Op 20 Oktober is daar GEEN meditatiewe dienste, of ‘n diens by Helderberg Village nie. Breda Ludik lewer sy laaste boodskap by die klassieke-, informele- en aanddiens. Almal word hartlik genooi om na die tyd saam te kom kuier in die Tent.

Die Walemera Orphan Care (WOC) Projek vertrek vanaf 17 tot 28 Oktober na Walemera, Malawi. Ons is dankbaar vir al die seën en ondersteuning ontvang en vra asseblief vir die volgende:
- Bid vir ons dat ons dit bereik waaroor die saak gaan – uitdra van die evangelie deur instrumente van God te wees.
- Ons vra asseblief ook vir verdere skenkings vir:
• Kinderklere, seuns en dogters van 4 tot 8 jaar
• Skoolskryfbehoeftes vir kleuters 4 tot 6 jaar
• Tuingereedskap om groentetuine daar te vestig
- Om te leen:
• Groen seil dome tent vir vier mense
• Opblaas- of opvoumatrasse vir in die tent

Kontak gerus vir Roelof Louw 

Die Here God nooi ons om vandag saam met Hom te kom eet. Dit is Sy maaltyd waar ons die gaste is en herinner word aan die pad wat Hy met ons loop.

Die Here het vir Sy kinders/ons ‘n duidelike prentjie gegee waarheen Hy met ons op pad is. Hierdie prentjie word in Openbaring 21-22 vir ons geskets.

Wonder hoe kan Helderberg Gemeente in 2069 (oor nog 50 jaar) lyk wanneer ons werklik erns maak met Wie God is?

Die nagmaal is ‘n geleentheid vir die hele familie: oupa en ouma, pa en ma, kinders en kleinkinders. Ons is baie bly julle is hier.

 

Met ons offergawes sê ons dankie en belê ons in die pad wat die Here met die gemeente loop. Dankbaarheidskoeverte is saam met die Helderstem uitgedeel en sal ook by die deure en by die kerkkantoor beskikbaar wees.

Jy kan ook elektronies of per snapscan (kliek hier) jou bydrae maak. Baie dankie vir jou offervaardigheid en vrygewigheid.

 

Top