Nuwe lidmate, besoekers of belangstellendes – baie welkom. Ons wil jou graag laat tuiskom in Helderberg Gemeente en jou help om te verstaan hoe alles werk en waar jy kan inskakel. Jy kan dan ook sommer ander mense ontmoet wat ook nuut is en vreemd voel.

Ons Nuwe lidmaat-kuiers vind voortaan elke laaste Sondag van die maand vir ‘n halfuur tussen die twee oggenddienste plaas. Ons eerste byeenkoms is Sondag 26 Augustus om 9:30. Meld gerus by die tafel langs die koffiekroeg aan en iemand sal jou daar ontmoet.

Verder nooi ons jou vriendelik uit na ons eredienste op Sondae. Ons drink altyd tee in die Tent na die eredienste. Die Ontvangs is ook oop waar julle om hulp kan aanklop. Daar sal mense rondbeweeg wat jou graag wil ontmoet en help om by die gemeente in te skakel, jou in die regte rigting te stuur vir dinge soos die kinders en jeug of om enige vrae te beantwoord wat jy dalk mag hê. Jy is welkom om enige van die leraars te kontak of ‘n afspraak te maak by die kerkkantoor, sodat ons jou beter kan leer ken. Nuwe lidmaatvorms is by Ontvangs en op die web beskikbaar.

Ons hoop jy voel sommer gou tuis en deel van die Helderberg-familie.

Die Kinderevangelisasie projek is ‘n geloofsprojek – en ons is dankbaar om te kan getuig van die Here se seën en leiding vir meer as 18 jaar. Aan ons Hemelse Vader kom alle eer toe vir sy voorsiening en sorg. Jou volgehoue ondersteuning en gebede versterk ons en maak dit moontlik om die werk voort te sit. Om die Here se werking in die lewens van kinders en ook leidsters te kan sien is ‘n voorreg.

Een so ‘n getuienis is van Nikita. Nikita (nou ‘n tiener) het getrou ‘n klub in Beverley Hills, Strand bygewoon. Na persoonlike verhoudingsbou deur die leidster en die werking van die Heilige Gees het sy die begeerte uitgespreek om self te begin om lessies vir die kleuters aan te bied. Sy is nou besig om onder leiding van die leidster ʼn groepie in Chris Nissen Park te bedien. ‘n Praktiese voorbeeld van dissipelmaking.

‘n Ander getuienis is die meelewing van omgeegroepe wat taxi-gelde voorsien sodat kinders skool toe kan gaan en nie weer uit die skool sisteem verlore raak nie.

Lees verder: Getuienisgeleentheid - Kinderevangelisasieprojek

Genesis 1-3
Elkeen van ons is deel van ’n bloedfamilie, maar ook deel van ’n geestelike familie. Families het elkeen ’n sogenaamde stamboom of familieboom. Ons begin hierdie week met ons nuwe reeks “Familieboom van God”. Vandag staan ons stil by die “wortels” van hierdie familieboom. Die wortels anker die boom stewig in die grond sodat die wind dit nie omwaai nie; die wortels is noodsaaklik om water en kos uit die grond te kry; die wortels stoor die kos; en die wortels vervoer die water en kos na die stam sodat daar groei kan plaasvind. Sonder die wortels is ’n boom maar net ’n oppervlakkige rangskikking wat vinnig kan verdroog en later verbrand word.

Wat is die “wortels” van ons geestelike familieboom? Dit begin alles by God. In Gen 1 lees ons wat God se bedoeling met sy skepping is. Hy het ons geskep na sy beeld en as sy verteenwoordigers op aarde (1:27-28). Hy wil hê dat elke mens in ’n noue verhouding met Hom moet leef. Gen 2 beklemtoon dat God nie wil hê dat die mens alleen op aarde moet wees nie (v 18).

Elkeen is deel van ’n familie wat hom/haar kan help. Maar ongelukkig lees ons ook in Gen 3 van die verhouding met God wat skade gely het. Soveel so dat Adam en Eva weggekruip het vir God (3:8). Gelukkig eindig die Bybel nie hier nie. Gen 3 vertel dat God die mens nie alleen los nie. Hy doen moeite om Hom op te soek (1:9). God herstel hierdie verhouding wat agv sonde skade gely het deur sy seun Jesus Christus (vgl Rom 6:1-14).

Die groot vraag is: Is jy en jou familie geanker of gewortel in God? Is julle verhouding met God die allerbelangrikste verhouding? Ons erken dat sonder God daar geen heling en groei kan plaasvind nie.

By Helderberg gemeente wil ons mense innooi, laat welkom voel en deel van die familie maak. Met gasvryheid as een van ons kernwaardes, wil ons mense laat tuis voel om die warmte van die gemeenskap van gelowiges te ervaar. Ons wil graag ‘n verwelkomingspan begin wat volgens ‘n diensrooster Sondae mense by die hoofdeure verwelkom. En ook tydens die teedrink vriendelik gesels met mense wat vreemd lyk of alleen staan.

As jy 'n passie het om ander te bedien, is jy die ideale persoon om deel te word van hierdie span. Die enigste kwalifikasie is 'n vriendelike glimlag. Ons wil graag alle gemeentelede betrek, van die jong werkende jeug tot die seniors.

Kontak ons asseblief vir Corneille 

Top