Waarom is ek ‘n Uyavula voorleser vir skoolkinders?
Daar is soveel voordele vir die kinders. Deur vir kinders voor te lees, help jy hulle om lees te assosieer met positiewe en aangename ondervindings - en so word ‘n liefde vir lees gekweek. Hul taal- en luistervaardighede word ontwikkel en hul woordeskat en algemene kennis word terselfdertyd uitgebrei. Hulle word aan ‘n verskeidenheid skryfstyle blootgestel en ontdek watter skrywers en skryfstyle hulle van hou.

Deur saam met hulle oor die karakters, agtergrond en uitkoms van die storie te gesels, word hulle gelei om dit ook in verband met hul eie lewens te bring. Morele, sosiale en geestelike waardes kan so aangespreek en vasgelê word. Voorlees stimuleer die verbeelding en motiveer die kind om self te lees.

Maar voorlees hou nie net vir die kinders voordele in nie. Ek het ‘n Uyavula voorleser geword met die gedagte dat ek vir die kinders iets gaan beteken en was aangenaam verras om te ontdek hoeveel dit vir myself beteken. Die leerders se borrelende entoesiasme laat my uitsien na die leessessies. Dis ‘n wonderlike geleentheid om my eie liefde vir boeke met kinders te deel. Dit is vir my vervullend en sinvol. Dis ‘n voorreg. En dis boonop pret!

Maritha le Roux

Alle ouers en jongmense vanaf graad 7 – 11 word uitgenooi om komende Sondag, 15 Januarie om 18:00 die Tienerkerk in die kerk by te woon. Daarna van 19:00 – 20:00 gaan die verskillende grade na die volgende lokale vir hul dissipelskapgroepe:

  Fasiliteerder Lokaal
Graad 7 JC de Jongh Joppe
Graad 8 Hannes Theron Korinte
Graad 9 Herman Labuschagne    Patmos
Graad 10 Breda Ludik Efese
Graad 11      Paul Barnard Jeugsentrum

Hier is ook die belangrike datums vir die eerste kwartaal:

15 Januarie 18:00 - 20:00: Afskop van die Tienerkerk en dissipelskapgroepe
22 Januarie – 12 Maart: Tienerkerk & dissipelskapgroepe
18 – 20 Maart: #IMAGINE
26 Maart: Tienerkerk en kwartaalafsluiting
30 Maart – 18 April: skoolvakansie

Enige navrae kan gerig word aan JC de Jongh

Dit is vir ons ‘n voorreg om saam met julle, jul kosbare kind(ers) geestelik te versorg. Ons neem Jesus se uitnodiging in Lukas 18:16 ernstig op: Maar Jesus het die kindertjies nader geroep en gesê: “Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle”.

Ons beplan vir die kinders interessante aktiwiteite en voorsien meestal lesmateriaal, skryfbehoeftes, hulpmiddels en temaversierings (ook met Pinkster) gratis. ‘n Bydrae van R70 per kind per jaar sal ons help om ons beperkte begroting te laat klop. Dié gelde is betaalbaar by die kerkkantoor of die volgende twee Sondae by die inskrywingstafels in die Jeugsentrum.

Maak asseblief oor die volgende twee weke seker by die inskrywingstafels of jou kind se naam op die lys is en of jul kontakbesonderhede nog korrek is. Nuwe intrekkers is welkom om te kom inskryf.

Graad 1 – 6 kinders kom in die Jeugsentrum bymekaar.
Kleuters 3 – 6 jaar kom by die Kleuterkerk bymekaar en inskrywings word in Patmos gedoen.

Die jaarprogramme vir al die groepe is beskikbaar op die webblad onder “Bedieninge” en dan onder “Familiebediening” is die verskillende groepe.
Navrae: Annette Botha

Uyavula lees- en skryfprojek
Ek dink nie ek sal ooit vir iemand regtig kan vertel wat Uyavula vir my in 2016 beteken het nie. Nie net het ek geleer om te waardeer wat die Here en my ouers elke dag vir my bied nie, maar hier het ek ook geleer om geduld toe te pas en nie dinge vanselfsprekend te aanvaar nie.

Ek het so 'n sagte plek in my hart gekry vir elke kind by Uyavula. Elkeen van hulle het 'n op 'n Vrydagmiddag ‘n verskillende rol in my lewe gespeel. Maak nie saak van watter huishoudings hulle gekom het nie, by Uyavula was ons ‘n familie, waar elkeen veilig kan voel en kan kom skryf en na stories luister. Ons het ons gate uit geniet en baie gelag, en ek sal my plek by Uyavula vir niks veruil nie.

Shanay de Kock, Graad 12, Hoërskool Parel Vallei

19 en 20 Februarie 2017 by Helderberg Gemeente
Get a Life in 40 days through 7 strategic questions

Hoe kry ek meer uit die lewe?

Een van die vrae het jou naam daarop:
• Hoe kan ek meer effektief wees met my tyd, geleenthede en gawes?
• Is ek effektief in die regte rigting?
• Is ek effektief in alle aspekte van die lewe?
• Kan ek suksesvol en betekenisvol leef?
• Hoe kom ek sterker terug na trauma in my lewe?
• Hoe behoort ek krisisse in my lewe te hanteer?
• Wat is my nalatenskap as ek die dag te sterwe kom? Kan ek dit beïnvloed?

Hoe gelukkig is jy regtig? Toets jouself op 8 terreine:>>

Lees verder: Unieke verrykingsnaweek wat jou lewe sal verander

Top