Tydens die skoolvakansie sal hierdie die kantoorure wees:
Woensdag 28 Maart tot 6 April is die kerkkantoor oop van 08:00 - 13:00

Tyd van verootmoediging en gebed - 28 Maart 2018
Nou kom die oordeel oor hierdie wêreld; nou sal die owerste van hierdie wêreld uitgegooi word buitentoe. En as Ek van die aarde af verhoog is, sal Ek almal na My toe trek.” (Joh 12:31-33)

Met die dood en opstanding van Christus is ‘n werklikheid geskep waarin:
- Selfopofferende liefde die nuwe norm is waarin Christus voorloop en ons genooi word om Hom hierin te volg.
- Die Here van hemel en aarde ‘n alternatiewe lewenswerklikheid moontlik maak in Jesus Christus in Wie ons die hart van God ontdek.
- Hierdie lewe van selfopofferende liefde word die aantrekkingskrag tot ‘n nuwe lewe.

Die kruis van Christus dwing ons om te kies tussen die owerste van die wêreld waarin selfliefde die botoon voer of ‘n lewe van selfopofferende liefde wat Jesus aan ons bied waarin vrygewigheid, vergifnis en gasvryheid die botoon voer.

Saam met Christus sterf ek met my selfliefde aan die kruis om op Paasfees saam met Christus in ‘n lewe van selfopofferende liefde op te staan.

Gebed: Here U liefde trek my nader aan U. Mag my lewe van selfopofferende liefde ook ander nader trek.

Tyd van verootmoediging en gebed - 27 Maart 2018
Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees! (Rom 15:13)

Ons word oorval met advertensies, sms’e en e-posse wat aan ons die mooiste beloftes maak oor rykdom, geluk, vreugde, vrede en blydskap. “Jy is die gelukkige wenner van . . .; Jou belegging gaan binne die volgende x jaar toeneem met Ry.” Al daardie advertensies is vals, inkorrek en skep ‘n wanindruk.

Binne so ‘n werklikheid is daar ‘n God wat verantwoordelike beloftes maak; beloftes wat ons kan glo; beloftes wat die potensiaal het om ‘n nuwe werklikheid te skep. Ons kan daardie beloftes toe-eien.>>

Lees verder: Lydenstyd - dag 42

Die Bybelklubs het die jaar goed afgeskop en daar kon wonderlike lesse oorgedra word en verhoudings met kinders gebou word.

Saterdag 10 Maart het die tienerdogters van Beverley Hills, Strand en SLP onder leiding van Lea Luiten en Fiela Opperman die fliek "The Roar" gaan sien. Hulle het dit geweldig baie geniet en daar is in groepverband gesels oor hul roeping en doel in die lewe. Baie dankie aan die omgeegroep wat fondse geskenk het vir popcorn om die fliekervaring net lekkerder te maak.

Dan is dit ook wonderlik wanneer leidsters kan sien en belewe hoedat kinders groei in hul geloof en vertroue op die Here. So gebeur dit dat twee tieners wat oor jare heen in die klub en ook gedurende kampe onderrig is in die Woord en hoe om in hul persoonlike verhouding met die Here te groei, spontaan kom getuig. 'n Leidster vertel:

Cedric (15) het die afgelope week na my toegekom met ’n papier waarop ’n Bybelvers staan. “Tannie’, sê hy, ek het dit vanoggend gelees, en in die skool het ek skielik weer hieraan gedink”. Dit was ‘n Bybelversie uit Mattheus dat Jesus weer terugkom. Ek kon sien dit was op sy hart gewees en ons het dit nageslaan in die Bybel. Daardie aand het sy oupa (wat soos ’n pa vir hom was) gesterf. Dit was so mooi om te sien hoeveel troos Cedric gekry het uit die Bybel en hoe hy ervaar dat die Here met hom is.>>

Lees verder: Kinderevangelisasie vertel:

Die groot hoogtepunt van die Groot Lydensweek, net voor Paasnaweek, is elke jaar die viering van Tenebrae – die Fees van die Ligte in die tent. Donderdag 29 Maart om 19:00.

Dan vier ons om die tafel die verlossing wat die Here Jesus vir ons aan die kruis kom bring het met pitabrood, olywe, olyfolie en wyn. Op ’n manier sluit ons daar aan by Jesus en sy dissipels toe hulle vir die laaste keer saam-geëet het. Daarna kom die treffende uitdoof van die kerse terwyl die lydensverhaal gelees word, totdat die Christuskers, heel laaste, ook geblus word. Niemand wat dit al beleef het, het nog ooit die Paasnaweek dieselfde ervaar nie.

Ons wil graag almal uitnooi om dit te kom bywoon, maar vra dat die kerkkantoor asseblief voor Woensdag 28 Maart geskakel (021-851 5582) sal word om te sê hoeveel mense sal kom, sodat ons genoeg wyn en eetgoed op die tafels kan hê.

Top