Ons kuier altyd lekker saam tydens Pinksteraande met heerlike kos wat ter fondsinsameling vir projekte en bedieninge verkoop word. Die kos is vanaf 18:00 in die Tent te koop, asook na die diens. Bestellings kan vooraf by Ontvangs geplaas word om teleurstelling te voorkom.

• Sondagaand – Kinderevangelisasie: sop en rolletjies
• Maandagaand – Griekeland KT Uitreik: souvlaki
• Dinsdagaand – Versorgingsfonds: kerrie vetkoeke
• Woensdagaand – Pêrelprojek: sop en rolletjies

Donderdagaand met die Hemelvaartfees gaan daar ‘n verskeidenheid kosstalletjies vanaf 17:00 in die Tent wees sodat ons ‘n heerlike feesaand kan hê. Kom kuier gerus saam. Ons soek ook nog mense wat ‘n kosstalletjie wil behartig.
Vir navrae kontak Corneille Barnard 

Pinkster 2018: Graad 1 – 6
6 Mei – 9 Mei

KidsXpress het die verhaal van Nehemia as basis gebruik om God se herstelplan vir die wêreld aan kinders te verduidelik. Vanjaar
gedurende Pinkster gaan ons graad 1 tot 6 kinders leer hoe God aan elkeen wat deur sonde stukkend gebreek is, ‘n extreme makeover ontvang wanneer ons in sy Seun, Jesus, glo. Hy roep ons om sy herstelplan aan die wêreld bekend te maak en so sy koninkryk, sy geestelike huis op aarde, al groter en groter te bou. God rus ons toe met geestelike gereedskap om sy plan uit te voer. Ons sien uit na die dag wanneer ons as’t ware sal uitroep: “Bus driver, move that bus!” en God se volmaakte nuwe wêreld sal sien.

Dit is vir ons ‘n voorreg om vanjaar vir Santie Nel-Weidemann as aanbieder van die Jeug se Pinkster te hê. Santie was vir 7 jaar betrokke by ons Jeugbediening en het in 2012 ‘n beroep as predikant na Kimberley aanvaar.

Ons nooi alle graad 1 – 6 kinders uit om saam te kom kuier, hul gereedskap te kom kry om God se plan met hul lewe tot uitvoer te bring!

Navrae: Lizl Botha

Vir die inrigting van ons “bou- en konstruksieperseel” in die Jeugsentrum benodig ons allerhande items. As jy kan help hiermee gee asb. af by die kerkkantoor gemerk “Pinkster”

Ons soek:
Leë sementsakke, ou bouplanne, konstruksie-band (rooi en wit tape), werkersuniforms, scaffolding, gereedskapskis en bougereedskap.

Kleuterpinkster 6 – 9 Mei

BlinkBen is ‘n oulik karretjie wat tydens Pinkster saam met die kleuters op reis sal gaan. Sy doen en late dra só geestelike waarhede aan die kleuters oor. Sondag-oggend, 6 Mei ontmoet die kleuters vir BlinkBen, maar sy hart is seer want hy is vuil en stukkend,
Sondagaand lees ons wat BlinkBen nodig het om te kan ry.

Maandag tot Woensdag om 18:45 tot 20:00 leer ons meer oor die reëls en tekens wat BlilnkBen moet volg. Die dinge wat BlinkBen langs die pad sien en beleef en die ander voertuie wat hy ontmoet, leer ons baie oor hoe ’n kind van God se lewensreis kan wees.

Die kinders ontvang Sondagaand, met die inskrywing ’n werksboekie waarin hulle vir die res van die Pinkstertyd elke dag se lessie se aktiwiteite in gaan doen. Die inksrywingsfooi van R60 per kind is vir die werksboekie en die res van die materiaal. Daar is ook ‘n oulike liedjie wat die kinders gaan aanleer wat die ouers ook lekker sal kan saamsing.

Ons doen ’n beroep dat die ouers vir die Kleuterkerkspan en vir ons kleuters sal voorbidding doen. Mag dit vir ons kinders ’n wonderlike ervaring wees en mag die Heilige Gees kragtig onder ons kleuters werk.

Liefde in Jesus,
Kleuterkerkspan Navrae: Lizl Botha

Pêrelprojek is baie dankbaarteenoor ons Hemelse Vader vir almal wat gedurende die afgelope jaar dmv tyd, finansies, kundigheid en skenkings meelewing betoon het.

Ons sê ook dankie aan Alex en Alta Foster vir hul jarelange toewyding aan die projek. Hulle het afgetree en die werksaamhede by die kleuterskole einde 2017 oorgedra.

Die projek is geseënd met vrywilligers wat betrokke is in die gemeenskappe by Faure en Firgrove. Naskoolse aktiwiteite word aangebied aan skool-kinders en gesinne word ondersteun met behulp van ‘n deeltydse maatskaplike werker. Drie crèches word bedryf deur personeel in samewerking met die projekspan en kleuterskool organiseerder.

Die toekomsdroom van Pêrelprojek om ‘n veeldoelige gemeenskap-sentrum op te rig, begin ‘n werklikheid word. ‘n Nuwe kleuterskool sal deel van hierdie sentrum wees.

Ons verwelkom vrywilligers wat wil betrokke raak om die droom ʼn werklikheid te laat word met die leiding van Bo. Bid saam met ons vir: wysheid, insig en leiding van Bo. Ook vir fondse vir die nuwe gemeenskapsentrum/kleuterskool

Kontak projekleier Maria Kirsten 
Kontak Koördineerder: Frederike van Schalkwyk 

Psalm 23
As ʼn vliegtuig deur digte mis vlieg of in ʼn storm beland en dit is net donker wolke waar jy kyk, spring ʼn mens nie uit nie. Jy bly sit en vertrou die vlieënier dat hy/sy weet wat hy/sy doen. Hoekom doen ons dit so moeilik met God?

Die Psalmdigter wéét van die donker klowe en die gevaar. Dit is deel van die lewe. Om elke hoek en draai word jy daarmee gekonfronteer. Jy kan nie regtig daarvan wegvlug nie. Soms is onsself die oorsaak van daardie klowe; ons skep dit. Materialisme en individualisme wat onsself geskep het, oorweldig ons en is vernietigend in ons verhouding tot God, mense en op die skepping. Dit is soos ʼn diep donker kloof.>>

Lees verder: ʼn Lied van vertroue

Top