Dit gebeur met Christene - dalk het dit al met jou gebeur - dat jy ‘n plato, selfs ‘n afgestomptheid in jou geestelike lewe ondervind. God, jou geloof, die kerk en gemeente is nog vir jou belangrik, maar dit raak jou net nie meer nie. Dit doen net niks aan jou nie. Jy gaan deur al die rituele van Bybellees, kerk toe gaan, doop en nagmaal, maar jy bly wonder: Waarom doen ek dit nog? Waarom behoort ek nog aan ‘n kerk? Waarom sal ek nog eredienste bywoon? Waarom laat doop ek nog my kind?

Waarom? . . . . .

Paulus kom in Filippense 2:1-18 met ‘n daarom!
- Die wete dat God in Christus Homself vir my kom gee het. Dit wat God in Christus vir ons is en wil wees, bring ons in verwondering voor God.
- Die heelmaking deur die werk van die Heilige Gees. Dit is immers God wat in ons werksaam is deur Sy Gees.
- Die oorweldigende liefde van God vir die wêreld, vir my en jou.
- Die voorreg om saam met ander as verloste mense te lewe.

Gelukkig is die mens wat vreugde in die woord van die Here vind en die waarheid van Christus se woorde in Johannes 10:10 ontdek: “Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê, en dit in oorvloed”.

Daarom bly fokus ek graag op God.

Vroue word toegerus en bemagtig om in hul gemeenskap kinders te bereik.

Gedurende Septembermaand het Isabel van STOP'IT saam met 'n STOP-vrywilliger 17 vroue bereik en toegerus om kinders in hul eie gemeenskappe te bereik. Die vrouens kom van Kayelitsha en Nomsamo. Hulle is aangemoedig om 'n sirkel saam met ander mammas in hul onmiddellike woonbuurt te vorm waarin almal se kinders beskerm kan leef. Dit is waar kinders so blootgestel is aan misbruik en seksuele uitbuiting. Hulle verstaan ook dat 'n ingeligte kind beskerm is, omdat hy of sy 'n beter besluit in 'n lokval situasie kan neem.

Een van die vrouens was so oortuig van die boodskap wat sy gaan oordra en het dadelik begin voorberei om haar Sondagskoolklassie in te lig oor die gevaar van mensehandel en met behulp van die Waardevol vir Jesus boodskap te begelei hoe om op te tree in 'n situasie van seksuele misbruik en uitbuiting.

Isabel Vroon
Projekleier

Let op dit begin 16:00.

Hierdie is een van die stellings in die Bybel wat ons maklik sê sonder om mooi te dink aan wat dit werklik beteken. Hierdie stelling het ook verskillende betekenisse afhangende van wat in ons lewens gebeur.

Vir Paulus is dood ‘n werklikheid. Ons lewe asof die dood nie werklikheid is nie, as dood ‘n werklikheid is praat ons eenvoudig net nie daaroor nie. As ek nie vrede het met die dood nie, kan ek nie lewe nie. Hoekom is dit so moeilik om oor die dood te praat.

Ons lees Sondag uit Filippense 1:21-30

 

Sondag, 22 Oktober is die laaste geleentheid vir hierdie jaar om jou belydenis van geloof tydens een van die eredienste af te lê. 
Aansoeke sluit op 2 Oktober.

Belydenisaflegging bestaan uit twee geleenthede:
‘n Gespreksgeleentheid in die Kapel waar die jongmense, hul ouers en/of familie saam nagmaal gebruik. Dié geleentheid vind plaas die Woensdag om 19:00 vóór die Belydenissondag,
en die openbare belydenis van geloof in een van die erediens op die Sondag tydens die klassieke-, informele diens, aandkerk of Tienerkerk.

Belydenisvorms is beskikbaar by die kerkkantoor of kan afgelaai word op die gemeente se webblad deur te kliek op Mediateek; Aflaaidokumente; Kantoordokumente.

Navrae kan gerig word aan Annette Botha

Top