Met die besoek aan Straatwerk word mens deeglik bewus van ‘n ‘ander’ wêreld. Ons rustige en veilige bestaan in Somerset-Wes is vêr verwyder van die naglewe in Langstraat, daar waar die vroue as sekswerkers moet oorleef. Die vrou met wie ek kontak maak, pas nie in die rol van ‘n prostituut nie. Sy is vasgevang in mensehandel en die man wat haar gekoop, haar werkgewer, is ‘n ongenaakbare mens wat hoë eise stel.

Sy is op haar lewensreis en ek is dankbaar vir ‘n kort rukkie wat ek teenwoordig kon wees. Mag haar drome bewaarheid word om weer terug te keer na haar moeder en kind.
Isabel

Ek het besef dat dit slegs genade van God is as jy nie ingetrek word in sulke tipe praktyke nie.
Marina

Dit was vir my 'n Goddelike ervaring wat nie net my geloof verryk het nie, maar ook my menswees.
Dit het net weereens die waarheid van Rick Warren se woorde bevestig: " It's not about us, it's about God!"
Ina

Projekleier: Isabel Vroon

Op die foto is die groep wat gaan besoek het.

Tyd van verootmoediging en gebed - 15 Maart 2018
Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel: Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne. (Jes 43:1 – 1983 Vertaling)

Om bang te wees, is die donkerkamer waar negatiwiteit ontwikkel word. Plato het gesê: “Ons vergewe maklik ‘n kind wat bang is vir die donker. Die vraag is of ons ook grootmense moet vergewe wat bang is vir die lig.”>>

Lees verder: Lydenstyd - dag 30

Tyd van verootmoediging en gebed - 14 Maart 2018
Selfs jongmanne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle fleur struikel en val, maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. (Jes 40:30-31 – 1983 Vertaling)

So moeg! Die klagte van soveel mense – oud en jonk. Die lewe is immers so gejaag – daar is eenvoudig nie tyd om te rus nie. En jy aanvaar dit is maar die rede waarom jy nie soggens uit jou bed kan kom nie. Daar kan ook ander redes wees.

Een van die redes kan ‘n geloofsrede wees – voortdurende twyfel, onsekerheid en ‘n soeke na sin in die lewe kan só uitputtend wees. Matteus vertel: Toe Hy (Jesus) die menigtes sien, het Hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie.>>

Lees verder: Lydenstyd - dag 29

Ons het die verlede Woensdag saam kaartjies gemaak en het besluit om dit te skenk aan Seniorsorg. Kom kuier gerus saam op 11 April wanneer ons weer so maak, almal is welkom.

Navrae: Meagin by 021-851 5582

Tyd van verootmoediging en gebed - 13 Maart 2018
Daarna het die Here vir Moses gesê: “Sê vir Aäron: Swaai jou kierie en slaan op die grond dat daar muggies oor die hele Egipte kom.” Hulle twee het toe so gemaak. Aäron het die kierie geswaai en op die grond geslaan, en mens en dier was oortrek van die muggies. In die hele Egipte het elke krieseltjie stof 'n muggie geword. Die towenaars het dieselfde probeer doen met hulle towerkunste, dié keer om muggies voort te bring, maar hulle kon nie. Mens en dier was oortrek van die muggies. Toe sê die towenaars vir die Farao: “Dit is die vinger van God!” (Eks 8:16-19a – 1983 Vertaling)>>

Lees verder: Lydenstyd - dag 28

Top