Die Adam omgeegroep het verlede week 'n paar kinderhartjies by Ons Plekkie Speelgroep en Nasorgsentrum blygemaak met 'n worsbroodjie-braai en roomys.

Op Sondag 12 Maart was daar ‘n handvol inskrywingsvorms uitgedeel aan kinders wat gretig is om die langnaweek van 28-30 April te gaan kamp. Kamp is belangrik vir die Tekkiekerk, want dit bied ‘n geleentheid om ononderbroke sinvol in te bou in ‘n jong dissipel se lewe. Hierdie jaar gaan ons #Imagine Kidz se materiaal gebruik wat fokus op ons identiteit in God. Kinders het ongelooflike kapasiteit om gemeenskappe te beïnvloed as hulle energie en naïwiteit sinvol ontgin word.

Kliek hier om die inskrywingsvorm af te laai.

Datum: 18-20 April 2017 (begin die Vrydagoggend)
Koste: R350

Beperkte vervoer is beskikbaar vanaf Helderberg Gemeente.

Kontakpersoon: JC de Jong

 

19 Maart: #Imagine kamp, dus geen Tienerkerk nie.
26 Maart: kwartaal 1 se afsluiting

 

 

You may choose to look the other way, but you can never say again that you did not know.

Ons droom
Veiligheidshuis in Somerset-Wes waar kinders wat uit mensehandel gered word, 'n beskermde plek van herstel sal vind.

Nasionale hulplynnommer - 0800 222 777

Cybersex is die nuwe dwelm. Tans word daar meer geld wêreldwyd hieraan spandeer as aan dwelms. Jong kinders is meestal die
slagoffers.

Bewusmaking bly die kragtigste wapen teen mensehandel. Stop'it! se fokus is om kinders bewus te maak van die gevaar van seksuele uitbuiting, en gebruik van dwelms wat lei tot mensehandel. STOP Suid-Afrika ondersteun Stop'it! met opleiding vir effektiewe aanbiedings.

Praktiese hulp:>>

Lees verder: Getuienisgeleentheid van STOP' IT!

Wat wil ons met kinderbediening bereik? Almal sal saamstem dat die begeerte van ons harte is dat kinders JESUS SAL KEN.

Dit gebeur deur ‘n Ontmoeting met die Lewende God. Deur Jesus te ken, leer hulle om Hom te vertrou. Kennis wat oorgaan in vertroue, is geloof!

Hoe leer mens iemand ken, veral iemand wat jy nie kan sien nie? Deur soveel moontlik van Hom uit te vind en dit wat hierdie reeks vir ons gaan leer. Nie alleen gaan dit ons leiers help om hul kleingroepie se kopkennis oor Jesus uit te brei nie, maar ook hul hartskennis.

Temas wat aangeraak word in dié reeks:
· Jesus se lewensverhaal, sekere “hoede” wat Hy gedra het (1’ste kwartaal)
· Jesus se wonderwerke
· Jesus se gelykenisse
· Jesus se “ek is…” uitsprake

Top