Erediensbywoning

Ek gaan deur ons statistiek vir erediensbywoning vir die afgelope 3 drie jaar en dit is baie duidelik dat daar ʼn duidelike afname in die erediensbywoning van Helderberg Gemeente is. Aan die eenkant neem die lidmaat getalle toe, maar aan die anderkant neem die erediensbywoning af. Natuurlik is erediensbywoning nie alles nie, maar dit sê ook iets. ʼn Mens sou dink dat juis in hierdie tyd waarin ons leef erediensbywoning vir mense belangrik sal wees.

Natuurlik is ons eerste verantwoordelikheid om die regte vrae te vra: Wat moet ons hoor? Wat is die Here besig om vir ons te sê? Help ons eredienste mense om in die tyd op God te fokus en as Sy dissipels te leef? Word ons tydens ons eredienste genoegsaam bemoedig, versterk, opgebou en toegerus om juis in dié tyd op God en mekaar te fokus? Is eredienste ʼn geleentheid waar ek deur God aangeraak word.

Dat mense aan mekaar verbind bly in een gemeente, is natuurlik ʼn wonderwerk. Uiteenlopende mense wat in God glo, word aan mekaar verbind deur ons Here Jesus Christus wat deur God opgewek is en deur Sy Gees wat in ons werksaam is.>>

Lees verder: Is dit nog werklik nodig?

Kom vra al jou vrae.


Moenie dit mis nie.

In ons gejaagde lewens is dit al selfs vir ons kinders iets ongewoon om te ontspan, niks te doen, net te speel en kind te wees. Op Vrydag, 27 Oktober het 45 opgewonde graad 1 – 3 kinders hier aangekom vir die jaarlikse oorslaap! Dit was hope pret, lekker saamspeel, pizza-eet, saam gesels en lag.

Ons het ook geleer oor hoe deel ek God se Goeie Nuus met my maats met behulp van die Woordlose boekie.

Kinders is huis toe met ‘n papier kwakkertjie wat hulle kan gebruik as ‘n speletjie wanneer hulle die Goeie Nuus deel, asook ‘n verduideliking van die kleure van die Woordlose boekie.

Natuurlik is ‘n oorslaap nie ‘n oorslaap sonder ‘n fliek nie en het ons heerlik saam gekyk tot Klaasvakie ons oorval het. Dankie aan almal wat dit moontlik gemaak het. Dit was hope pret!

Ons sien en hoor van mense wat baie swaarkry. Op ‘n afstand lyk hulle situasie erg. Maar stel jou voor dit was jy. Jy moes vandag in hulle skoene staan.

Jy staan in die skoene van ‘n vrou wie se man wreed vermoor is. Of in die skoene van ‘n pa wie se kind deur dwelms van hom weggedryf word. Of in die skoene van ‘n jong man wat vasgevang is in die wêreld van bendes. Of in die skoene van ‘n jong meisie wat bang is om te gaan slaap, want sy word gemolesteer in haar eie huis. Of in die skoene van iemand wie se huis afgebrand het. Of in die skoene van ʼn boer wat sy bome of diere sien vergaan in die droogte. Of ‘n enkelouer wat alleen die pot aan die kook moet hou.

Dit is dalk moeilik om jouself in te dink in so ‘n situasie. Dit is baie makliker om as toeskouer simpatiek raad uit te deel; om dit as ander mense se probleem te sien. Ons natuurlike reaksie is om onsself te beveilig, te beskerm, uit die situasie te emigreer – al is dit net in ons koppe.

God sien ook die swaarkry van die mensdom. God se reaksie was om self deur Jesus Christus in die aardse skoene van lyding en swaarkry te kom staan.

Joh 1:14 - Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, ... vol genade en waarheid. The Word became flesh and blood, and moved into the neighborhood. We saw the glory with our own eyes, ... generous inside and out, true from start to finish. (MSG)

As Jesus volgelinge is dit ons uitdaging om Hom ook hierin te volg en sy skoene te probeer volstaan; om Jesus te volg tot binne-in die skoene van mense wat hoop nodig het.

Onthou - Jesus is lig wat saam met jou in donker instap (Joh 1).

Top