Ons is deel van ʼn gemeente met uiters begaafde mense. Ek is in die gemeente omring deur begaafde mense. Dit is die boodskap van Pinkster 2017. Ek is deel van ʼn gemeente waar kinders van die Here gawes van God ontvang het. “He handed out gifts above and below, filled heaven with his gifts, filled the earth with his gifts (Ep 4:11 The Message). Die Here het aan Helderberg Gemeente apostels, profete, evangeliste, herders en leraars gegee.

Die Here se doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus (Ef 4:12-13).
Die vraag is: Beleef jy jouself as ʼn begaafde mens? Indien wel: Sien jy jouself as ʼn apostel, of as ʼn profeet, of as ʼn evangelis, of as ʼn herder of as ʼn leraar? ʼn Mens sou ook kon vra: Hoe sien ander jou en hoe sien jy die ander rondom jou?

Kom ons help mekaar om met hierdie Pinksterfees ons begaafdheid te ontdek en uit te leef. Help ook ander om hul begaafdheid raak te sien. In die Helderstem is daar ʼn los blaadjie wat jy in jou Bybel kan hou en daar is ook by die deure gekleurde kolle wat jy kan gebruik, kliek hier vir die los bladsy. Elke kleur verteenwoordig ʼn bepaalde gawe. Plak vir jouself ʼn kol(le) op wat jy reken by jou pas en seën iemand anders deur vir hom/haar ook ʼn kol(le) op te plak.

Stellenbosch Universiteit het 4 200 internasionale studente uit meer as 110 lande. Ds Jurie en Magdaleen Goosen, hul projekspan en helpers is verantwoordelik vir internasionale studente bediening.

Een van die doelstellings van die bediening is om studente en lidmate beter toe te rus vir hul dienswerk en getuienis as Christene, wanneer hulle na hul lande van herkoms terugkeer.

ʼn Merkwaardige vrou van Rwanda het in 2000 na Stellenbosch Universiteit gekom. Monique het alleen haar meestersgraad in Ekonomie begin sonder haar man, ʼn sosiologie dosent in Rwanda.

Sy was Frans en Kiniyarwanda magtig, maar kon skaars Engels praat. Sy was ook swanger met hul eerste kind. Sy het ingeskakel by Magdaleen se weeklikse ondersteuningsgroep vir internasionale vroue. Sy deel oor haar ervaring daarvan: “Joining the spouses group meetings contributed a lot to make me feel at home and cope with motherhood.”

In 2002 word sy die eerste student buite die RSA om haar meestersgraad in Ekonomie met lof te slaag. Sy keer terug na Rwanda en word op 32 jarige ouderdom die minister van ekonomiese beplanning in Rwanda. Haar taak was om die ekonomie te herbou na die menseslagting in Rwanda. Sy help plaas Rwanda onder die 50 mees sakevriendelike ekonomieë wêreldwyd.>>

Lees verder: Impak in studente se lewens strek wyd

Een van die wonderlikste ervarings in ʼn gemeente is wanneer kinders van die Here die Here loof en prys; of dit nou by die klassieke diens is met die sing van liedere uit die liedboek en orrelbegeleiding; of in die meditatiewe erediens met meer stemmige liedere; of in die informele dienste, aandkerk en tienerkerk met meer kontemporêre musiek met die begeleiding van snaar-instrumente en dromme. Om die Here te loof en te prys, is en bly ʼn geestelik verrykende ervaring vir kinders van die Here en is ook noodsaaklik vir ons geestelike vorming.

Helderberg Gemeente het rondom lofprysing en aanbidding ʼn paar groot uitdagings: 
- Die eerste uitdaging is om die lofprysing en aanbidding by die informele eredienste verder te ontwikkel, ʼn stap verder te neem en meer vernuwend daaroor te dink. Lofprysing en aanbidding is natuurlik veel meer as om net lekker saam te sing,
- Ons tweede uitdaging is om jonger bloed in ons leraarspan in te bring. Ons is geseën met baie jongmense in die gemeente – 60% van die gemeente is 45 jaar en jonger. Intussen het ons leraarspan ouer geword: Twee predikante gaan binne drie jaar aftree; twee is oor 50 en een net onder 50. Dit spreek vanself dat ons iemand jonger moet begin betrek.
- Die derde uitdaging is die befondsing van so ʼn pos. Alhoewel die pos vir ons uiters noodsaaklik is, besef ons ook terdeë dat ons dit nie op die oomblik uit ons huidige begroting kan dra nie; ten minste nie vir die volgende twee jaar nie.>>

Lees verder: Lofprysing en aanbidding

Statistiek in Suid-Afrika wys dat baie kinders in uiterste verwaarlosing, wat gepaard gaan met mishandeling, grootword.

Daarom die volgende punte wat ons kan herinner om vir ons eie en die kinders van Suid-Afrika te bid:
* Kinders is geskenke van God
* God vertrou Sy kinders aan mense toe
* Moet asseblief nie swyg oor onreg aan kinders nie- Jou kind is my kind en my kind is jou kind
* Kinders in Suid-Afrika is sagte teikens vir Mensehandelaars. Dwelmmisbruik en afhanklikes daarvan plaas in baie gevalle hierdie kinders in die hande van mense met bose planne. Hierdie onbeskermde kinders se lewe kan in prostitusie eindig.

Stop'it! verteenwoordig Helderberg Gemeente tydens 'n bewusmakingsveldtog in Moorreesburg op 1 Junie waar baie kinders bereik word.

Kliek hier vir die gebedeboek vir Pinkstertyd wat deur die Suid-Afrikaanse Raad vir kerke opgestel is.

Top