Kry jou plakker vir R10 by die kerkkantoor ten bate van Aanhouwen Sentrum vir volwasse gestremdes.

Ek sien die stil tenger seuntjie, die bang skaam gesiggie met donker vraende oë. Op my vraag  pyl sy hand die lug in. Hy wil antwoord dink ek en reik belangstellend uit na hom, gretig om te hoor wat hy gaan sê. Ek sien sy soekende oë en… kry stilte vir ‘n antwoord.  Dan, “Hy steek altyd sy hand op, maar C praat nooit,” sê die juffrou gerusstellend.

So leer ek week na week vir C ken, hy verdiep hom in die storie en sy bokkie-oë praat met my. Elke keer as ek ‘n vraag vra, skiet sy hand op en ek ervaar net die liefde van Jesus as ons na mekaar kyk en ek met hom praat. Toe onlangs, terwyl ek hom uitnooi om te antwoord, prewel hy ‘n paar woorde. Maar die antwoorde van sy entoesiastiese klasmaats wat glo C praat nooit, verdring sy woorde. Dan, met baie oë vol gretige verwagting op hom gerig, is C weer stom.

Twee weke later luister C weer groot-oog in verwondering, skaam-gretig steek hy sy hand op. En toe, drie woorde; hy praat! Onder handegeklap sit C, skaam trots.

Dit is die wonderkrag van stories, maar bowenal van Jesus wat wonders doen en in sy liefde ook stories gebruik vir God oomblikke.

‘n Uyavula Leesprojek vrywilliger

Sondag, 22 Oktober is die laaste geleentheid vir hierdie jaar om jou belydenis van geloof tydens een van die erediense af te lê. Aansoeke sluit op 2 Oktober 2017.

Belydenisaflegging bestaan uit twee geleenthede:
- ‘n Gespreksgeleentheid in die Kapel waar die jongmense, hul ouers en/of familie saam nagmaal gebruik. Dié geleentheid vind plaas die Woensdag om 19:00 vóór die Belydenissondag en
- die openbare belydenis van geloof in een van die erediens op die Sondag tydens die klassieke-, informele diens, aandkerk of Tienerkerk.

Belydenisvorms is beskikbaar by die kerkkantoor of kliek hier.

Navrae kan gerig word aan Annette Botha

“To live is to choose: but to choose well, you must know who you are and what you stand for, where you want to go and why you want to get there!”

Die doel van die program is die ontwikkeling van ware, egte, dogters van God. Dogters wat sal weet wat hul identiteit in Christus is.

Blok 1
Sessie 1: Wie is ek en Wie s’n is ek?
Sessie 2: Verhoudings        
Sessie 3: My Keuses – grense

Blok 2
Sessie 1: Drumpeldogter (seksualiteit)  
Sessie 2: My vel - mooi binne en buite
Sessie 3: Hoe sê ek NEE!>>

Lees verder: Mentorskap-program vir dogters

In Lukas 15:2 lees ons dat die Fariseërs en skrifgeleerdes vir Jesus kritiseer omdat Hy met die tollenaars en die sondaars bevriend is. Daarna vertel Jesus vir hulle die drie bekende gelykenisse waar iets of iemand verlore raak: die skaap, muntstuk en jongste seun. Die gelykenisse verskil oor die manier van “verlore raak”. Die skaap het waarskynlik onbewustelik weggedwaal, die muntstuk is moontlik deur die vrou verloor en die verlore seun het doelbewus ’n keuse gemaak om weg te loop. Maar die een punt wat al drie gelykenisse beklemtoon is die uitbundige vreugde nadat die skaap en muntstuk gevind is en die verlore seun teruggekeer het.

Die groot vraag wat ons vir onsself afvra is: Is ons werklik opgewonde oor die “een sondaar wat hom/haar bekeer het” (vv 7, 10) óf iemand wat dood was en weer vir Christus leef (vv 24, 32)? In Jesus se koninkryk is almal welkom. Hy doen moeite met almal wat verlore geraak het. Op aarde het hy baie tyd spandeer met die tollenaars en sondaars. Hy vra dieselfde van ons as sy kerk. Ons as kerk wat baie graag ’n sigbare teken en voorsmaak van God se koninkryk wil wees. Soms moet ons ons kop in skaamte laat sak dat ons al ons aandag en tyd aan die 99 skape spandeer en nie bekommerd is oor die een wat wegraak nie. Dit mag nie so wees nie.

Top