Inhoud: ’n Praktiese inleiding in die passievolle spiritualiteit van Ignatius van Loyola, wat al vir meer as 500 jaar Christene inspireer. Die kernvrae waaraan aandag gegee word is:
Hoe kan ek Jesus beter leer ken en my verhouding met God verdiep?
Hoe kan ek God se wil en my roeping beter leer onderskei?

Aanbieders: Breda Ludik, Rob Clarke, Linda van Heerden en Sorita Joubert
Tyd: Woensdagaande van 22 Augustus tot 26 September om 18:00-20:00
Plek: Joppe, Helderberg
Inskrywings: Kerkkantoor by 021-851 5582
Koste: Soveel soos bekostigbaar is. R400 word aanbeveel, maar mense wat minder of niks kan bekostig nie, is ook welkom. Inbetalings word anoniem in ’n verseëlde koevert gedoen by die byeenkomste.

 

Lente, somer, herfs, winter – die 4 seisoene van die jaar. Ook die 4 seisoene van menswees. 4 Fases van die lewe. Lente – wat jou laat groei, dartel en blom. Somer – die tyd waarin jy vrug dra en beleef dat ek ʼn groot bydrae maak. Herfs met mengel-moes-kleure – waartydens jy afgooi, voorberei en regmaak om in rus in te gaan. Dan Winter waartydens jy net wil skoene uitskop en rus vind in God.

Soms ervaar en beleef mens sommer al 4 seisoene op een dag. Weet jy nie herwaarts of derwaarts nie. Sukkel jy met emosies en omstandighede. Dan vra jy ook soos Laurika Rauch vir die “4 Seisoene Kind” om vir jou nóg ‘n poskaart te stuur met die wind. Want, dalk kan jy êrens ʼn antwoord vind. Dalk êrens vind jy die sin van aanhou, uithou en weer probeer. 4 Seisoene wat onlosmaaklik deel is van lewe.

Menswees emosies wat wipplank ry. Om te bot en te bloei. Om te groei en aan te was. Om te verwelk en af te skaal. Om te rus en om dood te gaan. Opgewonde – terneergedruk, gelukkig – ongelukkig, tevrede – ontevrede, dankbaar – ondankbaar. Hoopvol – moedeloos.

Bome herinner ons aan seisoene – daar is ʼn tyd vir groei, ʼn tyd om vrug te dra, ʼn tyd om blare af te gooi en ʼn tyd om te rus. Prediker 3:1-13 verwoord dit eintlik so aangrypend mooi waarin hy onder andere sê: “God het elke ding gemaak dat dit pas in ʼn bepaalde tyd, maar Hy het ook aan die mens ʼn besef gegee van die onbepaalde tyd.” Kom word saam met ander bewus van die seisoen waarin jy jou nou bevind en vier God se teenwoordigheid saam met ander.

Wanneer: Woensdag, 15 Augustus
Waar: Die Tent
Tyd: 10:00-12:00
Tema: Ons gaan saam werk aan al ons projekte waarvoor ons nooit tyd maak nie. Bring dus enige iets saam wat jy graag aan wil werk, bv hekel, mosaik, brei, handwerk en krale werk.

Almal is welkom. Ons maak iets en kuier lekker saam.
Donasies vir Helderberg Beradingsentrum.

Navrae: Meagin 021-851 5582

Heer, ons is almal deur U gevorm in die baarmoeder van ʼn vrou; ons word almal grootgemaak deur die liefde van ʼn moeder of vrou. Daarom is dit so hartseer en ook onverstaanbaar dat juis vroue die objek van minagting, onreg, mishandelinge en misbruik word. Help ons tog om alle mense na waarde te skat. Ons bid vir soveel vroue en dogters wat in vrees en ongemak lewe oor seksuele wangedrag en geweld; wat juis om die rede nie meer hul vrouwees kan geniet nie. Here maak ons sensitief vir die verskil tussen geslagte en om die groot diversiteit onder mense as ʼn seën en nie as ʼn bedreiging te beleef nie.
Amen

NG Kerk Helderberg in Somerset-Wes en Bethesda Evangelical Church in Broadlands
Op Dinsdag, 31 Julie 2018, het die kerkraad van Helderberg ‘n vennootskap tussen Helderberg Gemeente en Bethesda Evangelical Chruch in Broadlands goedgekeur.
Oor die afgelope 12 jaar het ‘n baie betekenisvolle verhouding tussen die gemeentes op verskeie vlakke ontwikkel:
• ‘n Hegte vriendskap tussen Hannes Theron en Colin van Wyk.
• Phambili, die gemeenskapsprojek van Bethesda Evangelical Church, het ook ‘n projek van Helderberg Uitreik geword.
• Baie van Helderberg Gemeente se lidmate het betrokke geraak by die bestuur en aktiwiteite van die gemeente.
• Van Bethesda se lidmate het ook hier by Helderberg Gemeente kursusse kom bywoon, soos byvoorbeeld die beradingskursus.
• Baie van die lidmate het oor-en-weer gemeentelike aktiwiteite van die onderskeie gemeentes bygewoon, ondersteun en gehelp met die reëlings.

Helderberg Gemeente en Bethesda Evangelical Church wil graag op ‘n verantwoordelike wyse as gemeentes saamwerk met die bedoeling om volhoubare verhoudinge te ontwikkel en mekaar te help om waarlik kerk van die Here Jesus Christus in ‘n tyd soos hierdie te wees. Ons het dit baie nodig om meer blootstelling aan mekaar se kontekste te kry en sodoende groter begrip vir die uitdagings rondom die diversiteit en versoening in ons land te ontwikkel.>>

Lees verder: In vernootskap

Top