Wanneer ʼn mens al die foto’s sien, al die berigte en verslae lees oor die verwoestende brande in die Oos-Kaap, dan breek dit ʼn mens se hart. Ons harte gaan uit na diegene wie se huise afgebrand het en geliefdes verloor het. 439 huise is in die proses verwoes en boonop is daar nog net water vir 28 dae oor. Die omvang van die ramp is eintlik oorweldigend. Waar en hoe begin jy help? Waar en hoe begin jy weer opbou? Dit is ook bemoedigend om te sien en te beleef hoe mense van oral oor help, bemoedig, bid, vertroos en medelye het.

Ons kan iets doen deur voorraad en geld beskikbaar te stel vir hulle wat deur die ramp geraak is.

Daar is veral behoeftes aan: baie water, toiletware: seep, toiletpapier, tandeborsels, tandepasta, sanitêre doekies, babadoeke, komberse, nie-bederfbare voedsel, soos blikkieskos en babakos en formulemelk, sojamaalvleis (soya mince), blikkies: vis, bully beef, mielies, sweetcorn, gemengde groente, baked beans, koffie, tee, suiker, poeiermelk vir koffie, lang-lewe melk, mieliepap en enige ander pap, sopmengsel, pakkies sop, Cup-a-soup, 2 Min noedels, spaghetti/macaroni, pakkies rys (1kg grootte), stampmielies (samp), pakkies aanmaakkoeldrank, waspoeier en opwasmiddel. Voorraad kan by die kerkkantoor afgelewer word.>>

Lees verder: Voorraad vir ramp

In ʼn wêreld waarin ons oorweldig word met nuusberigte van korrupsie, sinlose geweld, ʼn ekonomiese resessie en swak bestuur raak tye waarin ʼn mense verwonder word deur Wie God is en wat Hy doen, soms skaars.

Psalm 8 help ons om te verstaan dat daar twee maniere is om na die lewe te kyk. Die een benadering is om onsself te sien as ʼn produk van ons wêreld en die omgewing waarbinne ons leef en werk. Die werklikheid rondom jou word dan die gereedskap wat jy moet verstaan en gebruik met al die kragte en magte tot jou beskikking. Jy moet aan alles sin en betekenis gee en oorleef. Die ander benadering is om terug te keer na die verwondering en misterie van Wie God is en wie ons is. Ons kan nie los van God verstaan word nie.

Kennis van God en kennis van menswees is baie nou verweef. Ons identiteit is ingeweef in die skepping en die skeppingsmag van God. Binne die grootsheid van God se skepping ontdek ons ook dat ons waarde het en dat ander rondom ons ook ʼn waarde het. God dink aan die mens. God het die mens amper goddelik gemaak en laat die mens oor die aarde heers. Ons is menswaardig omdat ons waardig is in God se oë.

Psalm 8 nooi ons om onsself nie as slagoffers van omstandighede te sien nie, maar as deel van ʼn groter geheel: God se prentjie.

Ek staan in verwondering oor God en mense!

Het jy vrae oor jou diagnose, prosedure of prognose?

Kom gesels gratis met ‘n mediese dokter by die Beradingsentrum oor jou onsekerhede of vrese. Met jou toestemming verkry ons die uitslae en bespreek wat om te verwag voor, tydens en na die tyd.

Die fokus is om jou emosioneel te ondersteun, geen mediese dienste word dus voorsien nie. Om ‘n afspraak te maak kontak gerus die Helderberg Beradingsentrum 

Iets vir die kinders gedurende die vakansie.

Onthou die datum.

Top