Ons borge is:
Cara-Camp Caravan & Outdoor Centre en The Trolley Company

Hier is die opsomming van ons nuwe reeks:

Sondag 5 Augustus
Wortels: Genesis 1-3
Die woord “huis” impliseer huwelik, ouerskap, kindwees, broers, susters en familie. Dit gaan egter baie verder en of ons nou groot geword het in 'n tradisionele familie of nie, jou huis is die plek waar jy lewe en die saam met wie jy lewe. Jou familieboom bestaan uit jou biologiese familie, maar jou groter familieboom bestaan ook uit jou geestelike familie.
Ons moet egter by die wortels van die boom begin. In die begin het God bedoel dat ons in 'n verhouding met Hom leef. Dat ons verhouding met hom ook die voorbeeld van ons verhouding met mekaar moet wees. Ongelukkig het hierdie verhouding seer gekry.
Ons het almal al ervaar hoe familie (ook geestelike familie) verhoudinge seer en ongemaklik kan wees. Ons begin met die Genesis-verhaal soos ons dit kry in hoofstuk een tot drie en gaan kyk na die herstel van hierdie verhoudinge deur Jesus se werk aan die kruis.

Sondag 12 Augustus
Seisoene: Prediker 3:1-8
Ons vergeet partymaal dat die lewe uit verskillende seisoene bestaan en dat ons nodig het om al hierdie seisoene in ons lewens te erken en te omhels sodat ons vrugte kan dra. Jesus sê “bly in my sodat julle sal vrugte dra”. Ek kan so maklik besig raak met my behoeftes dat ek nie ander en hulle behoeftes erken nie. Ons moet met mekaar verbind bly as huis en as kerk, sodat ons by ander kan leer wat dalk in 'n ander seisoen is.
Die kerk-familie bestaan uit verskillende generasies wat elke hulle plek het om te groei en te dien en vrugte te dra. God het jou nou in hierdie gemeenskap om meer vrugte te dra en ander te help met vrugte dra. Dit is juis baie keer wanneer my eie kinders uit die huis is dat ek in ander mense se lewens kan inbou en tog is dit dan wanneer mense terug trek. Deut 6 is ook hier belangrik.>>

Lees verder: Familieboom van God

Die wit olifant-tafel by die Lente-makietie is opsoek na alles in jou huis wat jy nie meer gebruik nie. Handig dit asseblief in by die kerkkantoor en merk dit “wit olifant”.

Kontak vir Maatjie Botha by 021-855 3872 of 082 619 9 040 indien sy dit by jou huis moet kom afhaal.

Jou oortollige goed is goud werd vir ons.

“I’ve learned that I am okay”
Is dit nie kosbare woorde nie? Die woorde kom uit die mond van ‘n sesjarige seuntjie saam met wie ons ‘n pad gestap het by die Beradingsentrum.

Hierdie ses woorde som so mooi op dít wat die Beradingsentrum streef om te wees, ‘n plek waar enige iemand in die gemeenskap kan kom aanklop vir emosionele ondersteuning en iets van Jesus se liefde kan beleef.

Ons is ‘n span vrywilligers, gerugsteun deur ‘n deeltydse maatskaplike werkster, met ‘n passie om mense te ondersteun op hul reis na genesing en herstel.

Saggaria 8:23 verduidelik so presies wie ons poog om te wees: “So sê die Here die Almagtige: Daardie tyd sal uit al die nasies tien man, een Judeër aan die klere gryp en sê: “Ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor God is by julle”.

Hoe kan jy baatvind of betrokke raak by die sentrum?
- Eerstens is enige iemand welkom om by ons deur aan te klop vir ondersteuning, ongeag hoe groot of klein jy dink jou probleem is, dit is altyd makliker om saam met iemand daardeur te werk.
- Verder is daar altyd befondsing nodig om die administratiewe kostes van die sentrum te befonds. Sien ons “borg ‘n sessie inisiatief” op die webblad.
- Indien jy wil deel word van ons span om ander te ondersteun, kom ontmoet ons asb. na afloop van die diens in die Tent om meer uit te vind oor hoe jy kan betrokke raak.

Verdere navrae kontak Meagin by die kerkkantoor. 

Soek ‘n boek

Ons beplan `n lekker boekverkoping tydens die Lente-makietie, maar dan het ons boeke nodig. Lekker baie boeke! En dis waar jy ons kan help.

Gaan staan voor die boekrak en haal alle boeke uit wat jy nie weer gaan lees nie en bring dit vir ons kerk toe, gee dit af by die kerkkantoor, gemerk: l-m (boeke). Ons soek lekker leesboeke wat ander ook sal wil lees, dalk `n kookboek of tuinboek wat nie meer gebruik word nie, letterlik enige boek op jou rak of koffietafel (enige boek wat nog in `n goeie toestand is, Afrikaans of Engels).

Vir meer inligting: Annette Gerber 082 5457718 of Meagin van der Westhuizen 071 3540509

Top