Soek in Helderberg mark

Tekkiekerk oorslaap inskrywingsvorm, kliek hier

 

Tekkiekerk is ‘n bediening wat ‘n geruime tyd aankom by Helderberg Gemeente. Hierdie gemeente fokus op die geestelike toerusting en ontwikkeling van graad 4-6 kinders. Die Tekkiekerk wil graag deur die loop van 2017 met die groter gemeente deel waarvoor ons staan en waarmee ons besig is.

Met die nuwe visuele identiteit wil ons graag ons deelname aan die lewe van die gemeente sigbaar maak deur deurlopende kommunikasie aan en vir die gemeente.

Die nuwe identiteit spruit uit terugvoer van ouers wat sê dat: die kinders van die kleingroepe hou, die Tekkiekerk vriendelik is, dit lekker is, intererssant is, veilig is, kinders en ouers voel welkom, en dis goed georganiseerd.

Die Tekkiekerk wil graag kinders inspireer, motiveer en toerus om saam met God te loop, na ander.

Om kommunikasie te ontvang van die Tekkiekerkspan, vul gerus hierdie vorm in: http://eepurl.com/cv8Y6r 

Somertye: 09:30 – 10:45

Om 09:30 kom die graad 4-6 Tekkies by hulle kleingroepe bymekaar in die klaskamers. Graad 4 & 5 se kleingroepe ontmoet in die Jeugsentrums se klaskamers en die graad 6 kleingroepe ontmoet in die klassies in die kerk gebou.

Die Tekkies en Kiddies ruil lokale teen 10:05 sodat die Tekkiekerk (gesamentlik byeenkoms) kan begin. Die Tekkiekerk sluit 10:45 af. Ouers is dan meer as welkom om hulle kinders by die Jeugsentrum te kom haal.

Wintertye: 10:00 – 11:15
Dieselfde proses, soos in die somer, word ook in die winter gevolg.

2017 se inskrywings

Ons gaan hierdie jaar ‘n Engelse reeks volg. Alhoewel die aanvanklik inhou Engels is, gaan die kleingroepe en gesamentlik aanbieding in Afrikaans fasiliteer word. Jy kan meer as gerus wees om jou kind na die Tekkiekerk te bring.

Our church is embarking on a wonderful adventure. Children will enter into God’s story, the Bible, in new and life-changing ways.
The Bible is, after all, a book of stories. The Bible is a book of stories where God is the main character. The Bible is a book of stories given to us by that same God in order to transform our lives.

As you move chronologically through the Bible, children will engage creatively and interactively with each story, walking away with one point to remember from each story. Each week a different Bible story will come alive for all ages in your congregation.

Entering into God’s story in creative and meaningful ways is an important piece of the spiritual formation of children, youth, and adults.
This curriculum is a wonderful tool for introducing your church children to the amazing stories of God’s entry into the lives of men and women and reminding them that God is in the midst of their lives too.

As jy sou belangstel om deel te word van die span kleingroepleiers, neem die vrymoedigheid en kontak JC de Jongh.

Hiermee die belangrikste datums vir die Tekkies 2017
15 Januarie: Registrasie en inskrywings
22 Januarie: Indeling van kleingroepe
29 Januarie: Waterkaskenades/skattejag
5 Februarie - 12 Maart: Tekkiekerk 
26 Maart: Graad 4-6 kamp
28 - 30 April: Tekkiekamp
7-11 & 14 Mei: Pinkster

Vorige reekse wat in die Tekkiekerk aangebied is:

2016
Ontvanger: Elkeen van God se kinders het ‘n SURPLUS. Elkeen van ons is geseënd om ander te seën. Maar wie is die ‘ander’? Wie is die ONTVANGERS van die SURPLUS wat ons deel? Hanteer ons elke ONTVANGER dieselfde? Deel ons vir elke ONTVANGER dieselfde SURPLUS uit?

Wat, óf wie, is die een SURPLUS wat almal moet ontvang?
2016 se reeks, ONTVANGERS, onderneem die uitdaging om weg van onsself te kyk as die fokus van God se SURPLUS, na dié wat dit ontvang.

