Kerkkantoor
Die kerkkantoor se ure is Maandag tot Donderdag van 8:00 tot 19:00 en Vrydae van 8:00 tot 13:00. Sondae van 9:00 tot 12:00. Skoolvakansies van 8:00 tot 17:00.
Bel gerus vir ontvangs by die kerkkantoor.  Die leraarnoodnommer is 083 988 2003.

Hoe bespreek ek lokale?
Persone wat enige van die gemeentelokale, kombuis of ander fasiliteite wil gebruik, moet Odette Stemmet, kontak by die kerkkantoor of kliek hier en voltooi die besprekingsvorm in. Stuur dan die voltooide dokument terug na Odette

Wat om te doen in 'n noodsituasie?
Kliek hier vir Helderberg se gebeurlikheidsplan.

Hoe kan ek ’n lidmaat van die gemeente raak?
Persone wat inligting oor die gemeente wil hê of belangstel om lidmaat van Helderberg gemeente te word, kan die kerkkantoor kontak of na afloop van elke erediens by die betrokke leraar aanmeld. Kontak Grazie Beets, die registerhouer. 

Hoe om ‘n huweliksbevestiging te reël?
Indien die huweliksklokkies vir jou of iemand in jou gesin lui, kontak Marisa Viljoen verkieslik 3 - 6 maande voor die tyd om die leraar van jou keuse te bespreek vir jou troudag. Sy sal met die paartjie reëlings tref ten opsigte van huweliksvoorbereiding en die administratiewe reëlings en dokumente wat benodig word vir die huweliksregister.

Kliek hier vir tipiese vrae rondom die huweliksbevestiging en kliek hier die bevestigingsvorm.

Indien jy enige van die gemeentelokale, kombuis of ander fasiliteite wil gebruik, moet jy vir Odette Stemmet kontak of kliek hier en voltooi die besprekingsvorm. Stuur dan die voltooide vorm terug na Odette. Ons orrelis, Yolanda Botha, kan gekontak word by die kerkkantoor indien sy benodig word by die huweliksbevestiging.

Hoe om 'n belydenis van geloof af te lê?
Kontak vir Annette Botha.

Hoe om ‘n kind te laat doop?
Is daar ‘n nuwe toevoeging tot die familie oppad? Hier by Helderberg is dit vir ons heerlik om die nuwe babas as deel van die Helderberg-familie te verwelkom. Ons doop gewoonlik die eerste Sondag van die maand by die klassiek of informele diens. Registrasie vir doop moet by die kerkkantoor gedoen word vóór die sluitingsdatum op die kalender. Voornemende doopouers moet asseblief vir Grazie Beets kontak vir meer inligting en die doopdatums. Dieselfde prosedure geld indien die kind by 'n ander gemeente gedoop word. 

Hoe om my kind by die Jeugaksie te laat inskakel?
Pienkvoete (0-3 jariges)
Kom meld Sondagoggend om 9:30 (somertyd) of 10:00 (wintertyd) aan by Korinthe. Daar sal ‘n mamma wees wat jou kind kan ontvang en tydens die diens sal besig hou en oppas.

Peuters en Kleuters (3 jaar tot voorskool)
Kom meld Sondagoggend om 9:30 (somertyd) of 10:00 (wintertyd) aan by die Kleuterkerksentrum, om jou peuter of kleuter in te skryf. Daar sal jy en jou kind ontvang en julle alles vertel wat julle nodig het om te weet van die peuter en kleuter diens.

Junior Jeugaksie (Gr 1 – 6)
Kom meld Sondagoggend om 09:30 (somertyd) of 10:00 (wintertyd) aan by Joppe. Daar sal iemand wees wat sal help met die inskrywing en klasindeling. Indien jou kind reeds 'n maatjie ken wat in een van ons klasse is, sal ons hulle graag saam wil indeel. Navrae: Lizl Botha (gr 1-3). 

Senior Jeugaksie (Gr 7 - 11)
Kom meld Sondagaand om 18:00 aan by die kerkkantoor. Daar sal iemand wees wat jou sal help met die inskrywing en klasindeling. Navrae: Annette Botha

Hoe om ’n begrafnis te reël?
Familie kan ontvangs, by die kerkkantoor kontak om 'n afspraak te reël met die leraar van hul keuse. Die leraar sal ook raadgee oor die nodige reëlings wat getref moet word. Indien jy enige van die gemeentelokale, kombuis of ander fasiliteite wil gebruik, moet jy vir ontvangs kontak of kliek hier en voltooi die besprekingsvorm. Stuur dan die voltooide vorm terug na ontvangs. Die kerkkantoor voorsien die kontaknommers van spyseniers vir die begrafnis.

Hoe om by ’n omgeegroep in te skakel?
Kontak ’n vriend/in wat alreeds by ’n omgeegroep is en vra óf jy by hulle kan inskakel óf kontak Mari van der Bank by die kerkkantoor. Ons probeer ons bes om elkeen in te deel by ’n groep waar hy of sy tuis voel. Jy kan ook vir Mari epos stuur. Jou nuwe groepleier sal jou dan kontak. 

Hoe kan ek 'n finansiële bydrae maak? Kliek hier.

Top