Tyd van verootmoediging en gebed - 25 Maart 2018
Jesus het hulle geantwoord: “Breek hierdie tempel af en in drie dae sal Ek hom oprig.” Die Jode sê toe: “Ses en veertig jaar lank is daar aan hierdie tempel gebou, en u sal hom in drie dae oprig?” Met “hierdie tempel” het Hy egter sy liggaam bedoel. (Joh 2:19-21)

Johannes hou nogal daarvan om ons met ander oë te laat kyk: As jy dink aan die tempel of kerk, dink aan Jesus; as jy dink aan die afbreek van die tempel of kerk, dink aan Jesus se kruisiging; as jy dink aan die heropbou van die tempel of kerk, dink aan Jesus se opstanding.

Die kerk is dus nie ‘n plek nie, maar ‘n verhouding, ‘n beweging waarin Jesus voorloop. Ek gaan dus nie eintlik kerk toe nie, ek loop saam met ander in die voetspore van die Here Jesus Christus. Ek is kerk as deel van hierdie beweging.>>

Lees verder: Lydenstyd - dag 40

Tyd van verootmoediging en gebed - 24 Maart 2018
Hy het die plek Massa en Meriba genoem omdat die Israeliete daar met Moses rusie gemaak het en ook omdat hulle die geduld van die Here op die proef gestel het toe hulle gesê het: “Is die Here by ons of nie?” (Eks 17:7)

Interessant dat wanneer ons in ‘n krisis is, hartseer ervaar, siek is, tekort aan geld het, ons dit baie maklik vertaal na: “Is die Here nog by ons of nie?” Die “probleem” word ‘n God-vraag. Toe die Israeliete se water opraak, wonder hulle of die Here nog by hulle is; soos sommige van ons ook dalk kan wonder oor die droogte, die land, my gesondheid, die onsekerheid.

Natuurlik is daar tye in ‘n mens se lewe waarin die teenwoordigheid van die Here meer sigbaar is; daar is ook die tye waarin dit nie so eenvoudig is om die Here se teenwoordigheid te ervaar nie.

Die Here hoor die noodroep van die Israeliete en verlig hulle nood. Hy gee vir hulle water. God gee ook lewende water wat hoop bring. Die Here antwoord hulle diepste nood: Ek is by julle teenwoordig.

Die kruisiging, die opstanding van die Here Jesus Christus en die uitstorting van die Heilige Gees is ‘n duidelike teken dat die Here by ons teenwoordig is. Jesus se beloftes aan ons is baie duidelik: “Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.” (Matt 28:20).

Die Here is by ons in die droogte, langs my siekbed, wanneer dinge skeefloop in die land, kerk, gemeente en gemeenskap.

Gebed: Dankie Here vir U teenwoordigheid, ook in die tye waarin dit nie so voel nie.Amen

Matt 13:31-33
Ons kan so maklik vasgedraai raak in die onstuimigheid van die land, ook in die kerk en gemeente, en in die proses vergeet om te droom oor hoe dinge kan lyk. Jesus se kruisiging en opstanding herinner ons dat die storie anders kan verloop as wat dit nou lyk. Paastyd nooi ons om te kom droom oor ʼn ander werklikheid. Transformasie, alhoewel dit vir baie ʼn negatiewe woord is, is ons kernbesigheid: Ons is deel van ʼn helende transformasieproses waarin God die harte van mense en gemeenskappe verander.

Waarom kan ons dit bely: Die koninkryk van God is hier en die Drie-enige God is aktief besig. Ons is nie net besig om mense bewus te maak van die verlossing in Christus sodat ons eendag in die hemel kan wees nie. Ons vestig mense se aandag op die werklikheid van God se koninkryk en Sy aktiewe betrokkenheid in die lewe van mense en gemeenskappe. Ons is ook instrumente in God se hande wat hierdie Koninkryk van Hom sigbaar maak.

Ons leef en werk in ‘n genadelose wêreld, maar wat ‘n voorreg om juis in so ‘n wêreld tekens van God se genade op te rig en te wees. Hierdie tekens kan ‘n groot verskil maak. Jesus het die koninkryk vergelyk met ‘n mosterdsaadjie en suurdeeg – ‘n klein saadjie en bietjie suurdeeg maak ‘n groot verskil.

Ek is opgewonde oor die feit dat ek deel is van ‘n genade revolusie. Daarom bly ek droom . . .

Tyd van verootmoediging en gebed - 23 Maart 2018
Toe draai Jesus Hom na sy dissipels afsonderlik en sê vir hulle: “Hoe bevoorreg is die oë wat sien wat julle sien, want Ek sê vir julle: Baie profete en konings het daarna verlang om te sien wat julle nou sien, en hulle het dit nie gesien nie; en om te hoor wat julle nou hoor, en hulle het dit nie gehoor nie.” (Luk 10:23-24)

Die nuuskieriges onder ons begin onmiddellik wonder: Wat is dit wat die dissipels gesien het waarna die ander sal verlang om te sien en om te hoor? Die antwoord is: Die kragtige boodskap van die kruis. Jesus se transformerende en helende boodskap word in die kruis ‘n werklikheid. Geen wonder die leuse van die Kartuiser-Monnikorde is: “Die kruis staan vas terwyl die aarde daaromheen draai”.>>

Lees verder: Lydenstyd - dag 38

Tyd van verootmoediging en gebed - 22 Maart 2018
Die koning het met hulle gepraat en hy het onder almal niemand gevind soos Daniël, Gananja, Misael en Asarja nie. Toe het hulle in diens van die koning getree. In enige saak wat wysheid en insig vereis het en waaroor die koning hulle uitgevra het, was hulle tien maal beter as al die towenaars en voorspellers in sy hele koninkryk. (Daniël 1:19-20)

Net groente en water vir 10 dae! Sommige mense sal nou nie op en af spring van opgewondenheid oor só ‘n dieet nie, veral nie as jy ‘n groot vleiseter is nie. Daniël en sy vriende doen dit wel met ‘n rede. Koning Nebukadneser wil Daniël en sy vriende Babiloniërs maak. Die jongmanne het nie net onderrig uit die Babiloniese geskrifte ontvang nie, maar moes ook die voedsel van die koning eet en van sy wyn drink. Hierdie spys en drank was heeltemal teenstrydig met die spys- en reiningswette van die Jode. Hulle maak ‘n keuse omdat hulle erns maak met hul identiteit as volk van God.>>

Lees verder: Lydenstyd - dag 37

Top