Die Here stel my ‘n pas vas - ek sal nie haas nie.
Hy laat my tot stilstand kom vir rustige oomblikke.
Hy voorsien my van beelde van stilte wat die vrede in my herstel.
Hy lei my in weë van bevoegdheid deur kalmte van gees.
Hy rig my na vrede.
Al het ek baie dinge om elke dag te doen,
sal ek nie paniekerig word nie, want Sy teenwoordigheid is by my.
Sy ewigheid, Sy almag hou my in balans.
U berei vir my verfrissing en vernuwing
te midde van al my aktiwiteite.
U salf my gedagtes met olie van rustigheid.
My beker van vreugdevolle energie loop oor.
Net harmonie en doeltreffendheid sal die vreugde wees
van al my ure.
Want ek sal in pas wees met my Here
en in Sy huis vertoef vir ewig!

Johannes 6:1-21
In die kerkmilieu hoor jy baie die te min-uitsprake: Te min mense stel belang; te min geleenthede om dit of dat te doen; mense het te min tyd daarvoor; natuurlik ook - te min geld, ons sal dit nooit kan bekostig nie; te min alles . . . Dit is natuurlik ook ʼn werklikheid.

Maar: Daar is ook ʼn ander werklikheid. Jesus is by ons. Wat ons het en wat ons is – is genoeg vir Jesus. Vyf broodjies en twee vissies was toe genoeg vir Jesus. Te min – rêrig? Johannes 6:1-21 skep ‘n ander werklikheid. God is ʼn groter werklikheid as die wêreld waarin ons vasgevang is. In God se hande word dit wat in ons oë dalk onbeduidend en onbenullig voorkom, groot. God is energie en krag. Hy straal ook energie en krag uit. Hy gee ook energie en krag aan ons. Ons het nog so baie om te ondek van God, van onsself, van ander en die wêreld.

Ons kan dus opereer vanuit ‘n “te min-ingesteldheid” of met “‘n oorvloed-ingesteldheid”. Die gebeure in Johannes 6 nooi ons uit om met ‘n ingesteldheid van oorvloed wat nie sinoniem is met uitspattigheid, spandabelrigheid en onverantwoordelikheid nie, maar sinoniem is met: God het aan ons ‘n lewe in oorvloed gegee – ons het soveel geleenthede en so baie om te kan bied.

Te min – rêrig?

Ons borge is:
Cara-Camp Caravan & Outdoor Centre en The Trolley Company

Hier is die opsomming van ons nuwe reeks:

Sondag 5 Augustus
Wortels: Genesis 1-3
Die woord “huis” impliseer huwelik, ouerskap, kindwees, broers, susters en familie. Dit gaan egter baie verder en of ons nou groot geword het in 'n tradisionele familie of nie, jou huis is die plek waar jy lewe en die saam met wie jy lewe. Jou familieboom bestaan uit jou biologiese familie, maar jou groter familieboom bestaan ook uit jou geestelike familie.
Ons moet egter by die wortels van die boom begin. In die begin het God bedoel dat ons in 'n verhouding met Hom leef. Dat ons verhouding met hom ook die voorbeeld van ons verhouding met mekaar moet wees. Ongelukkig het hierdie verhouding seer gekry.
Ons het almal al ervaar hoe familie (ook geestelike familie) verhoudinge seer en ongemaklik kan wees. Ons begin met die Genesis-verhaal soos ons dit kry in hoofstuk een tot drie en gaan kyk na die herstel van hierdie verhoudinge deur Jesus se werk aan die kruis.

Sondag 12 Augustus
Seisoene: Prediker 3:1-8
Ons vergeet partymaal dat die lewe uit verskillende seisoene bestaan en dat ons nodig het om al hierdie seisoene in ons lewens te erken en te omhels sodat ons vrugte kan dra. Jesus sê “bly in my sodat julle sal vrugte dra”. Ek kan so maklik besig raak met my behoeftes dat ek nie ander en hulle behoeftes erken nie. Ons moet met mekaar verbind bly as huis en as kerk, sodat ons by ander kan leer wat dalk in 'n ander seisoen is.
Die kerk-familie bestaan uit verskillende generasies wat elke hulle plek het om te groei en te dien en vrugte te dra. God het jou nou in hierdie gemeenskap om meer vrugte te dra en ander te help met vrugte dra. Dit is juis baie keer wanneer my eie kinders uit die huis is dat ek in ander mense se lewens kan inbou en tog is dit dan wanneer mense terug trek. Deut 6 is ook hier belangrik.>>

Lees verder: Familieboom van God

Die wit olifant-tafel by die Lente-makietie is opsoek na alles in jou huis wat jy nie meer gebruik nie. Handig dit asseblief in by die kerkkantoor en merk dit “wit olifant”.

Kontak vir Maatjie Botha by 021-855 3872 of 082 619 9 040 indien sy dit by jou huis moet kom afhaal.

Jou oortollige goed is goud werd vir ons.

Top