‘n Hartlike dankie aan elkeen wat deur voorbidding, finansiële bydraes, donasies/skenkings en ondersteuning hulle hande uitgesteek het om só
Uyavula in staat te stel om liefde en leeslekkerte in 818 kinders se lewens in te dra.

Ons is baie dankbaar dat die Hemelse Vader kosbare mans, dames en tieners beskikbaar gemaak het om weekliks met soveel liefde en passie heerlike storievreugde in die klaskamers en by die leesklubs te verskaf. Hy is getrou; aan Hom dank en eer!

Hugo Beukes, Evan Marais, Lizanne van Zyl, Rinus Beukes en Charl van den Berg het verlede week saam met Danie Möller die bergfiets Pelgrimstog van Hoop onderneem van Somerset-Wes tot by die suidpunt van Afrika, by Agulhas.

Van die hoogtepunte was die ontmoetings met ‘n groot verskeidenheid van mense langs die pad en die ervaring van  die natuurskoon van God se skepping.

Almal wat met Kobie Groenewald te doen het, getuig van haar liefdevolle deernis en die manier waarop sy die Dienssentrum as ‘n bediening bestuur. Die woord “engel” word vrylik gebruik.

  • Kobie het in 2013 as vrywilliger by die Dienssentrum begin werk en het in 2014 die leisels daar oorgeneem. Sy lig enkele hoogtepunte van die afgelope drie jaar uit:
    - Sy sê sy was ‘n stukkende mens toe sy by die Dienssentrum begin werk het, vanweë persoonlike verliese en siekte in die familie. Die Diens-sentrum het vir haar heling gebring. “Ek het baie meer geestelike seën beleef as wat ek en die span ooit kon uitdeel”.
    - “Mense is op aarde gesit om om te gee vir mekaar, as elkeen net ‘n bietjie wil omgee, sal dit ‘n groot verskil maak. Die Dienssentrum is die vlam-metjie waar liefde en omgee gedy en ‘n getuienis in die gemeenskap is”.
    - Kobie het in die paar jaar soveel liefde ontvang en vriendskappe gemaak en sy weet sy gaan dit nooit verloor nie.

Kobie en haar man, De Wet, gaan nou aftree op Baardskeerdersbos. Dit sal seker nie lank wees voordat sy in daardie gemeenskap begin woel nie.

Baie dankie vir jou onbaatsugtige diens Kobie! Helderberg Uitreik en Helderberg Gemeente gaan jou ontsettend baie mis!

Kobie (regs op die foto) spreek haar dank uit teenoor almal wat die Dienssentrum so mooi ondersteun en weet dit sal voortgaan met haar opvolger, Yolande Kennedy (links op die foto) aan die stuur van sake.

 

Die meeste van ons wil graag heel mense wees. Ons besef egter dat ons nooit heeltemal heel is nie – eintlik gebrokenes in die teenwoordigheid van ‘n heel God. Die pad van heelwording is ‘n lewenslange dissipelskap pad saam met die Here. Gelukkig stap ons nie hierdie pad alleen nie. Ons is deel van ‘n geloofsgemeenskap waar ons bereid is om mekaar se laste te dra (Galasiërs 6:2).

In Galasiërs 6 en 1 Timoteus 4 vind ons ‘n paar riglyne wat ons help op hierdie pad van heelwording. Ons moet nee sê vir versoekinge en allerlei onheilige en sinlose redenasies (Gal 6:1; 1 Tim 4:7a). Ons moet onsself voed met die woorde van die geloof (1 Tim 4:6). Ons word ook opgeroep om te oefen in toewyding aan die Here (1 Tim 4b-8). Vandag is die laaste Sondag in ons reeks “Nes ons is…”. Tydens die afgelope reeks het ons gefokus op talle van hierdie oefeninge of ritmes van die Jesus-lewe. Van die manier hoe ons “connect” met die Here tot die dien van die Here met ons unieke gawes. Is jy bereid om hierdie lewenslange pad van heelwording saam met die Here en saam met mekaar te stap?

Top