#Tienerkerk sluit op 25 Junie om 18:00 af met die fliek “The Shack”. Ons nooi ouers uit om saam met ons te kom kyk en na die tyd saam te gesels oor die fliek.

Ek dank U vir my vader se liefde so getrou
sy twee arms wat my altyd liefderik vashou

sy steun wanneer dit ookal goed gaan of sleg
met ferme woorde my hou op die regte weg

vir blyke van waardering as ek my bes probeer
ofskoon ek nie ’n wenner is, of goed presteer

dank ek U vir sy hande wat met ywer altyd werk
al is hulle grof, vol eelte, is hulle nog mooi sterk

ek dank U vir sy oë wat elke ding raaksien
al moet ek soms teregwysing, of straf verdien

ek dank U vir sy hart, wat vol liefde klop, so bly
die wonderlikste gawe, hierdie pappa van my

ek bid dat U hom spaar, hy is baie spesiaal
ek is só lief vir hom, Heer, dankie nog ’n maal

(Joan Lotz – Junie 1998)

Die Here vra vir Abraham en vandag vir jou: Is iets te buitengewoon vir die Here? Dit bly een van ons grootste uitdagings dat ons soms doodeenvoudig net te klein dink oor God. Daarom sukkel ons so om te verstaan dat God met elkeen van ons ʼn pad loop. Die verhaal van Abraham en Sara in Genesis 18 daag ons uit om met vertroue die reis saam met God aan te pak, al weet ons nie altyd mooi waar hierdie reis ons gaan bring nie en wat die beloftes van die Here altyd behels nie. Al wat ons weet: Die Here loop met ons en ons kinders ʼn pad. Sy uitnodiging is baie duidelik: Volg My.

Sy beloftes is ook duidelik: Ek gee vir jou die lewe en dit in oorvloed (Joh 10:10).

Nols Louw vra my vanoggend waarvoor staan NGK? Ek antwoord natuurlik: Nederduitse Gereformeerde Kerk of anders gestel die eNGeeKerk, want ons gee graag. Nee, sê hy, dit staan vir “Net God Kan”. Lekker om deel van so ʼn kerk te kan wees.

Die gebeure van die afgelope tyd rondom die rampe in Suid-Kaapland of die Tuinroete het my weer onder die besef gebring: Net God Kan. Ons word in Suid-Afrika voordurend gekonfronteer met al die verdeeldheid en diversiteit rondom taal, kultuur, waardes, politiek, lewens- en godsdiensoortuigings. Soms wonder mens of daar enige sprake van eenheid kan wees en of dit nog enigsins moontlik is om saam te staan.>>

Lees verder: Net God Kan (NGK)

Baie dankie aan almal wat water en voorraad geskenk het. 

Top