Almal is welkom

Een van Helderberg Uitreik se projekte.

Vir elkeen van ons is tydsbesteding ‘n uitdaging! Vir elkeen van ons beteken ‘n 9-tot-5-dag iets anders. Vir sommige van ons beteken ‘n
9-tot-5-dag om by die werk in ‘n kantoor te wees, vir ander is dit om by die huis te wees en na my kinders om te sien, vir ander beteken dit om my kleinkinders rond te ry, en vir ander om rustig by die huis te wees. Ons hou ons besig met soveel dinge, maar wat hiervan is sinvol? Hoe
gebruik ek my tyd sinvol? Nog ‘n groter vraag: Kan ek praat van “my” tyd? Is alle tyd nie maar God se tyd wat Hy net vir ons leen om iets sinvols en betekenisvol daarmee te doen nie?

Jesus het ons iets merkwaardig oor tydsbesteding kom leer. In Markus 1:15 word die woorde, “die tyd het gekom” gebruik. As jy die res van Markus gaan lees, sal jy sien dat die wêreld op die ou end verander is deur hierdie verstaan van “tyd”. Hier is iets uniek aan hierdie frase en hierdie verstaan van tyd wat onderskeidend is van net gewone, alledaagse tydsbesteding. Hierin lê iets verskuil van wat Paulus bedoel wanneer hy sê: “Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God.” (1 Kor. 10:31).

Die dieper ritme wat ons hier moet aanleer, is dat ons rus nodig het. Rus (“Sabbat” of “Sabbats-oomblikke”) is die plek waar ek besef dat ek baie meer is as net dit wat ek doen. En dat ek die persoon wie God my gemaak het, moet vier!

'n Baie belangrike onderwerp.

Erediensbywoning

Ek gaan deur ons statistiek vir erediensbywoning vir die afgelope 3 drie jaar en dit is baie duidelik dat daar ʼn duidelike afname in die erediensbywoning van Helderberg Gemeente is. Aan die eenkant neem die lidmaat getalle toe, maar aan die anderkant neem die erediensbywoning af. Natuurlik is erediensbywoning nie alles nie, maar dit sê ook iets. ʼn Mens sou dink dat juis in hierdie tyd waarin ons leef erediensbywoning vir mense belangrik sal wees.

Natuurlik is ons eerste verantwoordelikheid om die regte vrae te vra: Wat moet ons hoor? Wat is die Here besig om vir ons te sê? Help ons eredienste mense om in die tyd op God te fokus en as Sy dissipels te leef? Word ons tydens ons eredienste genoegsaam bemoedig, versterk, opgebou en toegerus om juis in dié tyd op God en mekaar te fokus? Is eredienste ʼn geleentheid waar ek deur God aangeraak word.

Dat mense aan mekaar verbind bly in een gemeente, is natuurlik ʼn wonderwerk. Uiteenlopende mense wat in God glo, word aan mekaar verbind deur ons Here Jesus Christus wat deur God opgewek is en deur Sy Gees wat in ons werksaam is.>>

Lees verder: Is dit nog werklik nodig?

Top