10-jaar feesviering
Van ‘n droom in 2009 tot ‘n florerende sentrum in 2019…

Getuienis:
As dit nie was vir die dames van die beradingsentrum nie, sou ons as individue en gesin nie gegroei het nie. Hulle het deel geword van ons pad na herstel. Hulle omgee, raad en belangstelling het ons gehelp om sterker te wees. Ons as gesin wil baie dankie sê vir die Beradingsentrum en al hulle mense, julle help so baie mense uit liefde uit!

In 2009 het die droom van ‘n Berading-sentrum, waar mense kon aanklop vir hulp met hul probleme, sterker in mense se harte gegroei.

Opleiding:
Daar is in 2009 besluit om te begin met die beplanning om mense met ‘n hart en oor vir ander, op te lei. Die eerste Basiese Kursus in Christelike Berading is in Januarie 2010 aangebied en sedertdien word daar elke twee jaar ‘n kursus aangebied. Professionele persone word genader om te help met die kursus. Vanjaar se kursus is saamgestel en word aangebied deur dr Chris Malan en is baie leersaam.>>

Lees verder: Getuienisgeleentheid: Helderberg Beradingsentrum

‘n Aantal vrywilligers van die Uyvula Leesprojek het verlede jaar begin om vir sekere laerskoolkinders wat uit probleemhuise kom, op ‘n een-tot-een basis stories te lees.

Só het my verhouding met C (‘n seuntjie van nege) begin. Hy kom uit ‘n agtergrond van verslaafde ouers en is, nadat hy van hul weggeneem is, van een gesin na die ander gestuur – nêrens waar hy onvoorwaardelike liefde, aanvaarding, respek, vertroue en net die vreugde van kindwees kon ervaar nie.

Ek het C leer ken waar hy met gebalde vuiste en woede op sy gesiggie saam met my gekom het vir sy eerste storielees-sessie. Oor ‘n tydperk van minder as ‘n jaar het C verander van belhamel in die klas – wat altyd die verkeerde ding gedoen het – na ‘n gelukkige, vriendelike en gehoorsame seun wat dikwels soos ‘n “selfaangestelde prefek” die juffrou probeer help met orde in die klas.

Hierdie emosioneel getraumatiseerde kinders vra net ongeveer 20 minute per week vol liefde en storielees-pret. Liefde wat die kind laat besef –“ek is spesiaal; iemand gee om; iemand vertrou my; iemand is trots op my”, en dis genoeg om ‘n kind se lewe in ‘n ander koers te stuur!

Skakel asseblief vir Amanda de Villiers as jy graag betrokke wil raak om met liefde en lees ‘n verskil in ‘n ontwrigte kind se lewe te maak.

Estelle Louw, ‘n Uyavula vrywilliger

“Kom ons val in eerbetoon voor Hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper!” (Psalm 95:6). Dit is die kern van die erediens, van ons lewe – dit laat ons blom.

Eksodus 12 (eintlik die hele Eksodus) vertel dat die kinders van die Here moes ontdek dat hulle eredienste nie blote rituele is nie, maar deel van hulle lewensverhaal is. Hulle persoonlike lewensverhaal is onherroeplik verander deur die verhaal dat God hulle uit genade bevry het (12:11-13, 17, 26; 13:14-16). Oor hulle lewe is daar geskryf: Die Here se eiendom! Wanneer ons eredienste, Christelike feesdae, nagmaal, doop, jeugaksie en basaar hou, is dit nie omdat dit ’n plig is nie, maar omdat ons bevry is! Ons doen dit nie omdat dit maar nou een maal so is dat dit ’n tradisie van ons Christelike ouerhuis of deel van ons kultuur is nie, maar omdat ons daartoe vrygemaak is. Ons ‘storie’ maak ons dankbaar en feesgierig! Ons storie het ons identiteit en bestemming onherroeplik verander. Ons is saam met ’n klomp ander mense deel van God se bevrydes. Ons is vrygemaak om te blom; om heel te wees; om ‘n lewe van oorvloed te lei.

Wat ‘n voorreg om vandag saam met jou tydens die erediens ons vryheid te vier.

Ons is bevry om te aanbid!

 

Ons is vrygemaak om God te aanbid en te dien, tekens van sy Koninkryk op te rig en sover ons gaan en waar ons ook al is ’n verskil te maak. Soms is daar dempers wat ons verhoed om voluit te gaan – één van daardie dempers is tans ons finansies. Na 4 maande staan ons met ʼn kontantvloei tekort van R527 775-46. Natuurlik het ons ‘n verantwoordelikheid om na ons uitgawes te kyk en dit doen die kerkraad verseker; terselfdertyd moet ons in alle opregtheid die vraag afvra: Is dit enigsins onrealisties om van ‘n gemeente met ‘n lidmaat tal van 4 942 belydende lidmate en 1 962 dooplidmate te verwag om R692 640 deur dankoffer en bankkollektes te gee – R140.20 per maand per lidmaat?

Dit is verseker nie onrealisties nie; veral nie in vergelyking met dit waarmee ons geseën word nie. Kom ons gee; ons is vry om te mag gee. Ons is mos die eN-Gee Kerk, omdat ons so baie ontvang. Die enigste manier waarop ons as gemeente tans op ons uitgawes kan bespaar is om twee leraarsposte te verminder; ons het reeds besluit om nie die twee leraarsposte wat weens aftrede vakant gaan raak, te vul nie, maar dit gaan beslis ‘n negatiewe effek op ons bedieningspraktyk hê. So, ons smeek by jou, ter wille van die liefde van Christus en ons roeping as Helderberg Gemeente: Kyk asseblief biddend na jou finansiële commitment en gee met ‘n blymoedige hart dit wat die Here van jou vra.

Almal is welkom

Top