Die Helderberg Beradingsentrum streef daarna om ‘n ruimte te skep waar individue, gesinne en families van die gemeenskap emosionele ondersteuning kan ontvang en bemagtig word in die proses van heelwording.

Wie is ons?
‘n Uitgebreide groep van omgee-mense en opgeleide pastorale hulpwerkers met besondere gawes, gerugsteun deur proffesionele persone, stel hulleself beskikbaar om te werk aan ons missie deur te luister, om te gee, te ondersteun en hoop te bring en waar moontlik, ook herstel te bewerkstellig.

Neem kennis dat die pastorale hulpwerkers nie professioneel opgeleide terapeute is nie en nie opgelei is om met kliniese of psigiatriese aanmeldings te werk nie. Hierdie aanmeldings ondergaan ‘n evalueringsproses en word dan verwys na die gepaste professionele persone.

Watter dienste word gelewer?

1. Beradingsdienste
Onderwerpe wat aangespreek kan word tydens individuele beradingsgesprekke sluit in verslawing, rousmart, ouerskaps uitdagings, stress, angs, uitbranding en ander uitdagings in die werksplek, verhoudings, trauma en egskeiding.

2. Opleiding en werkswinkels
Daar word voortdurend nuwe kursusse aangebied om die hulpwerkers te ondersteun en te slyp.
Die volgende basiese beradingskursus sal eers weer in 2019 aangebeid word.
Indien jy/julle ‘n behoefte het aan ‘n werkswinkel oor ‘n spesifieke onderwerp soos hierbo genoem is jy meer as welkom om ons te kontak in die verband.

3. Ondersteuningsgroepe
Ons wil graag ons gemeenskap op ‘n holistiese manier bedien. Indien jy ‘n behoefte het aan ‘n spesifieke ondersetuningsgroep wil ons julle aanmoedig om vir Meagin te kontak.

4. Hospitaal en sieke besoeke
4.1 Kom gesels gratis met ‘n mediese dokter by die Beradingsentrum oor jou onsekerhede of vrese. Met jou toestemming verkry ons die uitslae en bespreek wat om te verwag voor, tydens en na die tyd. Die fokus is om jou emosioneel te ondersteun, geen mediese dienste word dus voorsien nie.
4.2 Verder nooi ons jou uit om ons in kennis te stel van familie of vriende wat gesonheidsuitdagings beleef. Ons span omgee mense wil graag ondersteuning bied in die vorm van hospitaal- of tuisbesoeke.

5. Mediasie en ouerkoördinering (kliek om meer te lees)

Dienste word gelewer tydens kantoorure by Helderberg Gemeente se administratiewe kantore.

Kontak ons gerus, kliek hier

Top