Die fokus skuif na stories van hoop wat geskenk word deur die liefde en omgee van God, deur Sy kinders.

 

2015
SURPLUS: Ek het regtig geleer om onder alle omstandighede reg te kom. Ek weet wat dit is om boomskraap te lewe en ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Ek het lewenservaring opgedoen vir alle omstandighede, vir wanneer ek genoeg het om te eet én wanneer ek honger is, vir oorvloed én tekort (Fill 4:11-12). 

Ons leef en leer saam wat dit beteken om as kinders van God te weet dat hy vir ons sorg week na week, jaar na jaar en dat dit genoeg is om tot voordeel van ander te leef sodat God die glorie kry. Jy hoef nie bekommerd te wees oor dit wat jy nie het nie. Jy is geseënd met dit wat jy het, sodat jy ander mense kan seën. Moenie net vir jouself leef nie.

Jy het ‘n SURPLUS. Jy word gestuur.

2014
Engage: Engage het gefokus op hóé Christene met die wêreld engage. Hiermee bedoel ek: hoe hulle in die samelewing omgaan op ‘n daaglikse basis, hoe hulle met ander kommunikeer, opstaan vir dit waarin hulle glo en hoe hulle optree in stresvolle situasies. 

Daniël en Jesus is maar net twee van ons fokuspunte gewees. Beide het opgestaan vir dít waarin hulle geglo het, al was dit op verskillende maniere. Deur te engage met ander - nie deur te onttrek nie - het hulle respek vir God gewen. Daniël het meer die ‘system’ gebruik tot sy voordeel. Met die gevolg het ‘n vreemde en heidense volk respek vir sy God gekry. Jesus, was ‘countercultural’. Hy het die hele Joodse geloof, optrede en wette omver gegooi en herinterpreteer. Nie een van hulle sou dit reggekry het, as hulle nie engage het met die samelewing nie. 

2013
Blink ID: Blink ID (geskryf deur Tanie Schultz) se hoof idee is om kinders te herinner aan hulle identiteit in God. Ons het na die ID-boekie gekyk en vir mekaar gesê dat ons nie net ‘n nommer is nie, maar elkeen uniek is dat ons name in God se handpalm geskryf is. Daarmee saam kom ‘n hele paar voorregte soos ‘n hemelse adres en jy word gekies as 'n hemelse ambassadeur. Blink ID het ook gefokus op die lawwe idees wat ons van en oor onsself het, maar hoe die vrugte van die Gees hierdie lawwe idees omskep in waardes en eienskappe van ‘n ware ambassadeur.

Visie:
Die Tekkiekerk wil ‘n gemeenskap van kinders kweek wat:
1. God eerste lief het
2. ‘n Lewendige verhouding met God het
3. Hulle naaste liefhet soos hulle self
4. Sinvol hulle geloof kan uitleef in hulle alledaagse lewe, weet wat hulle SUPRLUS in God is, en kreatiewe manier soek om dit uit te deel

Missie:
En die manier hoe ons dit gaan doen, ons missie is dat die Tekkkiekerk ‘n geloofsgemeenskap wil kweek van kinders deur:
1. Getrou te bly aan die Woord van God in alles wat ons oordra
2. ‘n Geloofstaal te identifiseer/ontwikkel wat kinders verstaan
3. Ouderdomsgerigte, relevante en praktiese materiaal te ontwikkel wat:
a. Maklik is vir die groepleier om oor te dra aan sy/haar kleingroep
b. Interaktief met die kind in die kleingroep en Tekkiekerk omgaan
c. Relevant en prakties vertaal word deur ‘n deurlopende storie
4. Groepleiers motiveer om kwesbare reisgenote te wees wat langs sy/haar kleingroep ‘n reis loop
5. Geleentheid gee vir vrae
6. Nie net met kinders om te gaan vir wie ons hoop hulle is, ten koste van wie hulle werklik nou is nie

  

Top