Tyd van verootmoediging en gebed - 26 Maart 2018
"Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar ook na dié van ander. Julle moet dieselfde gesindheid onder mekaar openbaar as wat in Christus Jesus was: Hy wat in die gestalte van God was, het nie sy gelykheid aan God beskou as iets waaraan Hy moes vashou nie, maar Hy het Homself prysgegee deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het Hy Hom verneder deurdat Hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis." (Fil 2:4-8 2016 Vertaling)

Dit bly een van die aangrypendste teksgedeeltes: Hy wat God is, gee Homself prys deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Jesus word ‘n brose mens wat tussen mense kom leef en fisies vir ons kom wys hoe en wie God werklik is. Hy word gekruisig omdat die wêreld nie so ‘n lewensveranderende uitkyk op die lewe en die werklikheid kon duld nie. Jesus se lewe en lering het ingedruis teen alle idees wat hulle oor die lewe het; selfs die idees wat hulle oor God gehad het.>>

Lees verder: Lydenstyd - dag 41

Uyavula Lees- en Skryfprojek
Augustus 2011 is die Uyavula Lees-en Skryfprojek geregistreer met die doel om bloot deur leesklubs in die middae na skool, die liefde van Jesus deur stories, boeke en geletterdheid na kinders te bring. En, om sodoende ‘n (klein) bydrae te lewer om die kinders se leesvermoë te verbeter. Ons het geen gedagte of droom gehad om enigsins by enige skool gedurende skoolure met lees-aktiwiteite betrokke te raak nie.

Vandag is die wonder dat Uyavula vrywilligers, behalwe vir vier middag leesklubs, ook by vier skole in 33 grondslagfase-klasse stories voorlees en so leeslekkerte verskaf aan ongeveer 900 kinders. Die Here het dit in Sy wysheid laat gebeur en terselfdertyd kosbare vrywilligers voorsien; alles en elkeen op die regte tyd om in die groot nood in skole te voorsien - aan Hom die eer!

Die invloed van ellendige lewensomstandighede, die afwesigheid van ‘n leeskultuur, asook klaskamers wat arm is aan storieboeke, het baie nadelige gevolge vir die meeste kinders in ons gemeenskappe. Einde 2017 is die ontstellende bevindinge bekend gemaak, naamlik dat 78% van graad 4-leerders in Suid-Afrika nie met begrip kan lees nie.>>

Lees verder: ‘n Storie van hoop, geleenthede en Sy genade

Tyd van verootmoediging en gebed - 25 Maart 2018
Jesus het hulle geantwoord: “Breek hierdie tempel af en in drie dae sal Ek hom oprig.” Die Jode sê toe: “Ses en veertig jaar lank is daar aan hierdie tempel gebou, en u sal hom in drie dae oprig?” Met “hierdie tempel” het Hy egter sy liggaam bedoel. (Joh 2:19-21)

Johannes hou nogal daarvan om ons met ander oë te laat kyk: As jy dink aan die tempel of kerk, dink aan Jesus; as jy dink aan die afbreek van die tempel of kerk, dink aan Jesus se kruisiging; as jy dink aan die heropbou van die tempel of kerk, dink aan Jesus se opstanding.

Die kerk is dus nie ‘n plek nie, maar ‘n verhouding, ‘n beweging waarin Jesus voorloop. Ek gaan dus nie eintlik kerk toe nie, ek loop saam met ander in die voetspore van die Here Jesus Christus. Ek is kerk as deel van hierdie beweging.>>

Lees verder: Lydenstyd - dag 40

Tyd van verootmoediging en gebed - 24 Maart 2018
Hy het die plek Massa en Meriba genoem omdat die Israeliete daar met Moses rusie gemaak het en ook omdat hulle die geduld van die Here op die proef gestel het toe hulle gesê het: “Is die Here by ons of nie?” (Eks 17:7)

Interessant dat wanneer ons in ‘n krisis is, hartseer ervaar, siek is, tekort aan geld het, ons dit baie maklik vertaal na: “Is die Here nog by ons of nie?” Die “probleem” word ‘n God-vraag. Toe die Israeliete se water opraak, wonder hulle of die Here nog by hulle is; soos sommige van ons ook dalk kan wonder oor die droogte, die land, my gesondheid, die onsekerheid.

Natuurlik is daar tye in ‘n mens se lewe waarin die teenwoordigheid van die Here meer sigbaar is; daar is ook die tye waarin dit nie so eenvoudig is om die Here se teenwoordigheid te ervaar nie.

Die Here hoor die noodroep van die Israeliete en verlig hulle nood. Hy gee vir hulle water. God gee ook lewende water wat hoop bring. Die Here antwoord hulle diepste nood: Ek is by julle teenwoordig.

Die kruisiging, die opstanding van die Here Jesus Christus en die uitstorting van die Heilige Gees is ‘n duidelike teken dat die Here by ons teenwoordig is. Jesus se beloftes aan ons is baie duidelik: “Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.” (Matt 28:20).

Die Here is by ons in die droogte, langs my siekbed, wanneer dinge skeefloop in die land, kerk, gemeente en gemeenskap.

Gebed: Dankie Here vir U teenwoordigheid, ook in die tye waarin dit nie so voel nie.Amen

Matt 13:31-33
Ons kan so maklik vasgedraai raak in die onstuimigheid van die land, ook in die kerk en gemeente, en in die proses vergeet om te droom oor hoe dinge kan lyk. Jesus se kruisiging en opstanding herinner ons dat die storie anders kan verloop as wat dit nou lyk. Paastyd nooi ons om te kom droom oor ʼn ander werklikheid. Transformasie, alhoewel dit vir baie ʼn negatiewe woord is, is ons kernbesigheid: Ons is deel van ʼn helende transformasieproses waarin God die harte van mense en gemeenskappe verander.

Waarom kan ons dit bely: Die koninkryk van God is hier en die Drie-enige God is aktief besig. Ons is nie net besig om mense bewus te maak van die verlossing in Christus sodat ons eendag in die hemel kan wees nie. Ons vestig mense se aandag op die werklikheid van God se koninkryk en Sy aktiewe betrokkenheid in die lewe van mense en gemeenskappe. Ons is ook instrumente in God se hande wat hierdie Koninkryk van Hom sigbaar maak.

Ons leef en werk in ‘n genadelose wêreld, maar wat ‘n voorreg om juis in so ‘n wêreld tekens van God se genade op te rig en te wees. Hierdie tekens kan ‘n groot verskil maak. Jesus het die koninkryk vergelyk met ‘n mosterdsaadjie en suurdeeg – ‘n klein saadjie en bietjie suurdeeg maak ‘n groot verskil.

Ek is opgewonde oor die feit dat ek deel is van ‘n genade revolusie. Daarom bly ek droom . . .

Top