Matt 5:43-48 en 1 Joh 4:7-12
Ons fokus Sondag op die tweede deel van ons gemeente se slagspreuk, “’n Passie vir God en ’n hart vir mense.”

Die tweede deel word eintlik veroorsaak deur die eerste; ’n passie vir God lei daartoe dat ons met God se oë na ander mense begin kyk. Liefde kom van God, sê Johannes. Ons fabriseer dit nie in onsself nie. Hierdie liefde geld vir mense naby my – my familie en vriende en medegelowiges – maar óók vir vreemdelinge en selfs vyande. Wanneer Jesus ons aanmoedig om ons vyande lief te hê, sê Hy dat ons in die proses kinders van God word, al meer soos God optree en lyk. God se liefde kom dan by mense uit deur ons hande en in ons oë.

God se liefde vir ander is dan nie meer bloot iets waaroor ons praat nie, maar iets tasbaar en konkreet.

Verlede jaar het Lea Luiten as deel van die Kinderevangelisasie-projek agter gekom dat daar kinders in Beverly Hills (Strand) is wat glad nie skool toe gaan nie.

Lea en Martina het begin om die kinders te help met basiese lees-vaardighede twee oggende per week. Die groter taak was egter om vir heelwat van die kinders (party is al 9 jaar oud) vir die eerste keer geboortesertifikate te kry en ouers te help om hulle te registreer by skole. Met baie gebede, harde werk en uithou, kan ons hierdie jaar met groot dank sê dat elkeen van hierdie 8 kinders skoolplasing gekry het!>>

Lees verder: Kinderevangelisasie:

‘n Inleidende werkswinkel in die gebed van stilte (centering prayer) word aangebied deur Contemplative Outreach SA Western Cape

Die gebed van stilte (centering prayer) is ’n praktyk van rus in en wag op God, van instemming tot die teenwoordigheid en werk van Christus in die stilte van jou wese, van verdieping van jou persoonlike verhouding met God.

Datum: Saterdag 2 Junie 2018
Registrasie: By die kerkkantoor (021-851 5582) en ook by die Kapel vanaf 08:45 op 2 Junie
Werkswinkel: 09:00 -13:00 in die Kapel
Navrae: Kontak gerus Breda Ludik by 083 375 8440

Geen koste verbonde, maar ’n vrywillige donasie sal waardeer word.

Baie dankie aan ieder en elk vir julle skenkings die afgelope week en ook oor die weke en jare. Sonder skenkings is daar nie ʼn doel vir die Dienssentrum nie.

Op die oomblik gee ons kos aan1 900 mense per week.

Baie dankie aan …
- Die winkels wat brood en groente op ʼn weeklikse basis aan die Dienssentrum skenk om te verpak en dan weer te versprei.
- Die voertuigskenking wat die oplaai en aflaai van die brood en groente moontlik maak.
- Die kosprodukte, klere en huisraad wat op gereelde basis by die Dienssentrum afgelaai word, word opreg waardeer. Dit wat ons projekte nie self kan gebruik nie word verder as net die Helderbergkom versprei.
- Die finansiële bydraes van lidmate.
- Die kosbare tyd wat vrywilligers spandeer om te help by die Dienssentrum.

‘We make a living by what we get, but we make a life by what we give’

Yolandé
Dienssentrum by 021-850 6911 of 021-850 6912

Markus 12:28-31 en Romeine 12

Leef met ʼn passie vir God en ʼn hart vir mense en ʼn wêreld in nood – dit is die woorde waarmee Helderberg Gemeente hom/haar wil vereenselwig. Dit is ons DNA.

Wat sê ons met die woorde: Leef met ʼn passie vir God. Ons kan die wonderlikste projekte binne die gemeenskap aanpak; ons kan die beste predikers kry; ons kan die wonderlikste programme en praatjies aanbied, maar as ons nie opgewonde is oor God nie, beteken dit nie veel nie. Jesus se woorde aan die mense wat wou weet: Wat is die grootste gebod?, was: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Paulus verwoord dit pragtig in Rom 12:11 - Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here.

Enige goeie kuns, drama, musiek, argitektuur, poësie word gedryf deur passie. Niks wat die moeite werd is ontstaan sonder passie nie. Passie is wat die lewe energie gee. Passie maak die onmoontlike moontlik. Passie gee jou 'n rede om in die oggend op te staan en te lewe. Sonder passie word alles eentonig en vervelig.

‘n Passievolle God skep ons met passie, lei ons, beskerm ons, sterf aan die kruis vir ons met passie. Passie maak die lewe lekker. Die Message sê in 12:30 "Jesus said, ’Love the Lord God with all your passion and prayer and intelligence and energy.’” As jy God wil volg, gee alles. Daarom staan daar in Kol 3:23 wat jy ook al doen, doen dit met jou hele hart vir God.

Leef met ʼn passie vir God!

Top