VERSORGINGSFONDS vir Helderberg lidmate

Benodig baie dringend kinderklere en skoene. Helderberg lidmate het kinders sonder skoene !

Skakel Marie by 072 4330068

Op 7 Julie 2017 om 18:30 is daar 'n Indiese ete in die kerksaal van NG Moedergemeente Somerset-Wes.

Die kaartjies kos R100 pp en is ten bate van Indië-Chris Miles projek van Helderberg Uitreik (slegs 100 kaartjies beskikbaar). As jy lus het, trek Indiese klere aan en jy kan ook 'n prys wen daarvoor.

Vir enige navrae kontak vir Chris en Mariana Miles by 021-850 2229 of Sippe Heeringa by 084 956 8784.

Godsdiensvryheid as 'n grondwetlike reg in Suid-Afrika is eintlik nog vir baie 'n nuutjie. Ons sukkel nog met die werklike implikasies daarvan. Die reaksie van baie mense na die hooggeregshof in Johannesburg se uitspraak oor godsdiens in openbare skole, is ʼn bewys daarvan. Uit verskeie nuusberigte wil dit voorkom of daar verskillende interpretasies aan die uitspraak geheg word of kan word. Daarom is dit uiters belangrik dat voordat ons sommer enige afleidings maak en tot sekere gevolgtrekkings kom, ons eers sal moet besin oor presies wat die uitspraak behels en presies wat die implikasies daarvan is. Die NG Kerk het alreeds met die proses begin en ons sal ook volgende kwartaal binne die gemeente ʼn geleentheid of twee skep om daaroor saam te gesels.

Voor die aanbreek van die nuwe demokratiese bestel, is die dominansie van die Christendom tussen die godsdienste hier te lande in 'n groot mate as vanselfsprekend aanvaar. Dit was eintlik meer ‘n situasie van godsdienstige verdraagsaamheid as godsdienstige vryheid. Met die 1996-Grondwet se waarborg van die vryheid van godsdiens, het dié posisie dramaties verander.>>

Lees verder: Godsdiensvryheid: Waarheen is ons oppad?

Daar is heelwat lidmate van Helderberg Gemeente wat jaarliks die “Global Leadership Summit” bywoon. Dit word vanjaar op die volgende dae hier in die Kaapse Skiereiland aangebied:
• 13 en 14 Oktober in Somerset-Wes @ New Gen Church
• 18 Oktober in Rondebosch @ Common Ground Church, Rondebosch (verkorted weergawe)
• 27 en 28 Oktober in Rondebosch @ Common Ground Church, Rondebosch

Mense kan direk registreer by http://www.willowcreeksa.co.za/gls-2017/ of deur die kerkkantoor by Ontvangs.

Die verhaal van Genesis 22 is eintlik skrikwekkend, maar omdat ons vooraf weet hoe dit gaan eindig, ontstel dit ons nie soveel nie. Die groot vraag is: Wat is die boodskap van hierdie verhaal? Wat wil God vir ons as hedendaagse gelowiges sê? Sê God dat ons bereid moet wees om ons kinders te offer? Is dit hoe God ons gehoorsaamheid en geloof toets? En as ons nie bereid is om dit te doen nie, wat dan?

Daar is ‘n hele paar ongemaklike vrae en ons het nie antwoorde op al hierdie vrae nie. Dit is ook belangrik dat ons die historiese omstandighede in ag moet neem. In die tyd van die OT is kinders wel aan die god Molek geoffer. Die gedagte van ‘n kind offer was dus nie vir Abraham so vreemd nie. Maar aan die ander kant verbied die OT hierdie praktyk (Lev 18:21; 20:2-5; 2 Kon 23:10; Jer 32:35).

Volgens vers 1 gaan die verhaal oor “God wat vir Abraham op die proef gestel het.” Abraham se geloof en gehoorsaamheid is belangrike elemente van hierdie verhaal. Maar die eintlike punt van die verhaal is die “Here wat voorsien” (vv 8, 14). God het ‘n belofte aan Abraham en sy nageslag gemaak en Hy is steeds bereid om hierdie belofte na te kom. Hy bly voorsien al lyk die omstandighede hoe donker.

Gelukkig hou die Bybel nie by Genesis 22 op nie. Daar sal nooit van ons verwag word om ons kind te offer nie. God die Vader het sy Seun Jesus Christus as finale offer gegee. Hy het alreeds vir ons almal gesterf. Die offer wat ons bring is om Hom in gehoorsaamheid te dien.

Top