Tyd van verootmoediging en gebed - 16 Maart 2018
Toe het Abraham op sy knieë geval en hy het gelag en gedink: kan daar vir 'n man van honderd 'n kind gebore word, of kan Sara wat negentig is, 'n kind in die wêreld bring? (Gen 17:17 – 1983 Vertaling)

Rondom geloof is daar gewoonlik een van twee reaksie: “Kan jy jou dit voorstel?” Of “Ja, maar . . .”

Abraham se eerste reaksie was: “Ja, maar . . .” “Ja, maar ek is al baie oud.” “Ja, maar sy is nie verwagtend nie.” “Ja, maar ons twee het alreeds vir Ismael.” 

Abraham kon ook reageer deur te sê: “Stel jou voor ‘n baba op ons hoë ouderdom!” “Stel jou voor Sara is verwagtend!” "Stel jou voor na al die jare word God se belofte waar!”

God maak die onmoontlike moontlik. God skep; Hy is die Skepper-God. Ons kan sekere goed maak, vorm of vervaardig uit materiaal wat tot ons beskikking gestel word, maar ons kan nie iets uit niks skep nie. God kan uit niks iets skep. God kan nuwe moontlikhede ver bo ons verwagtinge skep.>>

Lees verder: Lydenstyd - dag 31

“To listen is very hard, because it asks of us so much interior stability that we no longer need to prove ourselves by speeches, arguments, statements or declarations. True listeners no longer have an inner need to make their presence known. They are free to receive, to welcome, to accept.” Henri Nouwen

Ons samelewing druk ons om opinies te vorm oor alles. Indien jy nie ‘n opinie het nie, sal iemand jou baie maklik afmaak as on-intelligent, onnadenkend, of selfs net oppervlakkig. Selfs al het jy die opinie dat jy nie ‘n opinie het nie, sal jy hoogswaarskynlik onder die selfde kam geskeer word. Daar is niks ongesond daaraan om ‘n opinie te hê nie…maar dit raak ‘n probleem as ons nie buigbaar kan wees en werklik kan luister na diegene rondom ons nie.

Dit was een van die dinge waarmee die Fariseers gesukkel het. Dit was vir hulle so belangrik dat hulle gesien en gehoor moes word, dat hulle in die proses heeltemal verleer het om leerbaar te wees, om ruimte te gee vir ander, om buigbaar te wees, en om genadig te wees. Hierdeur het hulle op die ou-end hulleself gevangenis gemaak van ‘n genadelose bestaan. Jesus moes harde woorde gebruik om hulle van hierdie realiteit bewus te maak (Matteus 23:13-28)…

Sy genade is en was nog nooit goedkoop nie: Dit het Hom sy lewe gekos.

Daarom smag Hy daarna dat ons erns maak daarvan en sodoende verfris kan word daardeur.

Familiebediening se jeug van graad 1 tot graad 11 het verlede Sondag saam met die gemeente nagmaal gevier. ‘n Onthou-fees van wat Jesus vir ons gedoen het: Sy liggaam wat vir ons gebreek is en Sy bloed wat vir ons gevloei het. In die Bybelse tyd was nagmaal ‘n groot feesmaal. Hierdie feesmaal is aan die jeug verduidelik deur om saam met mekaar die brood te breek, pizza te deel en sap te drink. Dit was voorwaar ‘n feesgeleentheid om hierdie belangrike herrineringstekens aan ons kinders oor te dra.

Met die besoek aan Straatwerk word mens deeglik bewus van ‘n ‘ander’ wêreld. Ons rustige en veilige bestaan in Somerset-Wes is vêr verwyder van die naglewe in Langstraat, daar waar die vroue as sekswerkers moet oorleef. Die vrou met wie ek kontak maak, pas nie in die rol van ‘n prostituut nie. Sy is vasgevang in mensehandel en die man wat haar gekoop, haar werkgewer, is ‘n ongenaakbare mens wat hoë eise stel.

Sy is op haar lewensreis en ek is dankbaar vir ‘n kort rukkie wat ek teenwoordig kon wees. Mag haar drome bewaarheid word om weer terug te keer na haar moeder en kind.
Isabel

Ek het besef dat dit slegs genade van God is as jy nie ingetrek word in sulke tipe praktyke nie.
Marina

Dit was vir my 'n Goddelike ervaring wat nie net my geloof verryk het nie, maar ook my menswees.
Dit het net weereens die waarheid van Rick Warren se woorde bevestig: " It's not about us, it's about God!"
Ina

Projekleier: Isabel Vroon

Op die foto is die groep wat gaan besoek het.

Tyd van verootmoediging en gebed - 15 Maart 2018
Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel: Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne. (Jes 43:1 – 1983 Vertaling)

Om bang te wees, is die donkerkamer waar negatiwiteit ontwikkel word. Plato het gesê: “Ons vergewe maklik ‘n kind wat bang is vir die donker. Die vraag is of ons ook grootmense moet vergewe wat bang is vir die lig.”>>

Lees verder: Lydenstyd - dag 30

Top