Die Kinderevangelisasie projek is ‘n geloofsprojek – en ons is dankbaar om te kan getuig van die Here se seën en leiding vir meer as 18 jaar. Aan ons Hemelse Vader kom alle eer toe vir sy voorsiening en sorg. Jou volgehoue ondersteuning en gebede versterk ons en maak dit moontlik om die werk voort te sit. Om die Here se werking in die lewens van kinders en ook leidsters te kan sien is ‘n voorreg.

Een so ‘n getuienis is van Nikita. Nikita (nou ‘n tiener) het getrou ‘n klub in Beverley Hills, Strand bygewoon. Na persoonlike verhoudingsbou deur die leidster en die werking van die Heilige Gees het sy die begeerte uitgespreek om self te begin om lessies vir die kleuters aan te bied. Sy is nou besig om onder leiding van die leidster ʼn groepie in Chris Nissen Park te bedien. ‘n Praktiese voorbeeld van dissipelmaking.

‘n Ander getuienis is die meelewing van omgeegroepe wat taxi-gelde voorsien sodat kinders skool toe kan gaan en nie weer uit die skool sisteem verlore raak nie.

Lees verder: Getuienisgeleentheid - Kinderevangelisasieprojek

Genesis 1-3
Elkeen van ons is deel van ’n bloedfamilie, maar ook deel van ’n geestelike familie. Families het elkeen ’n sogenaamde stamboom of familieboom. Ons begin hierdie week met ons nuwe reeks “Familieboom van God”. Vandag staan ons stil by die “wortels” van hierdie familieboom. Die wortels anker die boom stewig in die grond sodat die wind dit nie omwaai nie; die wortels is noodsaaklik om water en kos uit die grond te kry; die wortels stoor die kos; en die wortels vervoer die water en kos na die stam sodat daar groei kan plaasvind. Sonder die wortels is ’n boom maar net ’n oppervlakkige rangskikking wat vinnig kan verdroog en later verbrand word.

Wat is die “wortels” van ons geestelike familieboom? Dit begin alles by God. In Gen 1 lees ons wat God se bedoeling met sy skepping is. Hy het ons geskep na sy beeld en as sy verteenwoordigers op aarde (1:27-28). Hy wil hê dat elke mens in ’n noue verhouding met Hom moet leef. Gen 2 beklemtoon dat God nie wil hê dat die mens alleen op aarde moet wees nie (v 18).

Elkeen is deel van ’n familie wat hom/haar kan help. Maar ongelukkig lees ons ook in Gen 3 van die verhouding met God wat skade gely het. Soveel so dat Adam en Eva weggekruip het vir God (3:8). Gelukkig eindig die Bybel nie hier nie. Gen 3 vertel dat God die mens nie alleen los nie. Hy doen moeite om Hom op te soek (1:9). God herstel hierdie verhouding wat agv sonde skade gely het deur sy seun Jesus Christus (vgl Rom 6:1-14).

Die groot vraag is: Is jy en jou familie geanker of gewortel in God? Is julle verhouding met God die allerbelangrikste verhouding? Ons erken dat sonder God daar geen heling en groei kan plaasvind nie.

By Helderberg gemeente wil ons mense innooi, laat welkom voel en deel van die familie maak. Met gasvryheid as een van ons kernwaardes, wil ons mense laat tuis voel om die warmte van die gemeenskap van gelowiges te ervaar. Ons wil graag ‘n verwelkomingspan begin wat volgens ‘n diensrooster Sondae mense by die hoofdeure verwelkom. En ook tydens die teedrink vriendelik gesels met mense wat vreemd lyk of alleen staan.

As jy 'n passie het om ander te bedien, is jy die ideale persoon om deel te word van hierdie span. Die enigste kwalifikasie is 'n vriendelike glimlag. Ons wil graag alle gemeentelede betrek, van die jong werkende jeug tot die seniors.

Kontak ons asseblief vir Corneille 

Slavery still exists and I am not ok with it

Wat doen ons?
Bereik die kwesbare: 
- Kinders wat vasgevang word in ‘n dwelmnetwerk en dan verspreiders word van dwelms.
- Studente en jongwerkendes word met beloftes van baie meer geld en beter geleenthede na die buitland gelok, maar word slagoffers van prostitusie en is gevangenes in bordele, asook werkslawe in salonne.
- Ons besoek Straatwerk en ontdek dat sekswerkers en straatmense ook soek na God. Daar dien ons.

Deur bewusmaking word die werksaamhede van sindikate onderbreek, en kan voorkom word dat slawehandel en seksuele uitbuiting, plaasvind.

Stop’it se fokus bly skoolkinders en talle skole word steeds besoek met: Beskerm kinders. “Its easier to build strong kids than to repair broken adults” >>

Lees verder: Getuienisgeleentheid - Stop’it

Top