Ons almal hou van ‘n goeie storie. ‘n Goeie storie word ook onthou en gereeld oorvertel. Mense gee ook nie om dat ‘n goeie storie oor-en-oor vertel word en om weer-en-weer daarna te luister nie. Stories trek mense in en jy herken jou eie storie soms in die stories wat vertel word. Daarom kan stories soms nogal ontstellend wees, omdat dit so na aan jou eie storie kom. Stories laat ons wonder en herbesin.

Jesus se gelykenisse is meer as net stories. Dit is stories wat jou konfronteer met jou eie denke oor God, sy Koninkryk, mense en die lewe. Daarom kan gelykenisse soms so ontstellend en ontwrigtend wees. In die tyd van Jesus het mense soms met woede en agressie op die gelykenisse gereageer, omdat dit hulle ongemaklik gemaak het en hulle met aspekte van hulle lewe gekonfronteer is wat bepaalde diskoerse in hulle lewens oopgevlek het. Om ongemakik te wees, is natuurlik nie sleg nie. Ongemak dring ons tot ander insigte en gedrag.>>

Lees verder: In gelykenisse vertel

Daar is nog 2 geleenthede hierdie jaar indien jy graag jou lewende verhouding met Jesus Christus wil bely:

Sondag van aflegging           Aanduiding van deelname voor of op:
30 Julie 10 Julie
22 Oktober 2 Oktober

Belydenisaflegging bestaan uit twee geleenthede:

• ‘n Gespreksgeleentheid in die Kapel waar die jongmense, hul ouers en/of familie saam nagmaal gebruik. Dié geleentheid vind plaas die Woensdag om 19:00 vóór die Belydenissondag en
• die openbare belydenis van geloof in een van die erediens op die Sondag tydens die klassieke-, informele diens, aandkerk of Tienerkerk.

Belydenisvorm is beskikbaar by die kerkkantoor of kan afgelaai word op die gemeente se webblad, kliek hier

Navrae kan gerig word aan Annette Botha

Ons dink aan Danie Möller en sy familie met hul pa, dr Hennie Möller, se afsterwe. Hy is Donderdagnag, 15 Junie 2017, oorlede nadat hy die vorige dag inmekaar gesak het. Hy is op 4 Oktober 1935 gebore en het diep spore in die bediening getrap. Na sy opleiding in Wellington as sendeling of “donkie” soos hulle in die omgang bekend gestaan het, is hy in 1958 as predikant gelegitimeer. Hy was onder andere moderator van die NGKA (nou VGKSA) Noord-Transvaal en voor sy aftrede was hy die saakgelastigde en verantwoordelik vir Rentmeesterskap-opleiding in die sinode. Hy en sy vrou Rentia was die laaste 15 jaar aktiewe lidmate van Helderberg Gemeente en baie betrokke by veral die Mosambiek projekte van Helderberg Uitreik. Gelukkig weet ons, of ons nou lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Die Here het oom Hennie se tent opgevou en hom laat tuiskom in die plek wat hy vir hom voorberei het. Hy was gereed om te gaan. Om te mag sterf, is ook deel van God se genade en omgee.

Almal welkom

#Tienerkerk sluit op 25 Junie om 18:00 af met die fliek “The Shack”. Ons nooi ouers uit om saam met ons te kom kyk en na die tyd saam te gesels oor die fliek.

Top