Persone wat graag hul lewende verhouding met Jesus Christus voor God en die gemeente wil bely word uitgenooi om dit by een van die volgende twee geleenthede te doen:

Sondag 12 Augustus en met die gesprek op 8 Augustus of
Sondag 28 Oktober en met die gesprek op 24 Oktober

Belydenisvorms kan op die gemeente se webblad afgelaai word (kliek hier) en is ook beskikbaar by die kerkkantoor.

Navrae: Annette Botha 

Annalise Wiid is op 27 Junie oorlede. Sy het die harte van so baie mense aangeraak met haar inspirerende optredes dwarsoor die wêreld. Sy laat 'n groot leemte in Helderberg Gemeente en Helderberg Uitreik.

Die dankdiens vind plaas op Saterdag 7 Julie om 11:00 vanuit Helderberg Gemeente. Dit word beplan dat die diens intyds 'gestream' sal word. Gaan kyk op die tuisblad van Annalise se webblad by www.annalisewiid.co.za  Daar sal ook na afloop van die diens 'n video-opname van die diens op YouTube gelaai word. Die skakel sal ook op haar webblad voorsien word.

[Navrae: Burgert le Roux, Projekleier van Annalise - 082 495 2228]

Die beradingsentrum het jou hulp nodig. Aanmeldings groei van mense in emosionele nood. Vrywillige bydraes word gebruik om die bydryfskostes van die Beradingsentrum te help finansier.

Vir R50 kan jy ‘n sessie van iemand in nood borg.
Of R100 borg twee sessies of R150 borg drie sessies.
Of R200 borg vier sessies of R250 borg vyf sessies.

Betaal asseblief in kerk se bankrekening (kliek hier) met verwysing: Beradingsentrum-borg

Kontak Meagin van der Westhuizen vir enige navrae 

Ons soek 4-12 mense wat tydens die derde kwartaal vir 10 weke saam op reis wil gaan ( ʼn 2-uur sessie per week) met die doel om saam ʼn prototipe te ontwikkel waarmee ons mekaar kan help om waarlik volgelinge (dissipels) van die Here Jesus Christus te wees.
Belangstellendes kan vir Hannes Theron kontak.

Getuienisgeleentheid

Jan Kriel Instituut bestuur die deernis en omgee van die Kerk (en ander persone) by Jan Krielskool, waar leerders met spesiale onderwys behoeftes gehelp word. Vyfhonderd-en-tagtig (580) kinders van graad R tot Matriek wat met verskeie gestremdhede moet saam leef o.a. weens disleksie, epilepsie, siektes, ongelukke en spesiale leerbehoeftes, kry hier spesialis onderwys.

Gemeentes en gelowiges se liefdegawes, donasies en borgskappe word deur die Instituut bymekaar gemaak en verantwoordelik aangewend. Die Vader se Voorsienigheid, Jesus se liefde vir kinders en gestremdes, die Gees se vorming en ons voorgeslagte se ywer (sedert 1937) is ons
inspirasie.

Kom leef ons leuse en “Gee ʼn Kind ʼn Kans”.

Top