Tyd van verootmoediging en gebed - 27 Maart 2018
Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees! (Rom 15:13)

Ons word oorval met advertensies, sms’e en e-posse wat aan ons die mooiste beloftes maak oor rykdom, geluk, vreugde, vrede en blydskap. “Jy is die gelukkige wenner van . . .; Jou belegging gaan binne die volgende x jaar toeneem met Ry.” Al daardie advertensies is vals, inkorrek en skep ‘n wanindruk.

Binne so ‘n werklikheid is daar ‘n God wat verantwoordelike beloftes maak; beloftes wat ons kan glo; beloftes wat die potensiaal het om ‘n nuwe werklikheid te skep. Ons kan daardie beloftes toe-eien.>>

Lees verder: Lydenstyd - dag 42

Die Bybelklubs het die jaar goed afgeskop en daar kon wonderlike lesse oorgedra word en verhoudings met kinders gebou word.

Saterdag 10 Maart het die tienerdogters van Beverley Hills, Strand en SLP onder leiding van Lea Luiten en Fiela Opperman die fliek "The Roar" gaan sien. Hulle het dit geweldig baie geniet en daar is in groepverband gesels oor hul roeping en doel in die lewe. Baie dankie aan die omgeegroep wat fondse geskenk het vir popcorn om die fliekervaring net lekkerder te maak.

Dan is dit ook wonderlik wanneer leidsters kan sien en belewe hoedat kinders groei in hul geloof en vertroue op die Here. So gebeur dit dat twee tieners wat oor jare heen in die klub en ook gedurende kampe onderrig is in die Woord en hoe om in hul persoonlike verhouding met die Here te groei, spontaan kom getuig. 'n Leidster vertel:

Cedric (15) het die afgelope week na my toegekom met ’n papier waarop ’n Bybelvers staan. “Tannie’, sê hy, ek het dit vanoggend gelees, en in die skool het ek skielik weer hieraan gedink”. Dit was ‘n Bybelversie uit Mattheus dat Jesus weer terugkom. Ek kon sien dit was op sy hart gewees en ons het dit nageslaan in die Bybel. Daardie aand het sy oupa (wat soos ’n pa vir hom was) gesterf. Dit was so mooi om te sien hoeveel troos Cedric gekry het uit die Bybel en hoe hy ervaar dat die Here met hom is.>>

Lees verder: Kinderevangelisasie vertel:

Die groot hoogtepunt van die Groot Lydensweek, net voor Paasnaweek, is elke jaar die viering van Tenebrae – die Fees van die Ligte in die tent. Donderdag 29 Maart om 19:00.

Dan vier ons om die tafel die verlossing wat die Here Jesus vir ons aan die kruis kom bring het met pitabrood, olywe, olyfolie en wyn. Op ’n manier sluit ons daar aan by Jesus en sy dissipels toe hulle vir die laaste keer saam-geëet het. Daarna kom die treffende uitdoof van die kerse terwyl die lydensverhaal gelees word, totdat die Christuskers, heel laaste, ook geblus word. Niemand wat dit al beleef het, het nog ooit die Paasnaweek dieselfde ervaar nie.

Ons wil graag almal uitnooi om dit te kom bywoon, maar vra dat die kerkkantoor asseblief voor Woensdag 28 Maart geskakel (021-851 5582) sal word om te sê hoeveel mense sal kom, sodat ons genoeg wyn en eetgoed op die tafels kan hê.

Tyd van verootmoediging en gebed - 26 Maart 2018
"Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar ook na dié van ander. Julle moet dieselfde gesindheid onder mekaar openbaar as wat in Christus Jesus was: Hy wat in die gestalte van God was, het nie sy gelykheid aan God beskou as iets waaraan Hy moes vashou nie, maar Hy het Homself prysgegee deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het Hy Hom verneder deurdat Hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis." (Fil 2:4-8 2016 Vertaling)

Dit bly een van die aangrypendste teksgedeeltes: Hy wat God is, gee Homself prys deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Jesus word ‘n brose mens wat tussen mense kom leef en fisies vir ons kom wys hoe en wie God werklik is. Hy word gekruisig omdat die wêreld nie so ‘n lewensveranderende uitkyk op die lewe en die werklikheid kon duld nie. Jesus se lewe en lering het ingedruis teen alle idees wat hulle oor die lewe het; selfs die idees wat hulle oor God gehad het.>>

Lees verder: Lydenstyd - dag 41

Uyavula Lees- en Skryfprojek
Augustus 2011 is die Uyavula Lees-en Skryfprojek geregistreer met die doel om bloot deur leesklubs in die middae na skool, die liefde van Jesus deur stories, boeke en geletterdheid na kinders te bring. En, om sodoende ‘n (klein) bydrae te lewer om die kinders se leesvermoë te verbeter. Ons het geen gedagte of droom gehad om enigsins by enige skool gedurende skoolure met lees-aktiwiteite betrokke te raak nie.

Vandag is die wonder dat Uyavula vrywilligers, behalwe vir vier middag leesklubs, ook by vier skole in 33 grondslagfase-klasse stories voorlees en so leeslekkerte verskaf aan ongeveer 900 kinders. Die Here het dit in Sy wysheid laat gebeur en terselfdertyd kosbare vrywilligers voorsien; alles en elkeen op die regte tyd om in die groot nood in skole te voorsien - aan Hom die eer!

Die invloed van ellendige lewensomstandighede, die afwesigheid van ‘n leeskultuur, asook klaskamers wat arm is aan storieboeke, het baie nadelige gevolge vir die meeste kinders in ons gemeenskappe. Einde 2017 is die ontstellende bevindinge bekend gemaak, naamlik dat 78% van graad 4-leerders in Suid-Afrika nie met begrip kan lees nie.>>

Lees verder: ‘n Storie van hoop, geleenthede en Sy genade

Top