nie. Dit is ‘n nuwe persepsie van hiérdie wêreld waarin Jesus die Here is.

Gebed: Here ek bely dat U Here is en U Jesus uit die dood opgewek het. Dankie vir die nuwe lewe en hoop wat U skep. Amen

 

Helderberg Uitreik Rampbestuurprojek is geskep om dit vir Helderberg Gemeente (en ander belangstellende gemeentes) makliker te maak om betrokke te raak by noodlenigingsaksies wanneer rampe soos brande of vloede gemeenskappe in die Helderberg-kom raak.

Die doel is nie om die wiel te herontwerp nie – daar is reeds heelparty organisasies en groepe wat strukture in plek het om hulp te verleen en ons wil graag met hulle saamwerk om duplisering te vermy en te verseker dat hulpbronne so doeltreffend moontlik aangewend word.

Na gelang van die ramp en die daaropvolgende behoeftes, kan dit gebeur dat mense nodig is om onmiddellik hulp te verleen (hetsy met tyd en arbeid, of skenkings). As die onmiddellike behoeftes bevredig is, kan dit dalk nodig wees om langer termyn behoeftes aan te spreek bv kos, klere of huisware, aan iemand wat alles in ’n brand verloor het.

So, al klink dit of ons vra vir hande of geld of goed, vra ons eintlik vir julle om deel te word van ’n projek wat Jesus se liefde wil uitstraal aan mense in nood om sodoende by te dra tot die beeld van ’n omgee-gemeenskap wat ’n helpende hand uitsteek na mense wat swaarkry.

Kontak ons by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. of 083 375 0621 (Anja Nänny) as jy graag op ’n kontaklys geplaas wil word om meer inligting te ontvang.

Pia Nänny - Projekleier

Top