Merk dit in jou dagboek.

Praktiese inleiding in die passievolle spiritualiteit, wat al vir meer as 500 jaar Christene inspireer. Die kernvrae waaraan aandag gegee word is:
- Hoe kan ek Jesus beter leer ken en my verhouding met God verdiep?
- Hoe kan ek God se wil en my roeping beter leer onderskei?

Aanbieders: Breda Ludik, Mags Blackie en Marie Britz
Tyd: Donderdagaande 24 Augustus tot 28 September, 18:00-20:00
Plek: Joppe by Helderberg Gemeente
Inskrywings: Kerkkantoor, 021-851 5582
Koste: Bring die eerste aand ‘n ongemerkte verseëlde koevert met ‘n bedrag van R0 - R400, soveel soos jy kan bekostig. Almal is welkom.

Die gelykenis van die barmhartige Samaritaan maak ‘n klomp emosies en stories by ‘n mens wakker. ‘n Mens sou ook kon gaan staan in die skoene van die onderskeie rolspelers.

Ons leef in ‘n samelewing waar daar baie gewondes - emosioneel, geestelik en fisies - is wat ervaar hoe mense eenvoudig net by hulle verloop. Dalk is jy een van hulle. Dalk is jy één van hulle wat bewustelik en onbewustelik net verbyloop. Partykeer met goeie redes: Jou program laat dit eenvoudig nie toe nie; jy voel onkundig en onbeholpe; jy wil nie te betrokke raak nie, daar is mos ander wat kan hulp verleen. Dan is daar die barmhartige Samaritaan wat werklik iets probeer doen het met wie jy jou kan vereenselwig, maar ook sleg ervaringe gehad het. Jy het so hard probeer, maar dit het op niks uitgeloop nie; jy is in die proses misbruik; jy is beledig en valslik beskuldig. Dan is daar ook die pragtige verhale waar jou bydrae tog ‘n groot verskil gemaak het, ook in jouself. Daar is natuurlik ook die rowers met wie nie een van ons onsself wil vereenselwig nie, maar soms wel onbewustelik en bewustelik is. Die ontstelde is dat ek mense van hul geluk, vrede en vreugde kan beroof; dat daar mense is wat deur my geestelik, emosioneel en fisies seergemaak is.

Met wie wil jy jou vereenselwig en watter stories het jy om te vertel? Laat die Gees van die Here toe om deur hierdie gelykenis te ontdek wie jy werklik is – dalk dié een wat net verbyloop; dalk dié een wat eintlik deur jou menswees ander beroof en net daar laat; dalk dié een wat ‘n groot verskil kan maak deur net betrokke te raak.

Goddelike rekenkunde werk om verskeie redes net anders: Die enigste manier om besittings, geld, grond, talente of geluk te behou, is om dit weg te gee. Dit maak eenvoudig nie sin nie; tog werk dit so. Die wonder is dat hulle wat die meeste gee, ook die meeste oor het. Dit is ‘n vreemde rekenkunde.
Daarom mag ons met blymoedigheid gee – ‘n God wat alles vir ons gegee het, inspireer tog verseker ook sy volgelinge om met blymoedigheid te gee.

Daar is ‘n paar maniere om te kan gee:
Ek stel myself tot beskikking van God en raak betrokke by dit waartoe die Here ons roep.
Ek deel dit waarmee ek geseën word, met die gemeente sodat hulle weer ander daarmee kan seën.
Ek stel fondse beskikbaar aan die gemeente wat eintlik niks anders as ‘n belegging in God se koninkryk is nie. Ek kan my fondse beskikbaar stel deur elektroniese bydraes, ‘n maandelikse debietorder, kontant tydens die eredienste, Snapscan en my bankkaart te gebruik.

Dankie vir jou mededeelsaamheid.

Hier is 'n brief wat aan Senior Sorg gestuur was:

"Liewe Ina en al die Senior Sorg-lede

Ons as bestuur en personeel wil u net van harte bedank vir die heerlike koekies wat die verpleegpersoneel en admin-personeel ontvang het. Almal was baie in hul skik met die heerlike koekies. Almal waardeer dit regtig baie en het ook baie spesiaal gevoel dat hulle heerlike tuisgebakte koekies kon kry.

Dan wil ons ook baie baie dankie sê vir die addisionele R500 wat ons vir hierdie maand ontvang het. Ons het ‘n vyfde persoon met R500 by sy losiesgeld kon help. Dit bring tans groot verligting vir die kinders wat op die oomblik werklike finansiële nood ervaar. Dit bring ook dan mee dat daar nie so ‘n groot agterstallige bedrag in die losiesrekening opbou nie. Baie dankie hiervoor.

Op die foto is van die verpleegpersoneel met die koekies wat hulle ontvang het.

Met vriendelike groete.

Me Riana Mulder
Sen Sekretaresse:Huis Esperanza"

Top