"Don't judge me by my face
by my religion or by my race
Don't laugh at what I wear
or how I look
Don't sit there and stare
look a little deeper..."
(Uit: Look a little deeper, deur Jasmyn Nordstrom)

Ten spyte van die feit dat ons voor ons siele wéét dat ons met skeefgetrekte voorveronderstellings en wanopvattings na mense kyk, sukkel ons steeds om ons genade-bril op te sit en daardie bril van genade op te hóú! Dit is dalk makliker om iemand in 'n boksie te plaas, want dan het ons 'n opinie - en om een of ander rede dink ons somtyds ons móét oor alles opinies hê. Dalk het dit iets met beheer te doen?

Wat hierdie probleem nog méér problematies maak, is dat ons ook met "beperkte oë" na onsself kyk. Ons kyk 'n klomp goed binne in onsself mis. Blinde kolle. Slegte goed...maar ook goeie goed.

Die lewe begin al hoe beter word hoe meer ek dit reg kry om met God se oë te kyk. God kyk verby die oppervlak. God se oë sien altyd die potensiaal raak. God se oë sien altyd die hart raak wat Hy in die eerste plek geskape het. God se oë is 'n "jy-is-my-geliefdes-kind" oë. Ten spyte van die feit dat Dawid somtyds erg droog gemaak het (net soos elkeen van ons), word daar steeds na hom verwys as "man na God se hart". Dís nou iets om oor opgewonde te raak!!

Tydens hulle Jaarvergadering op 11 Junie, het Helderberg Uitreik verslag gedoen oor die afgelope jaar se werksaamhede en ook hulle 15de bestaansjaar gevier. Alle eer aan die Here wat hierdie mylpaal moontlik gemaak het.

Die bestuur is dankbaar om verslag te doen dat hulle pas die 37ste projek registreer het en is nou betrokke in 7 lande. Die bestuur spreek hulle dank uit teenoor God en ook teenoor Helderberg Gemeente wat die infrastruktuur vir die bestuur van Helderberg Uitreik voorsien. Die projekte word deur passievolle projekspanne bestuur. As die Here ‘n passie in jou hart gelê het, is jy welkom om met ons te gesels.

Foto: Marius Kritzinger, stigterslid van Helderberg Uitreik, sny die verjaarsdagkoek

Onder is die statistiek van mense wat die afgelope jaar deur Helderberg Uitreik se projekte bedien is.>>

Lees verder: Helderberg Uitreik loof die Here vir 15 jaar!

Dis met groot dankbaarheid wat ons kan getuig dat dié projek so te sê voltooi is, danksy hulp uit die gemeente. Lidmate se dienste, kennis en finansiële bydrae het bygedra tot hierdie waardevolle projek wat Zandvliet ouetehuis baie nodig gehad het.

Ons wil graag die gemeente bedank tesame met die departement van Landbou vir elkeen se aandeel. Ons het net weer besef hoe ongelooflik Helderberg Gemeente se lidmate is en nooi julle uit, as jul daar verby ry om te gaan loer na die eindresultaat.

Hoop in ‘n nuwe gemeenskap
Hoop Geloofsgemeenskap / Hope Faith Community is ‘n kerkplant inisiatief van Helderberg Gemeente en as projek by Helderberg Uitreik geregistreer. Ons is ‘n geloofsgemeenskap wat op ‘n vars manier die liefde en hoop van Jesus probeer lewe.

Ons kom Sondae om 09:00 byeen in die saal van die Curro Sitari skool en bedien veral die groeiende gemeenskap aan die westekant van Somerset-Wes in die omgewing van Curro Sitari.

“Hoop” is ‘n warm en gasvrye tuiste waar ‘n verskeidenheid van mense God met vrymoedigheid kan aanbid. Ons stel geen voorwaardes of vereistes om deel te word van ons gemeenskap en ons reis saam met God nie. Almal is welkom. Kom kuier gerus. Vertel ook van ons vir vriende of familie wat jy dink by “Hoop” sal tuis voel.>>

Lees verder: Getuienisgeleentheid - Hoop Geloofsgemeenskap

Seniorsorg het onlangs die mooiste briefie ontvang oor een van ons ouer lidmate.

Die lidmaat is fisies nie meer in staat om kerk toe te kom nie, maar het ‘n groot behoefte gehad om nagmaal te gebruik. Lidmaat het met Danie Möller gereël en sy en haar man het saam die nagmaal ontvang. Dit was ‘n baie spesiale oggend vir haar en het soveel beteken. Daar is ook gereël dat sy gereeld met haar dogter in die buiteland in verbinding kan tree.

Ons wil graag vra, dat indien julle van enige behoeftes van die seniors in ons gemeente hoor, om asb die kerkkantoor te kontak.

Top