#Tienerkerk begin die 2’de kwartaal met hierdie GROOT byeenkoms.
Die Global Leadership Summit, van Willow Creek word vir meer as 20 jaar in 130 lande en 60 tale aangebied en hulle gaan dit verder uitbrei na die jeug. Die groot eer het Helderberg Gemeente te beurt geval om die promosie vir die Youth GLS te doen.
Kaartjies is nie duurder as ‘n fliekkaartjie (R80) nie en sluit in: ‘n “goodie bag”; internasionale sprekers wat 10 minute sessies aanbied vir 108 minute en live Worship
Wanneer: Sondag, 15 April 2018 om 18:00 – 20:00
Waar: Pneumatix Kampus: Mondeorweg 88, Somerset-West
Busvervoer vanaf Helderberg Gemeente: 17:15
Ouers ook welkom om dié geleentheid by te woon.

Ons is só passievol oor God dat ons saam met jou God se teenwoordigheid in die eredienste wil beleef. Kliek hier vir 'n vraelys oor die eredienste. Vul dit asb. vir ons in en stuur dit na die kerkkantoor – dit gaan ons baie help t.o.v. die inkleding van ons eredienste. 

Finansiële tekort - 'n geloofsonderskeidende strategie
Ons staan voor ʼn uitdaging, ʼn groot uitdaging wat geloofsonderskeidende denke en optrede vra. Die uitdaging is ʼn verwagte tekort van R583 540-00 vir die boekjaar 2018-2019. Eintlik is dit ʼn tekort van ongeveer R1 750 000-00 indien die volgende in berekening gebring word:
I. Daar is 'n R500 000 eenmalige uitsonderlike skenking wat hier aangewend word. Verantwoordelike begrotingbeleid sou die geld buite rekening gelaat het, en nie sommer net laat verdwyn tussen al die uitgawes nie. Dit behoort vir ʼn projek spesifiek te wees, behalwe as dit geskenk is om die kerk se begroting vir 2018/19 te help klop.
II. Daar behoort ten minste nog R420 000 per jaar begroot te word vir onderhoud op die geboue, veral gegewe die feit dat ons bewus is van spesifieke tekortkominge op elektrisiteit nakoming ens.
III. Die kerkkasreserwe staan tans op R389 125. Verantwoordelike Rentmeesterskap sou +-R1,5m reserwe vereis. Die afgelope 3 jaar het die Rentmeesterspan gereeld na die komende probleem verwys, maar die kerkraad het besluit om 'n strategie te volg waar daar net beter met die Gemeente kommunikeer word oor die inkomste behoeftes, en daar is gesoek vir makliker maniere om bydraes te maak. (Soos Snapscan) Spesifieke individue is ook genader om wesenlike bydraes te maak. Die inkomste tendens wou egter net nie verbeter nie.

Geestelike leierskap vra dat die werklikheid in die oë gekyk word en geloofsonderskeidend daaroor nagedink word. Ons sal ʼn groot fout maak as ons dit bloot as ʼn finansiële of inkomste probleem hanteer. Dit is veel groter as dit.>>

Lees verder: Begroting Maart 2018 - Februarie 2019

1. God is prioriteit in ons lewe – dit wat vir God belangrik is, is vir ons belangrik. Dit vra ʼn oorgawe, ʼn radikale verbintenis van ons hele lewe aan Hom.
2. Ons harte vind geen rus voordat ons in God dié rus vind nie, daarom sonder ons tye en ruimtes af om saam en afsonderlik op God te fokus.
3. Ons het ʼn behoefte aan groei en leer, daarom is dissipelskap vir ons belangrik en ontdek ons saam wat dit behels.
4. Ons is só passievol oor God, daarom kan ons nie anders as om voluit te lewe en saam met ander opgewonde te wees oor God nie.
5. Ons weet dat baie mense bekommerd is oor die toekoms, daarom help ons mekaar om uit God se hoop te leef.
6. God is aktief besig in ons wêreld en omgewing, maar ons sien dit nie altyd raak nie, daarom vestig ons mekaar se aandag daarop.
7. Ons glo die gemeente word deur God geroep, daarom aanvaar ek medeverantwoordelikheid om my tyd en geld te gee vir die werk van die gemeente.>>

Lees verder: Ons 12 uitgangspunte

Die Bybelklub van Rusthof se kinders het diè belangrike boodskap voor die skoolvakansie gehoor. Hulle verstaan wat mensehandel is. Ingeligte kinders neem beter besluite om nie so maklik slagoffers van mensehandel te word nie. Oor seksuele uitbuiting en misbruik is gepraat en hoe om op te tree as dit sou gebeur.

Dankie aan Lea Luiten wat ‘n pragtige groep kinders begelei in Bybelse waardes en morele standaarde. Hierdie is deel van die Stop'it!-projek.

Top