Ons roepingsverklaring

Wat God wil hê ons moet wees God roep, vorm, seën en stuur ons om as sy dissipels met ‘n passie vir Hom, ‘n hart vir mense en die wêreld in nood te leef.
Na wie stuur die Here ons? God stuur ons veral na ons woon- en werkplek, asook die gemeenskap en wêreld waarbinne ons beweeg, om dáár dissipels en dissipelmakers te wees.
Wat God wil hê ons moet doen God roep ons om dissipels en dissipelmakers van die Here Jesus Christus te wees.
Ons waardes
 • Gasvryheid
 • Deernis
 • Leerbaarheid
 • Vertroue
Ons fokusse Ons streef die volgende geloofsdoelwitte na:
 • Ons eer die drie-enige God, wat ons lewe is en gee.
 • Ons word gevorm deur die Woord en gelei deur die Gees van God.
 • Ons omhels die verskeidenheid binne ons geledere en gemeenskap, aanvaar en leer graag van mekaar.
 • Ons woon- en werkplek is wààr ons ons geloof uitleef.
 • Ons wil as instrumente in God se hand Sy koninkryk meer sigbaar maak.
 • Ons maak erns met ons kinders en jongmense om saam met hulle die Here te dien.

Ons waardes:

Waarde Gedrag wat by die waarde pas
Gasvryheid
 • Om vreemdes, diegene in nood, eenkant-mense raak te sien, kontak te maak, in te nooi en deel te maak van.
 • Om met toewyding en geduld dinge oor ‘n lang tyd saam met ander mense te doen sodat verhoudings oor tyd gevestig kan word en hulle tuis kan kom en voel.
 • Om met ’n gesindheid van vriendelikheid en warmte ‘n omgewing te help skep waar ander gemaklik en ontspanne kan voel.
Deernis
 • Om soos Jesus ons lief het mekaar ook lief te hê.
 • Om in liefde na alle mense uit te reik sonder om iets terug te verwag.
 • Om nie-veroordelend te leef en mense met begrip te leer ken vir wie hulle werklik is.
Leerbaarheid
 • Om met waardering na ander te luister en met ’n verwagting dat ek van hulle kan leer.
 • Om krities te luister, selfstandig te leer dink en nie bloot na-praters van ander te wees nie.
 • Om self-krities te luister, bereid om aan te pas en te verander al is dit nie gerieflik of maklik nie.
Vertroue
 • Om totale beheer aan God oor te gee, met moed en hoop te leef, in Hom te rus.
 • Om in gehoorsaamheid te doen wat God van ons vra al vra dit ook wat.
 • Om te berus in die pad wat God met ons loop – God KAN alles doen, maar dit beteken nie noodwendig dat Hy GAAN nie.

 

 

 

 

Top