Daar is heelwat lidmate van Helderberg Gemeente wat jaarliks die “Global Leadership Summit” bywoon. Dit word vanjaar op die volgende dae hier in die Kaapse Skiereiland aangebied:
• 13 en 14 Oktober in Somerset-Wes @ New Gen Church
• 18 Oktober in Rondebosch @ Common Ground Church, Rondebosch (verkorted weergawe)
• 27 en 28 Oktober in Rondebosch @ Common Ground Church, Rondebosch

Mense kan direk registreer by http://www.willowcreeksa.co.za/gls-2017/ of deur die kerkkantoor by Ontvangs.

Die verhaal van Genesis 22 is eintlik skrikwekkend, maar omdat ons vooraf weet hoe dit gaan eindig, ontstel dit ons nie soveel nie. Die groot vraag is: Wat is die boodskap van hierdie verhaal? Wat wil God vir ons as hedendaagse gelowiges sê? Sê God dat ons bereid moet wees om ons kinders te offer? Is dit hoe God ons gehoorsaamheid en geloof toets? En as ons nie bereid is om dit te doen nie, wat dan?

Daar is ‘n hele paar ongemaklike vrae en ons het nie antwoorde op al hierdie vrae nie. Dit is ook belangrik dat ons die historiese omstandighede in ag moet neem. In die tyd van die OT is kinders wel aan die god Molek geoffer. Die gedagte van ‘n kind offer was dus nie vir Abraham so vreemd nie. Maar aan die ander kant verbied die OT hierdie praktyk (Lev 18:21; 20:2-5; 2 Kon 23:10; Jer 32:35).

Volgens vers 1 gaan die verhaal oor “God wat vir Abraham op die proef gestel het.” Abraham se geloof en gehoorsaamheid is belangrike elemente van hierdie verhaal. Maar die eintlike punt van die verhaal is die “Here wat voorsien” (vv 8, 14). God het ‘n belofte aan Abraham en sy nageslag gemaak en Hy is steeds bereid om hierdie belofte na te kom. Hy bly voorsien al lyk die omstandighede hoe donker.

Gelukkig hou die Bybel nie by Genesis 22 op nie. Daar sal nooit van ons verwag word om ons kind te offer nie. God die Vader het sy Seun Jesus Christus as finale offer gegee. Hy het alreeds vir ons almal gesterf. Die offer wat ons bring is om Hom in gehoorsaamheid te dien.

Ons het die afgelope Pinkster oor gawes gepraat en wil graag vir lidmate geleenthede gee om hulle gawes in God se koninkryk te gebruik. As jy die gawe van evangelisasie ontvang het, wil ons jou uitnooi om betrokke te raak by Helderberg Gemeente se gespreksgroep. Daar word vooraf afsprake met gemeentelede gemaak en oor geloofsake gesels. Kontak vir Sarel Britz (071 675 9678) of Danie O’Kennedy (021-851 5582 of 083 375 8441) as jy in hierdie bediening belangstel.

 

Moenie dit misloop nie.

Missie: ons reik uit na haweloses in die Helderberg-omgewing en fokus op verantwoordelike betrokkenheid by hul geestelike en fisiese nood

Soos dit waarskynlik die geval is met alle uitreikprojekte, is die behoeftes groot, maar die middele om hierdie behoeftes aan te spreek, baie beperk. Ons is en bly dus afhanklik van bydraes – finansieel, persoonlike hulp en andersins. Vir diegene wat deur die Gees gelei word om wel te help, kortliks die volgende opsomming oor elk van ons vyf projekte:

Terioskool: Hierdie skool is nie ‘n Staatskool nie, maar word wel op beperkte basis deur die Staat ondersteun. Dit beteken oa dat selfs die personeel nie deur die Staat betaal word nie. Kinders in “krisis” en diegene wat nie andersins in hoofstroom skole opgeneem kan word nie, word tot op die vlak van graad 6 hier akkommodeer. Plasing in Tereoskool, met ‘n kapasiteit vir 70 kinders, geskied deur maatskaplike werkers of dmv verwysings direk uit die gemeenskap. Hier word ook drie etes per dag voorsien sowel ‘n bietjie klere soos nodig. Hul gebou, sowel as ander middele, is maar karig en addisionele hulp is bepaald nodig.>>

Lees verder: Projekspan vir Haweloses

Top