Die bediening van die versoening
Ons leef in ‘n samelewing waar daar baie onvrede is – mense is ongemaklik met mekaar; mense wantrou mekaar; emosies oor die verlede lê nog vlak; mense voel minderwaardig teenoor mekaar; ons bedreig mekaar.

Die wonderlike is dat die bediening van die versoening aan almal van ons gegee is.

Omdat ons met God versoen is; omdat ons aan Christus behoort; omdat ons in Christus nuut gemaak is, daarom kyk ons ook met ander oë na mekaar. Ons waag dit met mekaar. Die Here Jesus Christus het dit met my en jou gewaag, daarom kan ons dit ook waag om oor grense heen na ander uit te reik.

Soos Jesus ons nooi om saam met Hom die pad van dissipelskap te loop; saam met Hom die koninkryk van God te beleef en Hom te leer ken vir Wie Hy werklik is. So kan ons ook ander rondom ons nooi om saam met ons hierdie pad te loop.

Om saam met ander oor grens heen ‘n pad te loop, bevorder ons ‘n gemeenskap van volhoubare vriendskappe. Ons raak dan ook betrokke by die bediening van die versoening wat aan ons gegee is.

Om betrokke te wees in die bediening van die versoening doen iets aan ‘n mens. Dit help ons om te verstaan wat versoening eintlik behels en wat ‘n voorreg dit is om met God versoen te wees.

Lekker piekniek

Almal is welkom

Een van Helderberg Uitreik se projekte.

Vir elkeen van ons is tydsbesteding ‘n uitdaging! Vir elkeen van ons beteken ‘n 9-tot-5-dag iets anders. Vir sommige van ons beteken ‘n
9-tot-5-dag om by die werk in ‘n kantoor te wees, vir ander is dit om by die huis te wees en na my kinders om te sien, vir ander beteken dit om my kleinkinders rond te ry, en vir ander om rustig by die huis te wees. Ons hou ons besig met soveel dinge, maar wat hiervan is sinvol? Hoe
gebruik ek my tyd sinvol? Nog ‘n groter vraag: Kan ek praat van “my” tyd? Is alle tyd nie maar God se tyd wat Hy net vir ons leen om iets sinvols en betekenisvol daarmee te doen nie?

Jesus het ons iets merkwaardig oor tydsbesteding kom leer. In Markus 1:15 word die woorde, “die tyd het gekom” gebruik. As jy die res van Markus gaan lees, sal jy sien dat die wêreld op die ou end verander is deur hierdie verstaan van “tyd”. Hier is iets uniek aan hierdie frase en hierdie verstaan van tyd wat onderskeidend is van net gewone, alledaagse tydsbesteding. Hierin lê iets verskuil van wat Paulus bedoel wanneer hy sê: “Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God.” (1 Kor. 10:31).

Die dieper ritme wat ons hier moet aanleer, is dat ons rus nodig het. Rus (“Sabbat” of “Sabbats-oomblikke”) is die plek waar ek besef dat ek baie meer is as net dit wat ek doen. En dat ek die persoon wie God my gemaak het, moet vier!

Top